Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
Amerikansk Stayman
https://bridge.kromann.info/Convention/1010032

De fleste åbner 1ut på alle jævne hænder med den fornødne styrke, også hænder med en 5-farve i major. Denne variant af Stayman gør det muligt at finde en 5-3 fit på sådanne hænder. Eksempel med alm. Stayman:
 

D76
EK832
D84
K6
ET2
D97
KBT76
D4


1ut 3ut


Vest åbner 1ut (12-14), Øst melder 3ut med 11 hp og en god 5-farve. - Desværre er det ikke nogen god udgang, for med det forventelige udspil i klør til E og klør retur går 3ut ned. Med traditionel Stayman kan man ikke finde 5-3 fitten i hjerter, men med amerikansk Stayman går det:

1ut 2
2 4Til forskel fra alm. Stayman lover 2 ikke en firfarve i major, men blot mindst en inviterende hånd. 2 beder Åbner om at beskrive sin majorfordeling.

Åbners svar på 2:

1ut 2
2

viser mindst en 4-farve i major

2

viser 5 hjerter

2

viser 5 spar

2ut

Ingen 4-farve i major, minimum

3ut

ingen 4-farve i major, maximum

Svarers melding efter 1ut - 2, 2:

2 viser mindst én 4-farve i major, og Svarer viser nu en evt. 4-farve i major krydsvendt:
 

1ut 2
2 2

2 viser fire spar - og måske fire hjerter

2

2 viser fire hjerter og benægter fire spar

2ut

invit uden firfarve i major

3ut

for at spille

Åbner viser fem hjerter: Meldingerne efter 1ut - 2, 2:

1ut 2
2 2ut

invit uden hjerterfit

3

invit med fit

3ut og 4

for at spille

Åbner viser fem spar: Meldingerne efter 1ut - 2, 2:

1ut 2
2 2ut

invit uden sparfit

3

invit med sparfit

3ut og 4

for at spille

Åbner benægter firfarve i major og viser minimum: Meldingerne efter 1ut - 2, 2ut:

1ut 2
2ut pas

for at spille

3ut

for at spille


Note 1: Denne version minder lidt om Marionet Stayman, men Amerikansk Stayman kræver kun 3-farve, ikke 4-farve hos Svarer for at fortsætte meldingerne med 2.

Note 2: Amerikansk Stayman kendes i engelsksprogede lande som Five Card Major Stayman.

Note 3: Amerikansk Stayman kan også med held bruges efter de stærke sansåbninger, 2ut og 2, genm. 2ut.

25. august 2021