Nyt

Slægtstavlen er bragt i overensstemmelse med Persondataforordningen

Skrevet af Jens U Kromann
28 Jul 2018

Den nye persondataforordning har nødvendiggjort en ændring af Slægtstavlen. Det er ikke længere muligt at vedligeholde slægtstavlen med nulevende personer og personlige oplysninger og billeder. Det ville forudsætte at jeg indhentede tilladelse fra alle de nævnte, og det har jeg ikke mulighed for, blandt andet fordi jeg langtfra har de pågældendes mailadresser.

Jeg har derfor fjernet Slægtstavle II og ladet Slægtstavlen slutte med min far og hans brødre. Slægtstavlen er dermed blevet et rent historisk dokument, som ikke strider mod datasikkerhedsbestemmelserne.


Endnu et billede fra det gamle familiealbum er identificeret

Skrevet af Jens U Kromann
23 Oct 2017

/images/old/7_efterlyses/1a_ukendt_mand_foto_opt_i_kbh.jpg

Ann Vibeke Knudsen, fotohistoriker, har fundet frem til dette billede på familiesiden (Kromann - Familiealbum) og har identificeret denne mand. Det er praktiserende læge i Marstal Christian Claudius Kromann. Der er en forbindelse mellem ham og oldefar, Rasmus Jørgensen Kromann. De er meget langt ude i slægt med hinanden - Chr. Claudius Kromann og Rasmus' søn, min farfar, læge Peter Kromann, har fælles tipoldefar.

Marstal var en lille by, og Chr. Claudius Kromann boede i Kirkestræde, lige i nærheden af Kongegade, hvor min oldefar havde sin forretning, en af byens meget driftige virksomheder. De to kendte også hinanden fra Marstal kommunalbestyrelse, hvor Chr. Claudius og Rasmus Kromann i midten af 1890'erne havde sæde på samme tid.

Den mest plausible årsag til at der er et billede i oldefader Rasmus Kromanns familiealbum af denne meget fjerne grandfætter er nok, at Rasmus jo sendte sin søn Peter til Sorø Akademi, hvorfra han fik studentereksamen, og siden til København hvor han blev læge i 1896. Den karriere ligner i høj grad Christian Claudius Kromanns der, så vidt jeg ved, ligeledes som den første fra en gammel Marstalfamilie blev sendt udenøs og fik en akademisk uddannelse. Så grand-grand-grandfætrene Chr. Claudius og Rasmus havde meget at tale sammen om, og er måske også kommet i hinandens hjem.

billeder af Peter og Fritze som unge

Skrevet af Jens U Kromann
22 Jan 2014
billeder af Peter og Fritze som unge
Er der mon nogle i familien, der har ungdomsbilleder af Peter Kromann og Fritze (Ulrich) Kromann?

Fritze og Peter Kromann mødes

Skrevet af Jens U Kromann
14 Jan 2014
Fritze og Peter Kromann mødes
I min bog, kapitlet om landlægen (min farfar Peter Kromann) skriver jeg at han i sin studietid i København boede på et pensionat ejet af Cecilie Christine Ulrich, født Stauning og forførte pensionatsværtindens yngste datter Fritze Cecilie Kirstine Ulrich. En smuk historie, men desværre ikke helt rigtig.

Det er rigtigt at Cecilie Christine Ulrich drev pensionat i København på adressen Helgolandsgade 15, 3die sal (hele bygningen er nu Hotel Absalon). Men det var langt tidligere, formentlig fra 1875 hvor hendes mand, pastor Erasmus Ditlev Frederik Ulrich, døde i sit pastorat i Hundstrup i Thy. Peter flyttede imidlertid først til København for at læse i 1887. Det er muligt at han boede i pensionatet i kortere tid, indtil Cecilie Christine Ulrich opgav denne næringsvej ret snart efter 1887, og Fritze var kun 13 år i 1887.

Fra 1892 finder vi den nu tidligere pensionatsværtinde på mindst 7 forskellige adresser i København (kilden er Politiets registerblade): To forskellige lejligheder på Dosseringen i 1892 og 1894 og året efter i Rømersgade 19,1 og senere samme år i Wesselsgade 2,2 og frem til hendes død på yderligere tre adresser. Hvad grunden til den megen flytning var ved jeg ikke, men det interessante i denne forbindelse er, at farmor Fritze boede hos moderen frem til 1895 i Wesselsgade bortset fra en kortere periode fra 1. november 1894, hvor hun er optegnet i Politiets registerblade som "udtrukket", dvs. fraflyttet, men altså igen findes hos moderen den 1. november 1895 i Wesselsgade.

Jeg kan tænke mig et par forklaringer på hullet i kalenderen, men det er rent gætværk. Den romantiske forklaring er at den unge flotte student bortførte sin Fritze, den mere prosaiske kunne være, at moderen har prøvet at beskytte sin nu 20-21-årige datter ved at sende hende bort, måske på husholdningsskole eller lignende.

Peter boede også på flere (mindst seks) forskellige adresser i København fra 1892 til 1898, men på intet tidspunkt er der sammenfald mellem hans og Cecilie Christine Ulrichs (og Fritzes) mange forskellige adresser.

Uanset hvordan de to unge mennesker nu har fundet sammen,  resultatet er der i hvert fald ikke tvivl om: Unge Fritze var omkring maj 1896 blevet gravid i utide, og det unge par måtte gifte sig i huj og hast den 9. oktober 1896, og da Peter samtidig var blevet færdig med lægestudiet flyttede de straks derefter til Ugerløse hvor han nedsatte sig som landlæge. Christian blev således født den 15. februar 1897 i Ugerløse og ikke i København, og en skandale kunne på den måde holdes i hvert fald delvis skjult.

Husk at rette rss til

Skrevet af Jens U Kromann
01 Jan 2014
Husk at rette rss til
Til mine trofaste læsere som via rss-abonnement har fulgt med i hvad der sker på mine familiesider:

Hjemmesiden har skiftet navn til familie.kromann.info. Rss-abonnenter på min gamle hjemmeside (jens.kromann.info) skal derfor huske at klikke på rss-feedet på forsiden af familie.kromann.info.
Jens Kromann
RSS Hvad er det?
Seneste Indlæg
    Arkiv