Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Indmeldinger

Skrevet af Jens U Kromann
12 Jan 2017
Indmeldinger

Jeg har revideret opslaget om Indmeldinger. Revisionen bygger i vid udstrækning på Søren Christiansens fremragende - men ikke helt let tilgængelige - hæfte om indmeldinger og svar på indmeldinger, som kom for nogle år siden.

Det er Sørens fortjeneste, at der er opbygget et system for indmeldinger som svarer nogenlunde til systemet i offensiven, med nogle veldefinerede intervaller for indmeldinger og svar på indmeldinger. Det er vist nok også Søren der fik udtrykket for Indmelders makker, Fortsætter, knæsat i bridgeverdenen. Så nu har vi to sæt agerende omkring bordet: Åbner - Svarer og Indmelder - Fortsætter.

Du kan finde opslaget her: Almindelige indmeldinger og Svar herpå

Spilfører beder om et kort fra bordet og retter så til et andet kort. Må han det?

Skrevet af Jens U Kromann
07 Jan 2017
Spilfører beder om et kort fra bordet og retter så til et andet kort. Må han det?


Jeg har tidligere (februar 2015) lagt en artikel op om dette at spilfører nævner et kort som han vil have spillet fra bordet og derefter retter det til et andet kort. Hovedreglen er: Når et kort er nævnt, peget på, berørt af spilfører eller på anden måde angivet som det kort der skal spilles fra bordet, så skal det spilles! Men der er faktisk tilfælde hvor han kan rette en angivelse. Lovene skelner mellem om han ændrer mening eller om han kom til at sige noget andet end det han mente. Det lyder måske sært, og i februar sidste år var det heller ikke lykkedes mig at finde et godt eksempel på det. Nu har jeg fundet et og jeg har derfor erstattet den tidligere artikel om emnet med en ny.

Jeg har også tilføjet lidt om hvad der så sker, hvis næste hånd når at lægge et kort til det kort som først blev nævnt.

Det er lidt nørdet, og som spiller kan man godt nøjes med at konstatere, at når et kort er nævnt er det spillet, og hvis spilfører mener at han kommer ind under undtagelsesbestemmelsen, skal han tilkalde turneringslederen.

Se artiklen her: Spilfører: ”Så skal jeg be’ om klør es, - nej en lille klør”

Åbningsmelding uden for tur

Skrevet af Jens U Kromann
03 Dec 2016
Åbningsmelding uden for tur

Jeg har erstattet en tidligere artikel om melding uden for tur med en ny med titlen Åbningsmelding uden for tur. I de efterhånden ikke så få år jeg har fungeret som turneringsleder i to klubber er det vist aldrig sket, når jeg har haft brug for paragrafferne om melding uden for tur, at det ikke har har handlet om åbningsmeldingen.

Til gengæld har jeg meget ofte oplevet, at spillerne hænger med underansigtet når man remser alle mulighederne op for, hvad de nu kan fortage sig og hvad der så sker. Det kan fx være ganske vanskeligt at overskue konsekvensen af at acceptere åbningen uden for tur, og det kan da også være vanskeligt for den stakkels synder der er kommet til at åbne uden for tur at finde ud af sine rettigheder når makker bliver pålagt at passe næste gang han er i tur, - eller resten af meldeforløbet.

I den nye artikel har jeg derfor medtaget nogle eksempler der kan belyse disse muligheder.

Mine lovartikler er netop beregnet på spillerne, ikke på turneringsledere, og bridgelovene er ikke altid affattet på en måde der tager hensyn til spillerne som jo er presset af uret der tilsiger at de kun har 7 minutter pr spil.

3ut gående minor revideret

Skrevet af Jens U Kromann
10 Nov 2016
3ut gående minor revideret
I disse tider hvor Gambling No Trump, som er det am. navn for 3ut - gående minor har fået en særlig betydning, kom min makker og jeg ud for en lille misforståelse, hvor Gambling Notrump absolut var No go. Eksemplet er medtaget i en revision jeg har foretaget af denne konvention; det har tidligere ikke fremgået klart, at der ikke må være sideværdier af betydning når man åbner 3ut.

Mini-Lebensohl

Skrevet af Jens U Kromann
01 Nov 2016
Mini-Lebensohl

Jeg har brudt en tradition her på konventionssiden.

Det sker at jeg får henvendelser om at nogen har søgt forgæves efter denne eller hin konvention og spørger om jeg ikke lige kan beskrive..

Mit svar er sædvanligvis, at denne bridgeside kun omfatter konventioner jeg selv spiller med eller har spillet med. Beskrivelserne bygger både på hvad jeg har kunnet finde andre steder og på mine egne erfaringer. Af samme grund er der også beskrivelser der afviger fra hvad man kan finde i "Systemer og konventioner" eller hos Bridgeguys og lignende steder. Enkelte er også helt eller delvis af egen tilvirkning (Exodos transfers, Offensiv Michaels o.a.). Så det er ikke min ambition at skabe en altomfattende konventionsliste.

Men så fik jeg en henvendelse om Mini-Lebensohl, som har været omtalt uden nærmere forklaring i Dansk Bridge fra tid til anden, og det er lidt mærkeligt at den åbenbart forudsættes  kendt blandt bridgebladets læsere, for det er meget vanskeligt at finde en beskrivelse af den konvention. Jeg kendte den heller ikke, så jeg prøvede selvfølgelig at finde ud af hvad det drejede sig om. Og fandt at det da vist kunne være en god tilføjelse til samlingen, så nu har jeg alligevel skrevet en nogenlunde overkommelig konventionsbeskrivelse.

Mini-Lebensohl går kort fortalt ud på at sikre at man ikke kommer for højt når makker dobler fjendens åbning 1 eller 1.

Jeg vil nu forsøge at overtale en af mine hårdt prøvede makkere til at spille Mini-Lebensohl, så jeg kan få nogle erfaringer med den. Hvis andre også har mod på det vil jeg gerne høre om erfaringerne, herunder hvor hyppigt det sker at makker glemmer den!

Balancering

Skrevet af Jens U Kromann
14 Oct 2016
BalanceringJeg har revideret opslaget om balancering/genåbning. Strukturen er mere logisk, og jeg har delt opslaget i to dele. Første del handler om hvad alle bør kunne om balancering, anden del er for de mere avancerede. Der er også tilføjet lidt flere eksempler.