Konventioner
Bridge Konventioner
Klar til at komme videre?
* 10 rigtig gode konventioner at spille med
Generelt
* Loven om det totale antal stik
* Fast Arrival-princippet
* Ny farve fra Åbner - Krav eller ikke krav?
Overmelding i fjendens farve
Doblinger - straf eller oplysning?
Sansåbninger og svar
* Små og store sans'er - fordele og ulemper
* Stayman
* Jacoby transfers
* Kvantitative sanssvar
* Garbage Stayman
* X-Y-sans
* Genmelding 1ut, når makker har passet efter en indmelding
Svarer springer til 3/// efter åbningen 1ut
Splinter efter Stayman og Jacoby
Baron
Jacoby transfers med brudt relæ og minortransfers
Marionet Stayman
NMF - New Minor Forcing
Smolen
Two Way Checkback Stayman
Wolff's signoff efter Åbners spring til 2ut
- Svar på sansåbning når fjenden melder ind
Lebensohl mod fjendens indmelding over vor åbning 1ut
"Ducksohl" - eller Transfer Lebensohl for almindelige mennesker
- Svar på sansåbning når fjenden dobler
* Redningsbæltet - flugtsystem når fjenden dobler vores 1ut
Exodos transfers - flugtsystem når fjenden dobler vor 1ut
- Sans-forsvarskonventioner
* Om at melde ind over fjendens sansåbning
* Brozel mod 1ut
* Multiforsvar mod 1ut
Cappelletti mod 1ut
DONT mod 1ut
Længste minor mod 1ut
Multiforsvar med transfersvar
Pottage mod 1ut
Ripstra mod 1ut
Woolsey mod 1ut
Farveåbninger og Svar
* At åbne eller ikke åbne - 15- og 20-reglen
* Farveåbninger, Fordeling mv.
* Åbners 2. melding
* Langfarvetrialbids
* Bergen raises - Omvendt Bergen
* Bekkasin 2ut
* Svage springsvar - Weak Jump Shift eller WJS
* Fjerde farve krav
* Splinter
* 2-åbning
* 2 med relæsvar
2 med kontrolsvar
Den 9'ende trumf er guld værd - lidt mere om Omvendt Bergen og majorstøtte
Bekkasin med renoncevisning
Herbert eller Second negative
Jacoby 2NT
Minisplinter
Offensiv Michaels
Omvendt Minor
Revers
Romex trialbids
Splinter med renoncevisning
Steens 2ut
Stenbergs 2ut
Walsh efter åbning 1
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden dobler: Naturlig melding/Redobling
* Fjenden melder ind: Negativ dobling m. betinget kravpas
* Fjenden melder ind, og vi har Majorfit
Unassuming cuebid
Fjenden melder ind: Meldekasseprincippet - Trinsvar efter fjendens indmeldinger over vores stærke meldinger
Fjenden dobler: Truscott
Fjenden dobler: Ostot
Når fjenden indmelder 1ut
Fjenden melder ind: Okuneff søger hold
Fjendens indmelding er tofarvet: Nær-fjern
Fjenden spærreindmelder: Thrump dobling
Slemkonventioner
* Roman Key Card Blackwood - RKC 1430
* Cuebids
5ut generel storeslemopfordring
BLackwood-Morrow
Voidwood
Exclusion Blackwood
Minorwood
Svage Åbninger
* Énfarvede spærreåbninger med Ogust
* Tofarvede spærreåbninger
* 5-6-7-reglen ved tofarvede spærreåbninger
* Ogust
Multi 2 med Plauken-svar
Konstruktive svage 2-åbninger
Bikini
Muiderberg
Ekrens 2
Ekrens 2
3ut - gående minor
Usædvanlig 2ut i offensiven (begge minor)
Åbning i 3. og 4. hånd/Omv. Toronto
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
* System når fjenden spærreåbner
Lebensohl mod svage 2-åbninger
Ripstra - Forsvar mod 3ut - gående minor
Voigts forsvar nod multi 2
Mini-Crowhurst, et enkelt forsvar mod Ekren
Revideret Crowhurst mod kunstige 2-åbninger
Egne Indmeldinger
* Almindelige indmeldinger og svar herpå
* Oplysningsdobling
* Tofarvede indmeldinger
* 5-6-7-reglen ved tofarvede indmeldinger
* Balancering / Genåbning
* 1ut balancerende i fjerde hånd
* Michaels Cuebid
* Usædvanlig Sans
* Svage springindmeldinger - Weak Jump Overcall eller WJO
Springovermelding i fjendens farve
Mini-Lebensohl
Konkurrencedobling
OBAR BIDS
Unassuming cuebid
Københavner
Sandwich sans
Snapdragon dobling
Spillesignaler
* Udspil 1 - Fjerdehøjeste, 11-reglen, kald og afvisning, Malmö
* Udspil 2 - Det grundlæggende om honnørudspil
Udspil 3 - udspil fra honnørsekvens, A-L-A
Udspil 4 - Trumf ud mod trumfkontrakter?
* Længdemarkering (Malmö-markeringer)
Lavinthal-afkast
* Tilbagespil i makkers udspilsfarve
O/E - Odd/even Discards
Roman discards
Treldes farveskiftsignal
* Lavinthal
Forsinket kald