Bridge Konventioner
Helle Kromann
Generelt
* Loven om det totale antal stik
* Fast Arrival-princippet
Sansåbninger og svar
* Små og store sans'er - fordele og ulemper
* Stayman
* Jacoby transfers
* Kvantitative sanssvar
* Garbage Stayman
* xy-sans
- Svar på sansåbning når fjenden melder ind
Lebensohl mod fjendens indmelding over vor åbning 1ut
- Svar på sansåbning når fjenden dobler
* Redningsbæltet - flugtsystem når fjenden dobler vores 1ut
Exodos transfers - flugtsystem når fjenden dobler vor 1ut
- Sans-forsvarskonventioner
* Om at melde ind over fjendens sansåbning
* Brozel mod 1ut
Farveåbninger og Svar
* At åbne eller ikke åbne - 4. hånd (15-reglen)
* Farveåbninger, Fordeling mv.
* Åbners 2. melding
* Langfarvetrialbids
* Bergen raises - Omvendt Bergen
* Bekkasin 2ut
* Svage springsvar - Weak Jump Shift eller WJS
* Fjerde farve krav
* Splinter
* 2 med relæsvar
Revers
- Minoråbninger
Offensiv Michaels
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden dobler: Naturlig melding/Redobling
* Fjenden melder ind: Negativ dobling m. betinget kravpas
Fjenden melder ind på højt niveau: Meldekasseprincippet
Unassuming cuebid
Når fjenden indmelder 1ut
Slemkonventioner
* Roman Key Card Blackwood - RKC 1430
* Cuebids
5ut generel storeslemopfordring
Voidwood
Minorwood
Svage Åbninger
* Énfarvede spærreåbninger med Ogust
* Tofarvede spærreåbninger
* Ogust
Multi 2 med Plauken-svar
Bikini
Ekrens 2
3ut - gående minor
Usædvanlig 2ut i offensiven (begge minor)
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
* System når fjenden spærreåbner
Lebensohl når makker dobler fjendens svage 2-åbninger
Egne Indmeldinger
* Almindelige indmeldinger og svar herpå
* Oplysningsdobling
* Tofarvede indmeldinger
* Balancering / Genåbning
* 1ut balancerende i fjerde hånd
* Michaels Cuebid
* Usædvanlig Sans
* Svage springindmeldinger - Weak Jump Overcall eller WJO
Konkurrencedobling
Unassuming cuebid
Sandwich sans
Snapdragon dobling
Spillesignaler
* Udspil 1 - Fjerdehøjeste, 11-reglen, kald og afvisning, Malmö
Udspil 3 - udspil fra honnørsekvens, A-L-A
Udspil 4 - Trumf ud mod trumfkontrakter?
* Længdemarkering (Malmö-markeringer)
* Lavinthal
Lavinthal-afkast