Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Farveåbninger og Svar
Hvor mange honnør- og fordelingspoint er et single es værd?
https://bridge.kromann.info/Convention/1009933


Spm.: Vi har diskuteret i klubben hvordan man skal værdisætte et single es i en sidefarve. Nogle optimister mente at det måtte tælle for de 4 hp plus 3 fp for en singleton. Andre mente at det var lige så godt som en renonce, altså 5 fp.

Og tilsvarende: Hvad skal man tælle en single K, en single D, og en double KD som?

 Svar: For overskuelighedens skyld sætter jeg lige dit spørgsmål ind i en eksempel-hånd: Du sidder med en hånd med fit til din makkers farve (og vi tæller jo først fordelingspoint (fp) når ægte fit er fundet); Makker har åbnet 1, og du har


E
K862
KD
K97542








Spørgsmålet er: Hvor meget skal du værdiansætte et single es i spar og double KD i ruder til?

Dit single es er 4 hp værd hvis det napper modstandernes konge i farven med, men hvis det bare tager modstanderne 2'er og 3'er med er det ikke nær så værdifuldt. For der kan stadig være mindst 3 hp ude. Det genvinder imidlertid noget af sin værdi, hvis du har mange trumfer, så modstandernes KDB i farven kan trumfes. Man kan jo sige, at i det tilfælde er der 6 hp hos modstanderne der ikke er noget værd, men det koster altså dine egne 4hp plus et antal trumfer.

Nu kan KDB jo også sidde hos din makker, hvad du ikke kan vide noget om når du er i gang med at melde. I så fald har dit single es kun værdien 4hp, for der er ikke noget at trumfe.

Din double KD mister jo også 2hp af sin værdi, for en af honnørerne vi normalt falde under esset. Hvis det i stedet var Kx ville der ikke være en spildt D, og man kunne lægge lidt fp til for trumfningsmulighederne i ruder – og D ville være meget mere værd hvis det i stedet var D.

Så det er i høj grad et spørgsmål om antal trumfer på din hånd og den ubekendte fordeling af de øvrige honnører i farven der er afgørende for værdien.

Der er forsøgt mange krumspring for at tælle hp og fp på hænder med en singleton, en doubleton, trumflængde og meget andet. Man kan sagtens forfine 4-3-2-1-skalaen. Marty Bergen har i "Points –Schmoints!" lavet et "trække fra/ lægge til-system". Det er fortrinligt, men også lidt vanskeligt at huske.

Jeg har set et andet som bare trækker 1 hp fra en udækket honnør, altså tæller single es som 3 hp, single K som 2 og single D som 1 hp, men til gengæld lægger 1 point til for hver ekstra trumf ud over 4. Det er jo til at håndtere, og er nok udmærket som retningslinje ved bordet, hvor man jo ikke sidder med en regnemaskine. Den regnemåde findes her (forfatteren regner 2 fp for en singleton, hvor vi sædvanligvis regner med 3 fp, men det er ikke så væsentligt).

Tilsvarende er KD double og EK double mindre værd end 5 hhv 7 hp; jeg vil tælle dem som 3-4 hhv 5-6 hp.

Single K og single D vil jeg tælle som værdien af en singleton, altså 3 fp hver.

Og mens vi er ved plusser og minusser: Hvis du sidder med den værste af alle fordelinger: 4-3-3-3, så træk også 1 eller 2 point fra.