Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Små eller store sans'er?

Skrevet af Jens U Kromann
01 Aug 2015
Små eller store sans'er?

Jeg har revideret opslaget Små og store sans'er - fordele og ulemper.

Jeg spiller selv helst 12-14 sans, men jeg har ikke noget særligt imod 15-17 sans. Begge har fordele og ulemper. Men jo længere jeg har spillet med den lille sans desto mere overbevist bliver jeg om dennes fortrin frem for den stærke sans.

Mange konventioner og utallige eksempler rundt omkring i konventionsbeskrivelserne er afhængige af om man spiller små eller store sans'er. Det er lidt forskelligt hvad jeg har lagt til grund for mine beskrivelser, for da jeg påbegyndte denne bridgeside for efterhånden en del år siden, spillede jeg 15-17 sans. Efterhånden som jeg kommer igennem konventionerne påny vil jeg tilrette dem så beskrivelserne stemmer bedre overens med 12-14 sans'er, men selvfølgelig med skyldig hensyntagen til de mange brugere der spiller 15-17 sans.

"Ducksohl" - eller Transfer Lebensohl uden sved på panden

Skrevet af Jens U Kromann
23 Jul 2015

Morten Andersen, kendt fra spalterne i Dansk Bridge som Duck, har begået en lille genistreg: På årets Fairway Bridge-kursus i Karrebæksminde fremlagde han sin egen relativt enkle version af Lebensohl med transfer, som han med sædvanlig beskedenhed kaldte Ducksohl. Den vil jeg gerne være med til at udbrede med min fremstilling af Ducksohl.

Det første man bemærker ved denne Lebensohlvariant er at den har opgivet alle de krumspring der er nødvendige for at kunne vise udgangsopfordrende hænder. Hvilket giver god mening: Din makker åbner 1ut (12-14), næste mand indmelder 2, og du sider med - lad os sige 5 hjerter og 11 hp. Hvad nu? Svaret er at med ca. 6-10 hp vil du gerne konkurrere i hjerter, med 12+ vil du mindst i udgang, så det er kun hænder med præcis 11 hp der kunne finde på at bruge en eller anden måde at opfordre. Skal man belaste sit system med en masse huskestof af hensyn til hænder med præcis 11 hp? Svaret er nej, med mindre man gerne vil gøre sig gældende i divisionen!

Lad mig benytte lejligheden til at reklamere lidt for Fairway Bridge. Kurserne finder sted hver sommer. Her underviser Morten Andersen og Søren Christiansen på to niveauer, så alle kan få noget med hjem; man vælger sig bare ind på det niveau man tror man hører hjemme på, og man kan bare vælge om hvis man tog fejl. Jeg har deltaget mange gange og har hver gang fået en masse ud af det, og ikke sjældent har det nye, jeg har lært, givet aftryk her på min bridgeside.


Responsive webdesign - og RSS lukkes ned

Skrevet af Jens U Kromann
01 Jun 2015
Responsive webdesign - og RSS lukkes ned

Min bridgeside har undergået en designfornyelse. Responsive webdesign hedder det nye dyr i åbenbaringen. Det gør, at en hjemmeside automatisk tilpasses den platform, den åbnes på - smartphone, ipad eller pc. Jeg håber, at sidens brugere får glæde af ændringen.

Man har i lang tid kunnet få et rss-feed når der skete nyt på siden, og i nogle måneder har man desuden kunnet signe up til at få en email-notifikation. Rss-muligheden lukkes ned om nogen tid, og jeg vil opfordre brugere der hidtil har abbonneret på denne, til at gå over på email-notifikation: Skriv en mailadresse i rubrikken øverst på siden og klik på "Abbonner", så går resten automatisk.

Usædvanlig sans revideret

Skrevet af Jens U Kromann
27 Apr 2015
Usædvanlig sans revideret
Jeg har revideret opslaget om den usædvanlige sans.

Blandt andet har jeg tilføjet et ekstra eksempel hvor den usædvanlige sansmelding ikke viser de to laveste, umeldte farver, men den næstlaveste plus den højeste.

Hvis man aftaler denne mulighed med sin makker er det vigtigt at meldingen forklares rigtigt, fx kan man forklare 2ut efter fjendens åbning 1 således: " 2ut viser som udgangspunkt de to laveste umeldte farver, altså klør og hjerter, men det kan være hjerter og spar, så meldingen viser under alle omstændigheder hjerter". Dette skyldes at konventionelle flerfarvede meldinger i alm. klubbridge altid skal vise mindst én reel farve (med få undtagelser, fx åbningen 2). Ellers er de højkunstige og dermed forbudte.

Om pauser under meldinger og spil

Skrevet af Jens U Kromann
19 Feb 2015
Om pauser under meldinger og spil
Jeg har lagt to nye artikler op under Bridgelovene. De handler begge om pauser.

Den ene om pauser under meldingerne: Meldetempo og ubeføjede oplysninger med undertitlen: Må man tænke sig om? - Og det må man jo, men en gang imellem er det problematisk.

Den anden har titlen Ulovlig vildledning under spillet og her  handler det om pauser i spilleperioden som kan tjene til at vildlede spilfører. Og det må man som udgangspunkt ikke!

Stop! og Alert!

Skrevet af Jens U Kromann
16 Feb 2015
Stop! og Alert!
Jeg har delt den gamle artikel om stop og alert op i to og fået plads til et eksempel på behandling af en uregelmæssighed i forbindelse med de to skilte i meldeboksen.

Artiklen om alertreglerne handler om brugen af alertskiltet (eller bank i bordet) og om forkert alert og manglende alert.

I artiklen om stopskiltet er der ligeledes tilføjet et eksempel på hvordan manglende overholdelse af den lille pause, som stopskiltet påbyder en modstander, kan føre til korrigeret score