Konventioner
Bridge Konventioner
Spillesignaler
* Tilbagespil i makkers udspilsfarve
https://bridge.kromann.info/Convention/1009528


Makker har spillet 6 ud mod 3ut og du har E92. Du stikker med esset, men hvad spiller du tilbage? 9 eller 2? Mange vil måske mene, at det er komplet ligegyldigt, men det er det faktisk ikke. Nogle eksempler skulle gerne illustrere det:Efter E spiller Øst 2 tilbage til T og B. Skal Vest nu trække K og fælde Damen, eller skal han vente til Øst kommer ind igen og kan spille spar en tredje gang? Med andre ord: Havde Øst fra starten E92 eller E2? Og havde Syd fra starten DT7 eller DT97?

Øst kan tydeliggøre sin beholdning fra starten på denne måde:

Ved tilbagespil i makkers farve spilles det højeste af et oprindelig ulige antal kort i farven og det laveste fra et oprindelig lige antal.

Øst skal altså spille 9 og dermed vise et ulige antal kort i spar. Når Vest får den information kan han toppe D ud og modspillet får 5 stik i farven.

Det kan også være vigtigt at markere længde på denne måde blot for at undgå en blokering af en farve:

Vest spiller 6 ud mod 3ut. Øst bruger K; nu skal han spille B tilbage, ikke 4, for ellers vinder Vest stikket med E over D, men nu er farven blokeret: Når Vest returnerer en spar til Østs B kan Vest ikke længere komme ind til sine to rejste sparstik. Her virker "højest fra oprindelig ulige antal" tillige som afblokering.


Af og til virker denne måde at spille på også som en god vejledning til udspiller om, hvorvidt han skal toppe eller knibe:

Vest spiller mod 3ut 2 ud, og Øst tager stikket med E. Øst returnerer 8 til Syds T og Vests B. Skal Øst toppe Damen ud? Vest kan sætte Makker til 3 spar, han har selv 4 og Nord har 2. Det bedste må være at få Øst ind en gang til til gennemspil af Syds D6 op mod K9. Øst skal derfor nu skifte til en anden farve i håb om her at finde makker med et indkomstkort, for så får ØV 5 stik.

Der er altså flere formål med at spille på denne måde, men først og fremmest at undgå at blokere en farve og at sætte makker i stand til at tælle en farve op med henblik på bedste modspil (toppe eller knibe?).


19. oktober 2017