Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
Fjenden melder ind over vores 2-åbning
https://bridge.kromann.info/Convention/1009967Man kan sige at 2-åbningen hører under meldinger hvor der er krævet eller næsten krævet til udgang, og at man derfor burde kunne bruge trinsvar (meldekasse-princippet) efter indmeldinger direkte over 2-åbningen. Se om meldekasse-princippet her.

I praksis vil det i mange situationer bringe meldingerne for højt op inden Åbner får vist sin hånds type og styrke. I andre tilfælde vil det bringe kontrakten på den forkerte hånd. Jeg vil anbefale i sådanne situationer at Svarer bruger dette enkle system: Pas = 0 eller 1 kontrol, Dbl = 2 eller flere kontroller. I de sjældne tilfælde hvor Svarer har mere end to kontroller må han efter en minimumsmelding fra Åbner, fx 2ut, hæve til 4ut.

Et eksempel:

EKB9
ED6
K7
KD87
D6
K9872
65
E643
Hvis der efter 2 fra Vest kommer en indmelding, fx. 2, fra Nord bliver det vanskeligt at finde normalkontrakten, 6, og at få den kontrakt på den stærke hånd. Men Øst kan med den angivne metode doble og vise 2 eller flere kontroller (her er der tre), og Vest kan med sin minimumshånd med 22-24 hp melde 2ut, som Svarer i Øst så kan hæve til 4ut da han har ikke to, men hele tre kontroller plus en 5-farve. Derved hjælper indmeldingen os faktisk i dette tilfælde til superkontrakten 6ut i stedet for normalkontrakten, 6. Hvis man bruger naturlige meldinger må Øst i dette tilfælde melde 3 med sin 5-farve, og det vil lægge kontrakten på den forkerte hånd, og resultatet vil sikkert blive 6 som går ned fordi K vil blive gennemspillet i stik 1.

Det går ikke bedre hvis man også i sådanne situationer anvender meldekasseprincippet. Øst måtte så vise sine tre kontroller med farven over indmeldingen, her 3 og den reelle 5-3 fit i hjerter ville formentlig forblive skjult - eller kontrakten ville igen komme på den forkerte hånd. Desuden er vi nu kommet forbi 2ut meldingen fra Åbner, så Åbner kan ikke med 3ut vise om han har 22-24 eller 25+.


26. oktober 2020