Bridge Konventioner
Hans L
Generelt
* Loven om det totale antal stik
Sansåbninger og svar
* Stayman
* Jacoby transfers
* Kvantitative sanssvar
* Garbage Stayman
* xy-sans
- Sans-forsvarskonventioner
* Om at melde ind over fjendens sansåbning
* Brozel mod 1ut
Farveåbninger og Svar
* At åbne eller ikke åbne - 4. hånd (15-reglen)
* Farveåbninger, Fordeling mv.
* Åbners 2. melding
* Langfarvetrialbids
* Bergen raises - Omvendt Bergen
* Bekkasin 2ut
* Svage springsvar - Weak Jump Shift eller WJS
* Fjerde farve krav
* 2 med relæsvar
- Minoråbninger
Offensiv Michaels
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden dobler: Naturlig melding/Redobling
* Fjenden melder ind: Negativ dobling m. betinget kravpas
Unassuming cuebid
Når fjenden indmelder 1ut
Slemkonventioner
* Roman Key Card Blackwood - RKC 1430
* Cuebids
Svage Åbninger
Multi 2 med Plauken-svar
Konstruktive svage 2-åbninger
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
* System når fjenden spærreåbner
Egne Indmeldinger
* Almindelige indmeldinger og svar herpå
* Oplysningsdobling
* Balancering / Genåbning
* 1ut balancerende i fjerde hånd
* Michaels Cuebid
* Usædvanlig Sans
* Svage springindmeldinger - Weak Jump Overcall eller WJO
Unassuming cuebid
Sandwich sans
Spillesignaler
* Udspil 1 - Fjerdehøjeste, 11-reglen, kald og afvisning, Malmö
* Længdemarkering (Malmö-markeringer)
* Lavinthal
Lavinthal-afkast