Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Melding uden for tur efter de nye love

Skrevet af Jens U Kromann
12 Oct 2017
Melding uden for tur efter de nye love

Som lovet har jeg nu lagt min udlægning af de nye bestemmelser om Melding uden for tur og Pas uden for tur op som artikler under fanen Bridgelovene. Pas er selvfølgelig også en melding, men emnet har alligevel fået sin egen artikel, for det er ikke ganske klart hvad en "tilsvarende melding" (det nye begreb i bridgelovene) er, når den annullerede melding var pas.

Hen ad vejen vil der nok komme en række præciseringer som kan føre til at jeg må revidere artiklerne igen, men indtil videre har jeg i hvert fald i sinde at dømme som anført, når jeg bliver tilkaldt til et bord.

Jeg har lovet mig selv en god pause før jeg igen lægger lovstof op. For jeg må tilstå at jeg af og til føler mig på lidt gyngende grund. Jeg følger debatten om de nye love blandt de kloge hoveder og vil se hvad der kommer af tolkninger hen ad vejen.

Utilstrækkelig melding (efter de nye love)

Skrevet af Jens U Kromann
10 Oct 2017
Utilstrækkelig melding (efter de nye love)

I forlængelse af artiklen om det nye begreb "tilsvarende melding" (se blogposten lige herunder fra 8. oktober) har jeg nu også revideret artiklen om Utilstrækkelig melding. Der er kommet en ekstra mulighed for at redde sig ud af suppedasen, hvis man er kommet til at afgive en utilstrækkelig melding. Hvis man retter sin utilstrækkelige melding til en "tilsvarende melding" kan spillet oftest fortsætte som uden den utilstrækkelige melding. Lad os sige at makker har åbnet 1ut, næste hånd har indmeldt 2 hvilket du overser og melder 2 som overføring til hjerter. Nu kommer turneringslederen til bordet og fortæller, at du kan rette meldingen til 3, for det er den laveste tilstrækkelige melding der viser de hjerter som du ville vise i første omgang, og det er derfor en "tilsvarende melding". Derefter sker der ikke yderligere berigtigelse. Artiklen om Utilstrækkelig melding giver yderligere et par eksempler.

Det andet tilfælde, hvor begrebet "tilsvarende melding" giver nye muligheder er ved meldinger uden for tur. En artikel herom er på bedding.

Et nyt begreb i bridgelovene af 2017: Tilsvarende melding

Skrevet af Jens U Kromann
08 Oct 2017
Et nyt begreb i bridgelovene af 2017: Tilsvarende melding

I nogle tilfælde kan man efter de nye bridgelove, der trådte i kraft 1. september 2017, redde sig ud af situationen når man er kommet til at melde uden for tur eller har afgivet en utilstrækkelig melding, idet man nu kan rette sin melding til en "tilsvarende melding" uden straf. Tidligere var disse situationer ofte forbundet med den sanktion at makker til "synderen" skulle passe enten første gang eller resten af meldeforløbet. I artiklen under fanen Bridgelovene om Tilsvarende Melding har jeg prøvet at udlægge teksten for ikke-lovnørder - hvilket ikke altid er helt let!

Kulørsvigt (rettet efter de nye bridgelove)

Skrevet af Jens U Kromann
06 Oct 2017
Kulørsvigt (rettet efter de nye bridgelove)

Vægtet score indgår med større vægt i de nye (2017) bridgelove. Jeg har tilrettet artiklen om kulørsvigt i overensstemmelse hermed.

Jeg er ikke nogen stor ynder af princippet om vægtet score, som jeg mener kan være lidet håndterbart i klubber med en medspillende turneringsleder. Man vil jo som turneringsleder også gerne nå at spille sine egne spil bedst muligt. Heldigvis vil det nok i praksis forekomme ret sjældent.


Et enkelt forsvar mod Ekren

Skrevet af Jens U Kromann
04 Oct 2017
Et enkelt forsvar mod Ekren

Bjørn Olav Ekren - han er nordmand og det udtales altså med trykket på E! - er ophavsmand til Ekrens 2 som har bredt sig som en steppebrand til mange klubspilleres meldekort. Den er vanskelig at forsvare sig imod uden nogle håndfaste aftaler. Man kan ty til Revideret Crowhurst hvis man har mod på at lære en del udenadsstof, men det vil næppe tiltale de fleste klubspillere, som jo er målgruppen for denne bridgeside. Jeg har haft revideret Crowhust på mit meldekort i en del år, men enten har jeg eller min makker glemt det fulde system og så er det gået galt. Så jeg har erkendt, at der er behov for et enkelt forsvarssystem mod Ekren. Det har jeg nu udformet, og jeg vil meget gerne høre fra spillere, som vil afprøve det, når de har haft uanede successer med det - eller det modsatte!

Du finder denne nye konvention her: Et enkelt forsvar mod Ekren.

Lidt om honnørudspil

Skrevet af Jens U Kromann
27 Sep 2017
Lidt om honnørudspil


Foranlediget af et spørgsmål om honnørudspil har jeg skrevet et opslag om emnet med de grundlæggende regler. Der har klart manglet noget som begyndere (og såmænd mange andre!) kan holde sig til.

Opslaget findes i konventionsafsnittet under spillesignaler: * Udspil 2 - Det grundlæggende om honnørudspil.

Jeg vil gerne slå et slag for bogen Udspillet, som Ib Lundby har skrevet. Bogens 96 sider siger jo noget om, hvor vanskeligt det emne er. Men hvis du ikke lige er klar til at kaste dig ud i 96 sider om udspillet, så start med de stjernemarkerede opslag * Udspil 1 og * Udspil 2 på denne bridgeside.