Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
Bekkasin med renoncevisning
https://bridge.kromann.info/Convention/1002763


Bekkasin skelner i sin grundform ikke mellem singleton og renoncevisning. Her vises en måde så denne sondring kommer med.


Renoncevisning på åbningshånden

Svarene på 2ut er (væsentlige afvigelser fra den enklere model af Bekkasin er fremhævet med kursiv):

1/ 2ut

3 minimum uden renonce. Kan indeholde singleton.
3 tillæg uden kortfarve, dvs ca 16+ hp
3 tillæg og single klør
3 tillæg og single ruder
3ut tillæg og single i modsat major
4// Renonce i den meldte farve (4 selvfølgelig kun med spar som trumf).

Specielt med hjerter som trumf:

4 Når Åbner straks efter Svarers 2ut går tilbage til 4 viser det renonce i spar og minimum.

4 Når Åbner efter 2ut springer til 4 som jo går forbi 4 viser det renonce i spar og tillæg.


Renoncevisning på svarhånden:

Renonce i klør, ruder og hjerter (når spar er trumf) volder ikke problemer. Det vises ved et spring til firtrinnet.

Når hjerter er trumf volder renoncevisning i spar heller ikke problemer når de to hænder tilsammen har styrke til et slemforsøg. Når Åbner viser minimum kan det være afgørende om han har en god minimumshånd eller en sløj minimumshånd. Dette vises således:

1 2ut
3 3ut 3 er minimum, 3ut er korthed i spar.

Når Svarer viser korthed i en farve viser han samtidig sleminteresse (uden ambitioner om slem skal Svarer gå tilbage til trumffarven for ikke at vise modstanderne for meget om hånden). Når Svarer har vist sleminteresse skal Åbner vurdere sin hånd en gang til: God minimumshånd eller dårlig minimumshånd. Med en god hånd cuebiddes i en farve under trumffarven. Med en dårlig minimumshånd går Åbner tilbage til trumffarven. Svarer kan nu passe hertil.

Hvis Åbner med et cuebid viser lidt liv, kan meldingerne fortsætte således:

4 4 cuebids
4 4! Når Åbner forventeligt - uden sparkontrol - står af i 4 kan Svarer cuebidde i spar hvor han med 3ut blot viste korthed, og det viser nu renonce i farven og er Voidwood (Exclusion Blackwood 1430).

Tilsvarende, når Åbner med 3 har vist tillæg uden korthed:


1 2ut
3 3ut single spar, beder om et cuebid
4/ 4! 4 viser nu renonce i farven og er Voidwood.


Nogle eksempler:


10765
EB853
KD
E6
-
KD76
EB65
KD9871 2ut
3 3ut
4 4 Vest skal cuebidde med en god minimumshånd.
5 7 Vest viser 2 esser uden for sparfarven (trin 3)______________________________

KD76
ED987
76
D5
-
KBT654
EDB9
EB9
1 2ut
3 3ut
4 Pas Med minimum og 5 point i makkers renoncefarve står Åbner af i 4 og der ender det. Bemærk at selv 5 kan være for højt.


Denne måde at vise en sparrenonce med hjerter som trumf er nødvendiggjort af at det jo ikke er sikkert at renoncen passer godt til Åbners kort. I dette eksempel har Åbner fået en pæn minimumsåbning med 13 hfp og Svarer en særdeles flot hånd med 23 hfp. Men kortene passer dårligt sammen og der er under 50% chance for at en lilleslem går hjem (meldingerne råber på udspil af trumf!):


KDB
KDB65
754
93
-
E987
EKD9
KDB871 2ut
3 3ut 3 er minimum, 3ut er korthed i spar
4 ? Svarer skal udvise den største tilbageholdenhed for ikke at vise sin renonce med 4! I så fald får han nemlig svaret 4ut (1 es uden for sparfarven) og så er han på vej til mindst 6, der oftest går ned med trumf ud og trumf igen fra indehaveren af E.


Revideret 31. oktober 2011