Konventioner
Bridge Konventioner
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
Transfer Lebensohl når makker dobler fjendens svage 2-åbning
https://bridge.kromann.info/Convention/1009988Transfer Lebensohl kan bruges i stedet for alm. Lebensohl når fjenden åbner med en svag 2-, 2 eller 2-åbning. 

Der gælder stort set de samme principper som er beskrevet under transfer Lebensohl mod fjendens indmeldinger mod vor 1ut-åbning. Den store forskel er selvfølgelig at pas sjældent er en mulighed; doblingen tvinger os jo til at melde, og pas vil vise den sjældne hånd med en god 5- eller 6-farve i fjendens åbningsfarve, hvor man vil ønske at spille imod 2x doblet.

Eksempler:

V N Ø S


2


Dbl pas ?


2ut

transfer til 3 enten svagt eller stærkt

3

transfer til 3 enten svagt eller stærkt

3

NB: Overføring til fjendens farve, styrke og spørgsmål om hold.

3

transfer til 3 enten svagt eller stærkt

I eksemplet er der ikke nogen mulighed for at melde svagt på 2-trinnet. Alle meldinger fra 2ut og på 3-trinnet er overføringsmeldinger. Når Dobler har meldt overføringsfarven kan Fortsætter enten melde pas for at stå, eller melde en ny farve eller fjendens farve eller 3ut. Disse fortsættelser er altså stærke og krav til udgang.

Når åbningsfarven er fx 2 er der plads til at melde af med 2 eller 2. Meldinger på 2-trinnet er for at stå.

Hvis Fortsætter vil i udgang kan han overføre til en 5-farve med 2ut til klør, 3 til hjerter eller 3 til spar og derefter melde enten 3ut med hold i åbningsfarven ruder, eller - uden hold i ruder - melde fjendens farve, her 3 for at spørge om hold. Uden en femfarve kan han overføre direkte til fjendens farve for at vise en stærk hånd uden hold.

Flere eksempler:

V N Ø S


2
Dbl pas ?


KD72
7
E653
KDT2
85
942
KBT42
765

meld 3 og pas efter 3 fra Dobler for at stå. Kontrakten kommer nu på den stærkere hånd.
E
965
KDBT42
E43

meld 3 og efter Doblers 3 meld 3 (overmelding i fjendens farve) som spørgsmål om hold.
E8
9654
KDBT
E43

meld 3 som overføring til fjendens farve: Spørger om hold og viser en stærk hånd uden en 5-farve.
E8
KBT653
87
E94

meld pas! Strafpas.

E8
9654
K742
B43

meld 3, overføring til bedste 4-farve.Det sidste eksempel viser det problem man kan løbe ind i med en svag hånd uden en 5-farve at overføre til. Doblingen tvinger os jo til at melde et eller andet, og mindste løgn er at overføre til bedste 4-farve.

Med alm. Lebensohl har man samme problem, og uden nogen form for Lebensohl har man især et problem, for så må man melde 3 og Dobler har så ingen anelse om styrken.

22. januar 2021