Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Bridgelovene
Uenighed om spillets kendsgerninger
https://bridge.kromann.info/Convention/1010051


Der er to slags uenigheder der kan opstå:

1: "Jeg fik ni stik" - "Nej du fik kun otte!"

2: "Nå, den gik 2 ned, det er 200 ud" - "Nej, den var doblet, det er 500 ud i zonen."

Den første slags er let at klare, for der ligge kortene jo pænt arrangeret og man kan nu vende dem et efter et og konstatere hvem der har ret.

Den anden slags er værre: Meldekortene er væk, og det er derfor påstand mod påstand: Sluttede meldingerne med et rødt kort eller ikke? Var kontakten nu 3 eller var spilfører kun i 2?

Bridgelovene er meget kortfattede på det punkt: Turneringslederen skal indsamle alle tilgængelige oplysninger, og hvis han er i stand til - efter måske at have talt med spillerne enkeltvis eller efter at have vurderet kortene - at fastslå hvad der er op eller ned i spillet, så træffer han en afgørelse efter den eller de relevante paragraffer i lovene.

Men hvad nu hvis spilfører ikke er i stand til at fastslå kendsgerningerne: Et eksempel kunne være, at der efter spilførers anvisning bliver  spillet 8 fra bordet, som går til 9 hos modstanderne. "Hov, siger spilfører, jeg bad om en stor spar fra bordet". "Nej, siger modstanderne, du bad bare om en spar, så udspillet er korrekt." Turneringsleder!

Her vil det i sagens natur være uhyre vanskeligt at fastslå hvad der er sket, hvis alle fire spillere – også gået på klingen - fastholder deres opfattelse. I den situation må turneringslederen træffe en afgørelse efter sit bedste jugement. Det er samme situation som en dommers i retten: Hør de to parter og træf en afgørelse. Den kan være rigtig eller forkert, men afgørelsen står, med mindre den appelleres. Det er heldigvis uhyre sjældent at der forekommer appeller i almindelig klubbridge.