Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
Svarer springer til 3/// efter åbningen 1ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1009544


Disse spring er slemkonventionelle. Svarer fortæller altså Åbner, at vi mindst skal i udgang, men hvis Åbner har gode kort skal vi i slem. Åbner skal derfor med den næste melding vise om han har god fit og styrke eller om han har en sløj sansåbning og kun 2 kort i springfarven. Det gør han på denne måde:

Med dårlige kort: Meld af i 3ut

Med gode kort: Støt farven til 4-trinnet

E652
KD62
K53
98
4
EBT984
E84
EKD
1ut 3
4 4ut
5 7 5 viser 2 esser og trumf D

Hvis Åbner melder af med 3ut kan Svarer enten opgive slemambitionerne og passe eller melde 4 major eller 5 minor, eller han kan selv gå videre og genmelde sin farve på 4-trinnet. Dette beder Åbner om at cuebidde:

E652
KD62
K53
98
4
E8
E84
EKDT743
1ut 3
3ut 4
4 4
4 4ut
5 7


Vest har dårlig tilpasning og slår af i 3ut. Men Øst insisterer med 4, og efter en serie cuebids når de 7 med alle nøglekort i hus.

Stayman efterfulgt af 3 i minor

Man kan jo som Svarer have en 4-farve i major ud over 6-farven. I så fald søger man først majorfit med Stayman og følger op med 3 i langfarven:

1ut 2
2 3

Her viser Øst ganske som ovenfor en langfarve i ruder og slem-værdier, han har bare en hjerterfarve ved siden af. Svarer har på den måde vist 10 eller flere af sine kort, og på den baggrund skal Åbner nu revurdere sine kort. Meldeforløbet fortsætter derefter som ovenfor.

KDB2
D6
T98
KD7
62
EK98
EKB763
E1ut 2
2 3
4 4
4 4ut
5 6

5= 0 esser


Vest har max og rimelig ruderstøtte med, så han melder 4, og Svarer i Øst kan nu checke esser og kontrakten ender i 6, måske i 6ut.

Husk at afmeldingen stadig hedder 3ut, så Åbner har vist en positiv hånd i forhold til en ruderslem selv om han ikke råder over nogen esser.

Et sidste eksempel:


KDB
B87
KDT8
T5
62
EK96
E
EKB763
1ut 2
2 3
3ut pas

Det er vigtigt at Åbner aldrig slår af i 5 i minorfarven, for det forhindrer et meldeforløb som dette. Man kunne sige, at hvis Svarer har vist en langfarve i major, kunne Åbner godt slå af på firtrinnet i majorfarven, men det er nok at foretrække at have samme system i både minor og major. Altså: Afslag er 3ut - positiv melding er 4 i farven.


9. november 2017