Swan er ligesom BBO og flere andre en internet-klub for bridgespillere.

Det er gratis at spille på Swan, men deltagelse i Swan-turneringerne kræver at man har købt nogle billetter. 50 billetter koster $20, så det koster ca 2,65 kr at deltage i en turnering.

Jeg har lavet en grundig beskrivelse af, hvordan man kommer på Swan og hvordan man kommer til at spille her.

Swan kalder sig The World's friendliest Internet Bridge Club, og den beskrivelse skriver jeg gerne under på.