Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
Fjenden melder ind på højt niveau: Meldekasseprincippet
https://bridge.kromann.info/Convention/1005814


Fjendens indmeldinger efter at vi har krævet - eller næsten krævet - til udgang eller slem kan være meget generende, da de ofte forstyrrer vort præcise trinsvar-system. Eksempel:


Vest Nord Øst Syd

1 1 1 2
4 pas 4ut! 5
?

4ut spørger efter esser (RKC 1430). Uden indmeldingen 5 ville trinsvarene være:

trin 1: 5 1 eller 4 esser
trin 2: 5 0 eller 3 esser
trin 3: 5 2 esser uden trumf Dame
trin 4: 5 2 esser med trumf Dame

Dette præcise system kan ikke bruges efter indmeldingen. Men det er ikke svært at komme uden om den vanskelighed: Man aftaler at bruge meldingerne i den rækkefølge de står i meldekassen (deraf navnet meldekasseprincippet): Billigste melding er pas, den bruger vi til trin 1. Næstbilligste melding er Dbl, den bruger vi til trin 2. Tredjebilligste melding er farven over indmeldingen, altså trin 3, og fjerdebilligste er to trin over indmeldingsfarven, som så bliver trin 4.

Vi antager at Åbner i eksemplet ville have meldt 5 (trin 2). Nu bliver hans melding i stedet Dbl, som viser 0 eller 3 esser.

Herefter melder vi naturligt, som vi ville have gjort uden indmeldingen: 5 fra Svarer spørger om det er 0 eller 3 esser og er samtidig spørgsmål om D etc. (se RKC 1430).

Hvis man ikke har RKC 1430 på meldekortet men fx bruger Blackwood-Morrow retter man blot svarene ind efter tilsvarende trin (trin 1: 0 esser, trin 2: 1 es, etc.)

Dette system kan bruges i en lang række tilfælde hvor Svarer har afgivet en udgangskrævende eller næsten udgangskrævende melding (hyppigt 2ut).

Her er nogle eksempler på de to sekvenser jeg vil anbefale at starte med: Bekkasin (eller Steens) 2ut samt 4ut efter esser (RKC 1430).

Eksempel 1 (Bekkasin)

Vest Nord Øst Syd

1 pas 2ut! 3
pas! pas Dbl! Pas=minimum med ell. uden korthed i en sidefarve

Hænderne kunne se således ud:

EK754
652
KD87
7
D862
E
EB932
E53Bekkasin 2ut er udgangskrav med firkortstøtte. Meldingen beder Åbner om at præcisere sin hånd i følgende trin:

1. trin: 3 Minimum med eller uden korthed i en sidefarve
2. trin: 3 Ca 16+ hp uden korthed i en sidefarve
3. trin: 3 16+ og korthed i klør
4. trin: 3 16+ og korthed i ruder
5. trin: 3ut 16+ og korthed i den anden major.

I eksempel 1 kommer pas nu til at svare til 3, Dbl svarer til 3, 3 svarer til 3, 3ut svarer til 3 og 4 bliver 5. trin, svarende til 3ut. Åbner ville have svaret 3 - minimum med eller uden korthed i en sidefarve. Han må nu melde pas (trin 1), og Svarer kan nu med næste trin - Dbl - spørge om der er en korthed i en sidefarve. Svaret er i det normale system 3, men den melding er jo stadig optaget af indmeldingen, så kortheden i klør må nu vises med splintermeldingen 4.

Hele meldeforløbet med indmeldingen bliver nu:

Vest Nord Øst Syd

1 pas 2ut! 3
pas! pas Dbl! pas
4! pas 4! pas 4 er splinter. 4 er et cuebid
4 pas 4ut pas
5 pas 5ut pas 5 viser 2 esser uden trumf Dame
6 pas 6 a.p.


Eksempel 2 - Indmelding efter 4ut (RKC 1430)


EKD654
KD5
5
E76
8732
E9
KDT93
2
Uden indmelding:

Vest Nord Øst Syd

1 pas 4! pas 4 er splinter, korthed i klør, 9-12 hp
4! pas 4 pas 4 og 4 er cuebids
4ut pas 5 pas 5 viser 1 eller 4 esser
6 a.p.

Med indmelding:

Lad os nu antage at Syd efter at have hørt om kortheden i klør får mod til at indmelde 5 direkte efter 4 i første melderunde: Hvad nu?

Her kan man ikke bruge meldekasseprincippet, for 4 er ganske vist udgangskrav, men der er ikke trinsvar knyttet til splintermeldingen. Med den aktuelle Vest-hånd vil det nok være naturligt for Vest at springe direkte til 6.

Anderledes, hvis 5-meldingen først kommer efter 4ut fra Vest. Nu er vi på vej mod slem med trinsvar på 4ut, og så træder systemet i kraft. Lad os tage meldeforløbet igen med denne indmelding af 5:

Vest Nord Øst Syd

1 pas 4! pas
4 pas 4 pas
4ut! 5 pas! pas Østs pas er trin 1 = 1 eller 4 esser
6 a.p.

Andre situationer hvor trinsvar kan anvendes

Med få modifikationer kan systemet anvendes også i meldeforløb, hvor der er svaret 2ut (stærkt relæ/spørgemelding) over en svag 2-åbning, fx efter 2, multi:

ED9653
2
K765
53
KB2
D73
ED98
E764
Uden indmelding:

Vest Nord Øst Syd

2! pas 2ut pas
3 pas 3 pas
3 pas 4 a.p.

Med indmelding:

Vest Nord Øst Syd

2! pas 2ut! 3
pas! pas Dbl pas
3 pas 4 a.p.

Pas fra Åbner efter indmeldingen er trin 1=3, altså max inden for intervallet 6-10 hp. Dbl fra Svarer er nu næste trin, svarende til 3, som spørger om farven. Svaret herpå ville være 3 (=farven er spar), men den melding er stadig blokeret af indmeldingen, og den må derfor vises naturligt: 3.

Systemet i denne form kan bruges efter indmeldinger over 2ut efter åbningerne

2 - eller

2 - eller

2 -


samt hvis man spiller Ogust 2ut efter naturlige svage 2-åbninger 2, 2, 2.


Man bør aftale følgende modifikation: Hvis fjenden efter 2 - multi -, og svaret 2ut indmelder major, fx i følgende tilfælde:

Vest Nord Øst Syd

2! pas 2ut! 3

bør Åbner altid passe. Hvis Svarer nu dobler (= meld din farve eller pas, se ) kan Åbner strafpasse med hjerter og melde 3 med spar.

I sådanne forløb skal man altså gennemgå de forskellige muligheder og aftale nøje, hvad der kan gøres mod forskellige indmeldinger. Indmeldingen 3 kan man ikke med dette system gøre noget ved, for hvis man har en hjerterfit og gerne ville undgå 4 hvis Åbner har minimum, bliver man jo i så fald tvunget på 4-trinnet, som man netop ønskede at undgå med et skuffende svar på 2ut.
Rev. 26. oktober 2020