Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Bridgelovene
Rettelse af tilspil fra bordet
https://bridge.kromann.info/Convention/1009924

Spm.: Jeg spiller en klør fra hånden. Modspiller til venstre lægger til. Jeg beder om en klør fra bordet. Før den blinde lægger an til at tage en lille klør, retter jeg kortet til Es. Nu mener modspillerne, at den blinde skal lægge bordets mindste klør, medens jeg mener, at så længe der ikke er lagt til fra bordet, kan jeg frit ændre det valgte kort. Hvem har ret?

Svar: Her er den gældende regel: Spilfører må rette en utilsigtet angivelse af et kort fra bordet, indtil spilfører spiller det næste kort fra sin hånd eller bordet. Rettelsen skal bero på en fortalelse; angivelsen kan ikke rettes, hvis den skyldes manglende koncentration, eller hvis spilfører har fortrudt sit ud eller tilspil.

Nøgleordet er ”utilsigtet”. Var du et øjeblik ukoncentreret eller skødesløs, da du bad om en klør? I så fald er en lille klør spillet. Eller fortrød du? I så fald er en lille klør også spillet. Var det en fortalelse? I så fald kan du rette angivelsen. Men du skal være overordentlig overbevisende når du forklarer turneringslederen, hvordan du ”kom til” at sige en klør i stedet for klør es. I praksis tror jeg ikke du vil få held til at overbevise TL. Hvis du nu i stedet for at sige en klør havde peget på bordet og havde fået krampe, så du kom til at pege på en lille klør i stedet for på ♣ E, så kunne du måske overbevise TL!

Du kan se mere om emnet i artiklen Spilfører: ”Så skal jeg be’ om klør es, - nej en lille klør”.