Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Bluff - hvad må man og hvad må man ikke

Skrevet af Jens U Kromann
03 May 2019
Bluff - hvad må man og hvad må man ikke

Jeg fik et spørgsmål om en inspireret bluff: Modstanderne åbnede 2, på systemkortet forklaret som "22+ eller 8½ stik". Modstanderne spiller med 2 som fast relæ. Så gik det sådan:

2   pas   2   pas
pas  pas

Åbningen var særdeles kreativ med en 7-farve i ruder og ganske få point. Spørgeren og hans makker følte sig grundigt snydt og spørgsmålet var naturligvis: Er sådan noget lovligt?

Foranlediget af spørgsmålet har jeg skrevet en lille artikel om bluff som ligger under Bridgelovene.

- - -

Jeg tænker nok at jeg nu lader min bridgeside hvile sommeren over, med mindre der kommer andre spændende spørgsmål. God sommer til alle brugere! 


Stenberg 2ut: Styrke + fit til makkers majorfarve

Skrevet af Jens U Kromann
18 Mar 2019
Stenberg 2ut: Styrke + fit til makkers majorfarve

Opslaget om Stenbergs 2ut er revideret, for det var lidt kortfattet. Ideen om at bruge 2ut som både styrke- og fitvisende er jo meget udbredt og har vistnok Alvar Stenberg som ophavsmand. Denne brug af 2ut muliggør, at man kan bruge springet til 4-trinnet som i fx sekvensen

1     -     4

til at vise svagere hænder med 5-kortsfit.

Jeg har revideret opslaget og tilføjet en henvisning til den variant af Stenberg, som jeg anser for klart den bedste: Bekkasin 2ut. Bekkasin har den fordel at den også kan vise korthed i sidefarverne, en mulighed Stenbergs 2ut i den oprindelige udgave mangler.

Stolen Bid Double - eller "Det ville jeg have meldt"-dobling

Skrevet af Jens U Kromann
18 Feb 2019
Stolen Bid Double - eller

Jeg fik et spørgsmål om Stayman og Jacoby, når fjenden blander sig efter vores 1ut-åbning. Det har givet mig anledning til at skrive et opslag om Stolen Bid Double. Denne form for dobling tager sigte på at løse dette problem:

Makker åbner 1ut og næste hånd indmelder 2 og du ville have overført til spar, hvad så?

I et sådant tilfælde er der mange der spiller med at Dbl viser "det ville jeg have meldt", så doblingen er overføring til spar. På den måde kan man stadig overføre til sanshånden som jo ofte er den stærke hånd. Tilsvarende når fjenden indmelder 2 er det jo smart nok at lade Dbl vise Stayman.

Desværre kommer dette enkle system til kort over for mange typer af indmeldinger, og det handler opslaget i høj grad om.

Jeg kender ikke et dansk navn på denne dobling. Hvis nogen gør vil jeg gerne høre om det. Brug kontaktapplikationen.

Svage 2-åbninger - lidt bridgestatistik

Skrevet af Jens U Kromann
08 Feb 2019
Svage 2-åbninger - lidt bridgestatistik

Du synes sikkert - som de fleste bridgespillere - at du tager den ene kedelige hånd op efter den anden, - og det er faktisk korrekt! Næsten halvdelen af alle hænder vi tager op, er jævne 4-4-3-2-hænder, 5-3-3-2- og 4-3-3-3-hænder. De står for 48% af alle fordelinger. Heldigvis får vi somme tider mere end de gennemsnitlige 10 hp, fx 12-14, 15-17 eller endda mere, og så har vi et fintmasket sanssystem til at melde dem.

Så er der et par mere spændende fordelinger: Først 6-farver uden sidefarver, dvs fordelingerne 6-3-2-2 og 6-3-3-1. 9% af de hænder du tager op er sådan en, og hvis den er under åbningsstyrke kan de fleste åbne den på 2-trinnet, og mange har et fint system til at spørge om styrke og farvekvalitet, fx Ogust. Men altså: Mindre end hver tiende hånd har den fordeling.

Dernæst de tofarvede hænder, som har 5-5 eller 5-4 i to farver, dvs fordelingerne 5-5-2-1, 5-5-3-0, 5-4-3-1, 5-4-2-2 og 5-4-4-0; de står for næsten 29% af alle fordelinger.

Dermed er der 14% tilbage til resten af de 39 forskellige måder farverne kan være fordelt på en hånd, fx de knap 4% der indeholder en 7-farve.

Og så til mit ærinde med denne post: Det er faktisk lidt underligt at så mange spiller med at 2-åbninger viser en 6-farve, når de tofarvede hænder forekommer tre gange så hyppigt!

Hvad med at bruge totrinnet til de svage tofarvede hænder?

Det kræver selvfølgelig at man kan vise de svage 6-farver på anden vis, og jeg vil slå et slag for at begynde med multi 2.


I opslaget * Tofarvede spærreåbninger er der nogle forslag til 2-åbninger der kan vise de fleste kombinationer af 5-4 og 5-5 hænder.

Krav eller ikke krav?

Skrevet af Jens U Kromann
18 Jan 2019
Krav eller ikke krav?

Her er en situation hvor man nok kan komme i tvivl:

Du har 18 hp og en jævn hånd og åbner 1 hvorefter det går sådan:

1     -   1
2ut    -   3

Hvad mener makker med 3? Er det blot en forbedring af kontrakten som beder dig om at melde pas, eller er det udgangskrav?

Hvis du kan komme i tvivl - eller du tror, at din makker kan komme i tvivl - så kast et blik på dette opslag: X-Y-2ut

Når vi har fit i minor...

Skrevet af Jens U Kromann
17 Dec 2018
Når vi har fit i minor...

Det er lidt sparsomt hvad jeg hidtil har skrevet om det videre meldeforløb når vi har en minorfit. Jeg blev klar over at der mangler noget om det emne, fordi jeg fik et spørgsmål om det fra en af mine flittige brugere. Så nu har jeg skrevet et opslag om nogle særlige forhold ved minoråbninger. 

Det væsentligste træk ved minorfit i modsætning til majorfit er, at vi skal bestræbe os på at spille sans i stedet for minor, hvis der er det fornødne hold i de øvrige farver. Det kræver nogle aftaler om hvordan man undersøger det. Dét handler opslaget om.