Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Svage springsvar - Weak Jump Shift eller WJS
https://bridge.kromann.info/Convention/1000479


Tidligere var det normalt at bruge spring i ny farve til at vise en stærk hånd, enten en udgangskrævende hånd, eller en hånd med 16+ hp. Denne måde at melde på tager jo kun meldeplads fra os selv, ikke fra modstanderne. Der er andre måder at vise stærke svarhænder på - eksemplevis ny farve uden spring, som er krav for en runde og ny farve på 3-trinnet som defineres som udgangskrav - så man kan bruge disse springsvar på en langt mere hensigtsmæssig måde, hvis man aftaler at spille WJS - Weak Jump Shift, som er det sædvanlige navn for konventionen.

Svarers spring til 2 major efter makkers åbning 1/ viser så en svag hånd, ca 4-8(9) hp, med 6-farve i major:

V N Ø S


1 pas/1 ?754
KD8754
T
542 spring til 2

Begrænsninger

Hvis Nord i eksemplet indmelder 1, kan Øst ikke melde 2, for så er der ikke tale om et spring.

Hvis Øst-Vest spiller High-low doblinger kan Øst evt. melde 2 og dermed vise en begrænset hånd,  viser dog 6-10 hp.

Hvis man spiller Bergen raises skal man passe på med spring til 3/3 som jo bruges til at vise god støtte til en majoråbning. Derimod kan man godt  bruge WJS til den anden major. Altså 1 - 2 og 1 - 3.

Man kan aftale, at man uden for zonen og især alene uz kan bruge WJS på endnu svagere hænder. I er alene uz, makker åbner 1, og du har:

DT9542
6
T85
853

Mon ikke fjenden har hjerterne? Spring til 2 og gør det svært for dem.Konsekvenser

Når WJS viser 4-8 hp får det den systemkonsekvens, at Svarers genmelding af en majorfarve uden spring viser 6-farve og 9-11 hp; eksempel:

V N Ø S


754
KD8754
T
EB2

1 1
1ut 2! 6-farve i hjerter 9-11 hp. Hvis Åbner støtter til 3 meldes udgang.


Der er flere fordele ved at bruge WJS: Man spærrer for fjenden, og man får hurtigt vist makker sin hånds type, styrke og begrænsning.

Med genmeldingen af en majorfarve kan Svarer invitere til udgang uden at man kommer på 3-trinnet, og med en springgenmelding kan Svarer kræve til udgang uden at passere 3ut:

V N Ø S


1 1
2 3 Svarer viser 12+ og der er etableret udgangskrav. Åbner kan nu vælge mellem 3ut, 4 og 3(4. farve krav).

Når Åbner er meget stærk

Undertiden har Åbner har så stærk en hånd, at han selv overfor makkers svage springsvar vil prøve udgang. På 2-trinnet kan Åbner spørge om Svarers styrke og farvekvalitet ved at melde 2ut, se Ogust 2ut.

Et eksempel:

V N Ø S


KD8
E6
ED985
K76
EBT752
8
742
D521 2
2ut! 3! max og hæderlig farve
4

Nogle vil måske mene at EBT752 ikke er en god farve, men 7 hp i alt hvoraf de 5 er i sparfarven er en ganske hæderlig farve! Husk at springet i sig selv kun lover 4-8 hp.

Efter springsvar til 3-trinnet er mulighederne for at spørge tilmakkers styrke mere begrænsede, men man kan følge retningslinjerne for svar på de énfarvede spærreåbninger


Revideret 31. januar 2016