Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Bridgelovene
Hvornår er en tøven lang nok til at der kan være tale om ubeføjet oplysning?
https://bridge.kromann.info/Convention/1009904


Spm.: Vi har af og til en diskussion ved bridgebordet om, hvor meget man må tøve uden at det bliver en ubeføjet oplysning?

Man har jo altid lov til at tænke sig om inden man melder?

Et typisk eksempel kunne være:

Syd åbner 1 - Vest overvejer en indmelding, men ender med at melde pas; Nord svarer 2; Øst indmelder nu 3. Er det ok?

Hvis turneringslederen konkluderer, at Øst har kort, så han med rimelighed kan indmelde 3 uanset om Vest havde tøvet eller ej, så er det vel ok?

Svar: Hvis Øst har fået en oplysning ved Vests tøven og gør brug heraf vil turneringslederen efter spillet give en korrigeret score. Øst vil ofte hævde at han slet ikke lagde mærke til Vests tøven, men hvis blot muligheden foreligger skal turneringslederen vurdere om han havde et logisk alternativ, fx pas, til sin melding.

Så du har ret i sidste del af dit spørgsmål: Det er en vurderingssag om Øst – pause eller ej – havde til sin melding. Der er et par eksempler af tilsvarende karakter i min lovartikel om emnet.

Det er ofte lidt vanskelige sager, og Lovkommissionen har udtalt sig ganske udtømmende med flere eksempler her.

Nu kommer så spørgsmålet, hvad man skal gøre hvis man mener at en modspiller tøver og derefter melder pas, og dennes makker efterfølgende melder andet end pas?

Jeg ”plejer” (det sker jo heldigvis ikke ofte) i den situation at spørge modstanderne om de er enige i at der har været en pause. Hvis de er det kan man spille spillet færdigt og derefter tilkalde TL, hvis man mener man er skadet. Ellers må man straks tilkalde TL og bede ham rede trådene ud.