Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

3ut gående minor revideret

Skrevet af Jens U Kromann
10 Nov 2016
3ut gående minor revideret
I disse tider hvor Gambling No Trump, som er det am. navn for 3ut - gående minor har fået en særlig betydning, kom min makker og jeg ud for en lille misforståelse, hvor Gambling Notrump absolut var No go. Eksemplet er medtaget i en revision jeg har foretaget af denne konvention; det har tidligere ikke fremgået klart, at der ikke må være sideværdier af betydning når man åbner 3ut.

Mini-Lebensohl

Skrevet af Jens U Kromann
01 Nov 2016
Mini-Lebensohl

Jeg har brudt en tradition her på konventionssiden.

Det sker at jeg får henvendelser om at nogen har søgt forgæves efter denne eller hin konvention og spørger om jeg ikke lige kan beskrive..

Mit svar er sædvanligvis, at denne bridgeside kun omfatter konventioner jeg selv spiller med eller har spillet med. Beskrivelserne bygger både på hvad jeg har kunnet finde andre steder og på mine egne erfaringer. Af samme grund er der også beskrivelser der afviger fra hvad man kan finde i "Systemer og konventioner" eller hos Bridgeguys og lignende steder. Enkelte er også helt eller delvis af egen tilvirkning (Exodos transfers, Offensiv Michaels o.a.). Så det er ikke min ambition at skabe en altomfattende konventionsliste.

Men så fik jeg en henvendelse om Mini-Lebensohl, som har været omtalt uden nærmere forklaring i Dansk Bridge fra tid til anden, og det er lidt mærkeligt at den åbenbart forudsættes  kendt blandt bridgebladets læsere, for det er meget vanskeligt at finde en beskrivelse af den konvention. Jeg kendte den heller ikke, så jeg prøvede selvfølgelig at finde ud af hvad det drejede sig om. Og fandt at det da vist kunne være en god tilføjelse til samlingen, så nu har jeg alligevel skrevet en nogenlunde overkommelig konventionsbeskrivelse.

Mini-Lebensohl går kort fortalt ud på at sikre at man ikke kommer for højt når makker dobler fjendens åbning 1 eller 1.

Jeg vil nu forsøge at overtale en af mine hårdt prøvede makkere til at spille Mini-Lebensohl, så jeg kan få nogle erfaringer med den. Hvis andre også har mod på det vil jeg gerne høre om erfaringerne, herunder hvor hyppigt det sker at makker glemmer den!

Balancering

Skrevet af Jens U Kromann
14 Oct 2016
BalanceringJeg har revideret opslaget om balancering/genåbning. Strukturen er mere logisk, og jeg har delt opslaget i to dele. Første del handler om hvad alle bør kunne om balancering, anden del er for de mere avancerede. Der er også tilføjet lidt flere eksempler.
Send en konvention til makker

Skrevet af Jens U Kromann
22 Sep 2016
Send en konvention til makker

Der er tilføjet en ny funktion på konventionssiden: Hvis man gerne vil drøfte en konvention med makker kan man nu sende ham eller hende en konventionsbeskrivelse.

Ved siden af printerikonet er der tilføjet et lille mail-ikon som man kan klikke på, så åbner man en ny mail med et link til konventionen med fx følgende tekst:

En konvention fra Kromanns bridgeside: https://bridge.kromann.info/Convention/1009363.

Dette link vil bringe modtageren direkte til konventionen Stayman. Teksten foran linket kan man selv redigere.

Ved siden af mail-ikonet står den fuldstændige adresse på konventionen, som man fx kan bruge til at linke til den pågældende konvention i et worddokument: Marker hele linket med musen, kopier det ved at taste Ctrl+C og sæt det ind i dokumentet med Ctrl+V.

Trim

Skrevet af Jens U Kromann
13 Sep 2016
Trim

Jeg tror mange klubspillere fra tid til anden sysler med tanken om at trimme deres system, men det bliver måske ikke rigtig til noget, for hvor skal man begynde og hvor skal man ende? På konventionssiden er der over 100 konventioner at vælge imellem, og det er der næppe nogen der spiller med. Jeg har *-mærket en del af dem, som jeg regner for rimeligt tilgængelige, men det kan stadig ligne et skud i blinde at vælge hvad man med fordel kan begynde sin systemtrimning med.

For måske at hjælpe nogen i gang har jeg lavet en oversigt over hvad jeg vil foreslå at tage på programmet hen ad vejen. Andre ville sikkert vælge anderledes. Man kan finde mine forslag her: Klar til at komme videre?

Kvantitative sanssvar og nogle specielle svar på sansåbninger

Skrevet af Jens U Kromann
03 Sep 2016
Kvantitative sanssvar og nogle specielle svar på sansåbninger

Opslaget om kvantitative sanssvar er blevet stærkt ændret. Jeg har udbygget det, så det nu også handler om nogle tilfælde, hvor Svarer har skæve hænder med slempotentiale. De der spiller Gerber kan jo relativt nemt finde ud af hvor mange esser man råder over; til gengæld tager Gerber voldsomt megen meldeplads, og meldingen 4 er ofte langt bedre brugt på et cuebid eller en splintermelding. Når man ikke spiller Gerber må man så have andre redskaber til at få fastslået en trumffarve, så man kan spørge efter esser med 4ut. Det handler det reviderede opslag * Kvantitative sanssvar og nogle specielle svar på sansåbninger om.

Opslaget er stjernemarkeret, da det faktisk hører til grundsystemet.