Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Forkert forklaring, rettelse af forkert forklaring, og lidt om justeret score i den forbindelse.

Skrevet af Jens U Kromann
08 Jan 2018
Forkert forklaring, rettelse af forkert forklaring, og lidt om justeret score i den forbindelse.


Med de nye bridgelove er der kommet en ny bestemmelse om justeret score. Turneringslederen skal nu i alle tilfælde, hvor han skønner, at der kunne være to eller flere mulige resultater, dersom en uregelmæssighed ikke var begået, skønne sandsynligheden for hver af disse, og indregne dem i en sammenligning med alle andre borde, hvor de samme kort er blevet spillet. Det kan være en ganske kompliceret øvelse, og det er en af mine største betænkeligheder ved de nye love: I forsøget på at skabe størst mulig retfærdighed, har man lavet så kompliceret en berigtigelsesprocedure, at det med garanti vil blive håndteret meget forskelligt rundt om i klubberne. Der skal nok være enkelte turneringsledere der sætter sig ned med kuglerammen efter turneringen, men de fleste vil givetvis fortsætte som "i gamle dage", hvor man gav middel plus og middel minus, og så var den potte ude.

Vi har ganske vist fået stillet i udsigt, at BridgeCentral vil blive i stand til at håndtere dette problem på en elegant måde, men det må vi vente med at se, for den funktion er ikke implementeret endnu, en halv sæson efter indførelsen af den nye berigtigelsesprocedure.

Men indtil videre har jeg så erstattet den tidligere artikel om forkert forklaring med en ny: Forkert forklaring, rettelse af forkert forklaring, og justeret score. Det vedrører ikke bare en forkert forklaring på makkers melding, men også en manglende alert og en alert som ikke skulle have været der. Begge disse tilfælde hører under "forkert forklaring".


Hvad må den blinde under spillet?

Skrevet af Jens U Kromann
12 Dec 2017
Hvad må den blinde under spillet?


Endnu en lov-artikel er ajourført efter de nye bridgelove. Blind makker: Hvad må du, - og hvad må du ikke? er føjet til samlingen. Den nye regel er indføjet om, at den blinde må forsøge at hindre uregelmæssigheder ved bordet som sådan - altså ikke bare forsøge at hindre spilfører i at begå en uregelmæssighed, men også modspillerne. Dog er modspillernes mulige kulørsvigt undtaget herfra. Hovedvægten er stadig på alt det den blinde ikke må, herunder navnlig antyde et tilspil inden spilfører selv har bedt om et kort fra bordet. Det sker desværre hyppigere end man skulle tro, når nu den overordnede regel er at den blinde skal forholde sig aldeles neutralt under spillet.

Hermed lader jeg julefreden dale ned over min bridgeside og jeg ønsker mine mange brugere et godt nytår.

Kopiering fra denne bridgeside

Skrevet af Jens U Kromann
29 Nov 2017
Kopiering fra denne bridgeside


Den lille vignet ved hvert blogindlæg har jeg standardiseret, således at alle indlæg om konventioner nu er forsynet med det lille billede til venstre for denne tekst. Min bridgeside skulle herefter ikke rumme billeder, som er belagt med ophavsret, hvilket vist nok kan være ganske dyrt.

Og nu vi er ved ophavsret: Jeg får af og til spørgsmål om man må bruge konventionsbeskrivelser og lovartikler fra bridge.kromann.info, herunder kopiere dem til brug for undervisning. Det må man gerne. Jeg lægger jo ikke så lidt arbejde i siden, og det er naturligvis for at den skal blive brugt. Jeg beder bare om, at det man bruger bliver forsynet med en kildehenvisning til https://bridge.kromann.info.

Det sker at jeg bliver opmærksom på, at konventionsbeskrivelser fra min bridgeside simpelthen er kopieret (for nu ikke at bruge værre udtryk) til en anden bridgeside uden kildeangivelse. Det er selvfølgelig ikke ok. Det er også en dårlig ide at kopiere et opslag til en anden hjemmeside i stedet for at linke til det. Jeg reviderer jo jævnligt, og man risikerer så at bruge en "gammel" udgave.

Men altså: Brug bare løs hvad I kan bruge, men sæt lige en kildehenvisning på, tak!

At lægge ned for rest (tilrettet efter de nye love)

Skrevet af Jens U Kromann
19 Nov 2017
At lægge ned for rest (tilrettet efter de nye love)

Der er kommet en lille ændring til reglerne om at kræve rest: Tidligere skulle spillet stoppe når nogen gjorde et krav på resten af stikkene (eller nogle af dem) gældende, og turneringslederen skulle så vurdere kravet. Det gælder stadig, men med den tilføjelse at en af spillerne nu kan bede om at få kortene spillet færdig, og hvis alle fire (altså incl. Dummy) er indforstået, så spilles kortene færdigt. Jeg har vanskeligt ved at se en situation for mig, hvor det kunne være en fordel for en modspiller at benytte sig af den ret, for det vil da præcis henlede opmærksomheden på at der er et problem med kravet. Og så skal spilfører (som oftest er den der fremsætter sådan et krav) jo nok kunne finde ud af at foretage en knibning den rigtige vej eller at trumfe højt, hvis der er en udesiddende trumf, eller hvad nu problemet kan være.

Indtil jeg finder et godt eksempel på at en modspiller kan have glæde af den nye regel vil jeg bestemt anbefale at man følger proceduren med at tilkalde turneringslederen og lade ham vurdere om kravet var berettiget. Men jeg har selvfølgelig tilrettet artiklen om at lægge ned for rest efter 2017-lovene.

Er kortene mere skævt fordelt når de er edb-givne?

Skrevet af Jens U Kromann
10 Nov 2017
Er kortene mere skævt fordelt når de er edb-givne?


Det er en påstand man hører igen og igen: Sikke nogle skæve fordelinger i aften, men kortene er jo også maskinlagte. Er der noget om snakken?

Sandheden er at forskellen er minimal, men faktisk er det lige omvendt. Når kortene blandes af en maskine, styret af et edb-program som ikke lægger særlige forudsætninger ind, vil fordelingerne være 100% tilfældige. Når vi håndblander vil der altid være en lille reminiscens tilbage af, hvordan kortene var fordelt før de blev blandet. Over tid vil håndblandede kort derfor blive lidt mere jævnt - eller kedeligt, om man vil - fordelt end maskinlagte. Det er altså de maskinlagte korts helt tilfældige fordelinger, der afspejler det "normale", mens håndblandede kort er en anelse mere kedelige end de statistisk set burde være!

Jeg har skrevet lidt mere om emnet her: Håndblandede vs. edb-givne kort.

Spring til 3-trinnet efter åbning 1ut

Skrevet af Jens U Kromann
09 Nov 2017
Spring til 3-trinnet efter åbning 1ut

I Dansk Bridge Standard og senere i Bridgevejen er et spring til 3-trinnet (i major) efter åbning 1ut en udgangskrævende melding, der beder Åbner om at vælge mellem 4 major og 3ut. I Centersystemet og i efterfølgeren Moderne Bridge (og i al beskedenhed på min konventionsside), bruges overføringsmeldinger (Jacoby transfers). Dermed er denne brug af springet overflødiggjort, og så kan man tildele dette spring en særlig betydning: Mindst 6-farve og slemopfordrende med de rette værdier hos Åbner.

Det forekommer i sagens natur ikke så ofte, men når det sker, er det jo rart af vide hvad man skal gøre. Som med alle aftaler der gælder noget sjældent forekommende, skal man holde sig til meget enkle aftaler. I et nyt opslag: Svarer springer til 3/// om disse slemopfordrende spring har jeg foreslået at man indskrænker sig til to svar fra Åbner: Enten 3ut som en "afmelding" (hvilket dog ikke skal afholde Svarer fra evt. at gå videre), eller støtte til 4trinnet som en "ja tak!-melding". Meldingerne derefter er cuebids og 1430 eller BWM eller hvad man nu har af slem-værktøjer.

Eksemplerne i opslaget er med 12-14-sans som overalt på min bridgeside, men hvis du spiller 15-17 sans er det nemt at tilpasse dem: Giv Åbner en konge mere og Svarer en konge mindre.