Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Michaels i offensiven

Skrevet af Jens U Kromann
01 Jan 2015
Michaels i offensiven
Offensiv Michaels er en variant over temaet i Michaels' cuebid.

Michaels' cuebid er jo en konvention som bruges i defensiven når modstanderne har åbnet 1 minor. Offensiv Michaels bruges derimod i offensiven, her som svar på makkers åbning 1 minor:

Svarene 2 på 1 og 2 på 1 er så sjældne, at de snildt kan undværes. Med offensiv Michaels foreslås det at disse svar i stedet for 6-9 og minorfit bruges til at løse et ikke så sjældent meldeproblem, når man over makkers minoråbning sidder med 5-4, 4-5 eller bedre i major og så få point, at man ikke har styrke til at melde begge farver.

Jeg skrev opslaget om denne konvention (under navnet "minorstøtte svagt med begge major" for et par år siden og har nu revideret det og samtidig navngivet konventionen Offensiv Michaels. Jeg håber Mike Michaels som stod bag Michaels' cuebid vil nikke bifaldende fra sit bridgebord i himlen.


Trumfudspil

Skrevet af Jens U Kromann
17 Dec 2014
Trumfudspil
I udspillet mod trumfkontrakter er trumf ud undertiden det bedste man kan gøre. I dette nye opslag Udspil 3: Trumf ud mod trumfkontrakter? har jeg indkredset fire situationer hvor det kan være oplagt at spille trumf ud. Det er mit indtryk at det generelt sker alt for sjældent.

Revers

Skrevet af Jens U Kromann
14 Dec 2014
Revers
Opslaget om revers har fået en overhaling. Reversprincippet er ikke helt enkelt, men hvis man ser bort fra det og uden videre melder en ny farve, som makker har sprunget over og derved tvinger makker på tretrinnet, selv om der slet ikke er styrke til det, kommer man meget hyppigt for højt.

RKC 1430 er opdateret

Skrevet af Jens U Kromann
12 Dec 2014
RKC 1430 er opdateret
I overensstemmelse med min - længe hvilende  - plan om at opdele nogle af de vanskeligere konventioner i hvad man kan "nøjes med" og hvad man kan pynte kagen med, har jeg revideret opslaget om RKC 1430. Jeg har fra min undervisning erfaret at mange finder hele pakken noget overvældende, men man kan sagtens starte med noget af pakken og så senere føje de mere sofistikerede dele til. Det væsentlige i 1430 i forhold til Blackwood-Morrow er jo de 6 nøglekort i stedet for 5.

O/E eller Odd/Even

Skrevet af Jens U Kromann
24 Jun 2014
O/E eller Odd/Even
O/E eller Odd/Even discards er et spillesignal som anvendes ved første afkast. Jeg har medtaget det i listen over spillesignaler fordi man hyppigt støder på det når man spiller mod eller med udlændinge fx på Swan eller BBO

Trinsvar når fjenden melder ind over vore stærke meldinger - Meldekasseprincippet

Skrevet af Jens U Kromann
17 Jun 2014
Trinsvar når fjenden melder ind over vore stærke meldinger - Meldekasseprincippet
Når vi har krævet - eller næsten krævet - til udgang eller slem og fjenden melder ind på højt niveau, eksempelvis:

Vest     Nord   Øst      Syd
1       pas     4ut!      5

kan man ikke bruge de normale trinsvar i RKC 1430 efter 4ut. I denne artikel vises nogle eksempler på en anden trinsvar-skala som man kan bruge i sådanne tilfælde. Systemet kaldes også Meldekasseprincippet, fordi man anvender meldingerne i samme rækkefølge som meldekortene står i.