Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Svage 2-åbninger - lidt bridgestatistik

Skrevet af Jens U Kromann
08 Feb 2019
Svage 2-åbninger - lidt bridgestatistik

Du synes sikkert - som de fleste bridgespillere - at du tager den ene kedelige hånd op efter den anden, - og det er faktisk korrekt! Næsten halvdelen af alle hænder vi tager op, er jævne 4-4-3-2-hænder, 5-3-3-2- og 4-3-3-3-hænder. De står for 48% af alle fordelinger. Heldigvis får vi somme tider mere end de gennemsnitlige 10 hp, fx 12-14, 15-17 eller endda mere, og så har vi et fintmasket sanssystem til at melde dem.

Så er der et par mere spændende fordelinger: Først 6-farver uden sidefarver, dvs fordelingerne 6-3-2-2 og 6-3-3-1. 9% af de hænder du tager op er sådan en, og hvis den er under åbningsstyrke kan de fleste åbne den på 2-trinnet, og mange har et fint system til at spørge om styrke og farvekvalitet, fx Ogust. Men altså: Mindre end hver tiende hånd har den fordeling.

Dernæst de tofarvede hænder, som har 5-5 eller 5-4 i to farver, dvs fordelingerne 5-5-2-1, 5-5-3-0, 5-4-3-1, 5-4-2-2 og 5-4-4-0; de står for næsten 29% af alle fordelinger.

Dermed er der 14% tilbage til resten af de 39 forskellige måder farverne kan være fordelt på en hånd, fx de knap 4% der indeholder en 7-farve.

Og så til mit ærinde med denne post: Det er faktisk lidt underligt at så mange spiller med at 2-åbninger viser en 6-farve, når de tofarvede hænder forekommer tre gange så hyppigt!

Hvad med at bruge totrinnet til de svage tofarvede hænder?

Det kræver selvfølgelig at man kan vise de svage 6-farver på anden vis, og jeg vil slå et slag for at begynde med multi 2.


I opslaget * Tofarvede spærreåbninger er der nogle forslag til 2-åbninger der kan vise de fleste kombinationer af 5-4 og 5-5 hænder.

Krav eller ikke krav?

Skrevet af Jens U Kromann
18 Jan 2019
Krav eller ikke krav?

Her er en situation hvor man nok kan komme i tvivl:

Du har 18 hp og en jævn hånd og åbner 1 hvorefter det går sådan:

1     -   1
2ut    -   3

Hvad mener makker med 3? Er det blot en forbedring af kontrakten som beder dig om at melde pas, eller er det udgangskrav?

Hvis du kan komme i tvivl - eller du tror, at din makker kan komme i tvivl - så kast et blik på dette opslag: X-Y-2ut

Når vi har fit i minor...

Skrevet af Jens U Kromann
17 Dec 2018
Når vi har fit i minor...

Det er lidt sparsomt hvad jeg hidtil har skrevet om det videre meldeforløb når vi har en minorfit. Jeg blev klar over at der mangler noget om det emne, fordi jeg fik et spørgsmål om det fra en af mine flittige brugere. Så nu har jeg skrevet et opslag om nogle særlige forhold ved minoråbninger. 

Det væsentligste træk ved minorfit i modsætning til majorfit er, at vi skal bestræbe os på at spille sans i stedet for minor, hvis der er det fornødne hold i de øvrige farver. Det kræver nogle aftaler om hvordan man undersøger det. Dét handler opslaget om.


Lidt om Langfarvetrialbids

Skrevet af Jens U Kromann
21 Nov 2018
Lidt om Langfarvetrialbids

Hvis I spiller med langfarvetrialbids (LFT) er 3 i denne sekvens:

1   -   2
3

et udgangsopfordrende LFT, som spørger makker om han kan dække nogle tabere i klør.

Og så er 3 her:

1   -   2
3

spærrende, med minimum hos åbner; 3 skal gøre det vanskeligt for modstanderne i at komme ind i meldingerne med 2-3

Men der er et lille problem: Hvad gør man så med en opfordrende hånd uden et godt langfarvetrialbid, fx:

Kx
EDBxxx
Kx
KBx

De der ikke spiller med LFT har det let her, de opfordrer med 3 (De har så andre problemer...). Men når vi har aftalt 3 som spærrende mangler vi umiddelbart en god, opfordrende melding. Løsningen ligger imidlertid lige for og den har jeg netop tilføjet i opslaget om langfarvetrialbids.

Som det hyppigt er tilfældet, er det et spørgsmål fra en af brugerne der har ført til at opslaget er revideret. Så tak for alle spørgsmål, - i hvert fald dem jeg kan svare på :blush:

Er du og din makker enige her?

Skrevet af Jens U Kromann
14 Nov 2018
Er du og din makker enige her?

Jeg fik et godt spørgsmål om denne almindelige sekvens, hvor modstanderne blander sig

1   -   (pas)   -   1   -   (2)
2ut

Hvad viser Åbners 2ut?

Er du og din makker enige her?

Jeg har lagt mit svar op under fanen Spørgsmål og Svar, se 1   (pas)   1   2   - Hvad viser Åbners genmelding 2ut nu?

2-åbningen

Skrevet af Jens U Kromann
19 Oct 2018
2[kl]-åbningen


I mange systemkort står der ud for 2: "22+ eller 8½ stik". Der mangler imidlertid en del af forklaringen, nemlig at de hænder hvor man kan se 8½ stik på egen hånd også rummer en ret stor styrke.

En hånd som

KDBT87532
ED6
6
-

har kun 3 tabere, men egner sig ikke til en 2-åbning. Den bør man åbne 1 og evt genmelde 4.

Foranlediget af et par dårlige resultater har jeg skrevet et nyt opslag om 2-åbningen.

Lige under det opslag findes opslag om to almindelige svarsystemer:

2 med relæsvar

og

2 med kontrolsvar

som jeg har benyttet lejligheden til at revidere.

Der er jo flere andre svarsystemer og jeg har behandlet flere af dem i et bilag, som der henvises til i de nævnte opslag.