Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

At lægge ned for rest (tilrettet efter de nye love)

Skrevet af Jens U Kromann
19 Nov 2017
At lægge ned for rest (tilrettet efter de nye love)

Der er kommet en lille ændring til reglerne om at kræve rest: Tidligere skulle spillet stoppe når nogen gjorde et krav på resten af stikkene (eller nogle af dem) gældende, og turneringslederen skulle så vurdere kravet. Det gælder stadig, men med den tilføjelse at en af spillerne nu kan bede om at få kortene spillet færdig, og hvis alle fire (altså incl. Dummy) er indforstået, så spilles kortene færdigt. Jeg har vanskeligt ved at se en situation for mig, hvor det kunne være en fordel for en modspiller at benytte sig af den ret, for det vil da præcis henlede opmærksomheden på at der er et problem med kravet. Og så skal spilfører (som oftest er den der fremsætter sådan et krav) jo nok kunne finde ud af at foretage en knibning den rigtige vej eller at trumfe højt, hvis der er en udesiddende trumf, eller hvad nu problemet kan være.

Indtil jeg finder et godt eksempel på at en modspiller kan have glæde af den nye regel vil jeg bestemt anbefale at man følger proceduren med at tilkalde turneringslederen og lade ham vurdere om kravet var berettiget. Men jeg har selvfølgelig tilrettet artiklen om at lægge ned for rest efter 2017-lovene.

Er kortene mere skævt fordelt når de er edb-givne?

Skrevet af Jens U Kromann
10 Nov 2017
Er kortene mere skævt fordelt når de er edb-givne?


Det er en påstand man hører igen og igen: Sikke nogle skæve fordelinger i aften, men kortene er jo også maskinlagte. Er der noget om snakken?

Sandheden er at forskellen er minimal, men faktisk er det lige omvendt. Når kortene blandes af en maskine, styret af et edb-program som ikke lægger særlige forudsætninger ind, vil fordelingerne være 100% tilfældige. Når vi håndblander vil der altid være en lille reminiscens tilbage af, hvordan kortene var fordelt før de blev blandet. Over tid vil håndblandede kort derfor blive lidt mere jævnt - eller kedeligt, om man vil - fordelt end maskinlagte. Det er altså de maskinlagte korts helt tilfældige fordelinger, der afspejler det "normale", mens håndblandede kort er en anelse mere kedelige end de statistisk set burde være!

Jeg har skrevet lidt mere om emnet her: Håndblandede vs. edb-givne kort.

Spring til 3-trinnet efter åbning 1ut

Skrevet af Jens U Kromann
09 Nov 2017
Spring til 3-trinnet efter åbning 1ut

I Dansk Bridge Standard og senere i Bridgevejen er et spring til 3-trinnet (i major) efter åbning 1ut en udgangskrævende melding, der beder Åbner om at vælge mellem 4 major og 3ut. I Centersystemet og i efterfølgeren Moderne Bridge (og i al beskedenhed på min konventionsside), bruges overføringsmeldinger (Jacoby transfers). Dermed er denne brug af springet overflødiggjort, og så kan man tildele dette spring en særlig betydning: Mindst 6-farve og slemopfordrende med de rette værdier hos Åbner.

Det forekommer i sagens natur ikke så ofte, men når det sker, er det jo rart af vide hvad man skal gøre. Som med alle aftaler der gælder noget sjældent forekommende, skal man holde sig til meget enkle aftaler. I et nyt opslag: Svarer springer til 3/// om disse slemopfordrende spring har jeg foreslået at man indskrænker sig til to svar fra Åbner: Enten 3ut som en "afmelding" (hvilket dog ikke skal afholde Svarer fra evt. at gå videre), eller støtte til 4trinnet som en "ja tak!-melding". Meldingerne derefter er cuebids og 1430 eller BWM eller hvad man nu har af slem-værktøjer.

Eksemplerne i opslaget er med 12-14-sans som overalt på min bridgeside, men hvis du spiller 15-17 sans er det nemt at tilpasse dem: Giv Åbner en konge mere og Svarer en konge mindre.


Udspilsbegrænsning efter melding uden for tur/utilstrækkelig melding

Skrevet af Jens U Kromann
04 Nov 2017
Udspilsbegrænsning efter melding uden for tur/utilstrækkelig melding

Der er nu - efter 2017-lovene - to lidt forskellige former for udspilsbegrænsning, den, hvor makker har et strafkort, og den der kan følge af, at makker har meldt uden for tur eller har afgivet en utilstrækkelig melding. Hvis disse ulovlige meldinger ikke rettes til en "tilsvarende melding" sker der i første omgang det, at den fejlendes makker bliver pålagt at passe første gang han skal melde (tidligere kunne det i nogle tilfælde være i resten af meldeforløbet, men dette er afskaffet). Hvis den fejlende side kommer i modspil og den fejlendes makker skal spille ud, kan spilfører forbyde udspil af en farve som ikke er vist ved den melding som erstatter den ulovlige melding. Det er ikke helt let at forstå bare ved denne beskrivelse, så jeg har bestræbt mig på i artiklen Udspilsbegrænsning efter melding uden for tur/utilstrækkelig melding  at give nogle instruktive eksempler.

For os som spillere er det væsentlige, at der er kommet nogle nye muligheder for at slippe uden om udspilsbegrænsning ved at erstatte den ulovlige melding med en såkaldt tilsvarende melding (henvisning til en særskilt artikel om dette helt nye begreb i bridgelovene).

Udspilsbegrænsning når makker har et strafkort

Skrevet af Jens U Kromann
31 Oct 2017
Udspilsbegrænsning når makker har et strafkort

Reglerne om udspilsstraf er ændret i 2017-lovene. Begrebet straf er stort set afskaffet, i stedet taler lovene om berigtigelse.

Jeg har i overensstemmelse hermed revideret den gamle artikel om Udspilsstraf og erstattet den med Udspilsbegrænsning når en modspiller har et strafkort. Berigtigelsen i sig selv er ikke ændret. Den består i at man giver spilfører en mulighed for at forlange eller forbyde udspil i strafkortets farve, når der for eksempel er spillet ud fra forkert hånd. Artiklen rummer et par eksempler, der gerne skulle vise hvordan spilfører kan få en fordel af uregelmæssigheden, som skal opveje, at modspilleren der spiller ud fra forkert hånd jo har givet sin makker en ubeføjet oplysning.

Det nye er, at vi i andre tilfælde, fx en utilstrækkelig melding under meldeperioden, hvor man tidligere berigtigede på samme måde, nu skal give "synderen" en mulighed for at at slippe uden om udspilsbegrænsning, hvis han kan finde på en melding der viser det samme eller næsten det samme når det bliver hans tur - det vi kaldet "tilsvarende melding". Det har jeg indsat nogle henvisninger til i artiklen.

Kompliceret? Javist. Men henad vejen vænner vi os jo nok til de nye love. Men tro ikke, at I selv kan finde ud af det ved bordet. Tilkald turneringslederen.

 

Tilbagespil

Skrevet af Jens U Kromann
19 Oct 2017
Tilbagespil

Har du og din makker en god aftale om hvordan I spiller tilbage, når makker har spillet ud?

Makker spiller 6 ud til dine E92. Du tager selvfølgelig esset (højt i tredje hånd), men hvad spiller du tilbage? 9? Eller 2? Og betyder det overhovedet noget?

Det er ikke utænkeligt, at du (og da ikke mindst din makker!) kan blive bedre til at spille imod, hvis I lige bruger 2 minutter på denne: Tilbagespil i makkers farve.