Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

New Minor Forcing

Skrevet af Jens U Kromann
14 Apr 2014
New Minor Forcing
Da mange brugere af min bridgeside også spiller på Swan og BBO og lignede internetbridgeklubber, og da man i udlandet sjældent spiller xy-ut har jeg tilføjet den mest almindelige alternative konvention, som i et vist omfang kan det samme: New Minor Forcing (NMF)

Walsh - når makker åbner 1

Skrevet af Jens U Kromann
22 Mar 2014
Walsh - når makker åbner 1[kl]
Artiklen om Walsh er opdateret.

I korthed går Walsh ud på at Svarer springer selv en længere ruderfarve over for at melde en majorfarve når Svarer ikke er stærk nok til at melde en gang til. På den måde sikres det at en majorfit findes hvis den er der, og man undgår at stå i en dårlig 1ut.

Forsinket kald

Skrevet af Jens U Kromann
26 Jan 2014
Forsinket kald
Forsinket kald indgår nu i min samling af spillesignaler.

Romex trialbids

Skrevet af Jens U Kromann
23 Dec 2013
Romex trialbids
Hvis man vil invitere efter 1M - 2M og lignende er det almindeligste nok at bruge langfarvetrialbids. Det er imidlertid ikke altid det bedste. At kunne vise en kortfarve (singleton) kan nogle gange være at foretrække, så nogle spiller også med kortfarvetrialbids. Men det er bare ikke altid man har en singleton, så det bedste er selvfølgelig at kunne spille med begge slags trialbids. Romex trialbids er en konvention der kan løse det problem på en elegant måde - men desværre er konventionen ikke helt enkel!

Jeg har benyttet lejligheden til at lægge en lille artikel op om langfarvetrialbids og kortfarvetrialbids

Lidt fra sansafdelingen

Skrevet af Jens U Kromann
25 Nov 2013
Lidt fra sansafdelingen
1ut i balanceringspositionen har fået sit eget opslag, selv om det også er omtalt kort i det generelle opslag om Balancering

Forskellige typer af usædvanlige sansmeldinger har fået et opslag med henvisninger til de relevante opslag i konventionsoversigten.

Bridgelovene: Stopskiltet og ubeføjede oplysninger

Skrevet af Jens U Kromann
16 Nov 2013
Bridgelovene: Stopskiltet og ubeføjede oplysninger
Stopskiltet er velkendt og bruges også af de fleste spillere rutinemæssigt. Men det er også helt almindeligt, at det ignoreres af modspilleren, der skal melde efter en springmelding. Det er en uvane, som kan koste dyrt. I denne lille lovartikel er der et eksempel på at en der faktisk overholder reglen om at holde 10 sekunders pause bliver straffet. Ikke for at overholde den, men for ikke at overholde den i en række andre tilfælde, hvor han ikke havde noget at tænke over.
Gå direkte til artiklen her.