Bridge Konventioner
Hans K
Sansåbninger og svar
* Stayman
* Jacoby transfers
* Kvantitative sanssvar
* Garbage Stayman
* xy-sans
Farveåbninger og Svar
* Farveåbninger, Fordeling mv.
* Langfarvetrialbids
* Fjerde farve krav
* 2 med relæsvar
Revers
Stenbergs 2ut
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden melder ind: Negativ dobling m. betinget kravpas
Når fjenden indmelder 1ut
Slemkonventioner
BLackwood-Morrow
Svage Åbninger
* Énfarvede spærreåbninger med Ogust
3ut - gående minor
Egne Indmeldinger
* Almindelige indmeldinger og svar herpå
* Oplysningsdobling
* Balancering / Genåbning
* Michaels Cuebid
* Usædvanlig Sans
Konkurrencedobling
Spillesignaler
* Udspil 1 - Fjerdehøjeste, 11-reglen, kald og afvisning, Malmö