Konventioner
Spørgsmål og Svar
På denne side har jeg gengivet nogle af de spørgsmål jeg har fået gennem tiden, både til konventionerne og til bridgelovene.
Svage Åbninger
Tredjehåndsåbninger - Omvendt Toronto: De videre meldinger
https://bridge.kromann.info/Convention/1009499


Spm.: Min makker og jeg spiller med Omvendt Toronto og er blevet i tvivl om en detalje vedr. de videre meldinger.

Min makker, Øst, åbner med 1 i 3. hånd. Jeg kan som Vest tælle min hånd til 10 point, og da vi spiller med naturlige svarmeldinger ovenpå major-åbninger, ville jeg under normale omstændigheder have sprunget til 3. På grund af trediehånds-åbningen melder jeg i stedet 2, og min makker melder 2, der bekræfter, at der er tale om en reel åbningshånd. Hvad nu?

Som jeg har forstået det, er de videre meldinger naturlige, det vil sige, at jeg nu skal melde i forhold til min makkers reelle 1 spar åbning og vise den præcise styrke, jeg har, så min makker har bedst muligt grundlag for at vurdere slagets videre gang. Betyder det, at jeg nu skal springe til 3 spar, der viser 10 – 12 point? Eller har jeg allerede med min 2 klør melding vist 10+ og sparstøtte og skal derfor nøjes med at melde 2 spar?

Her er de fire hænder:

43
KD87
T3
EB843
BT97
B96
EB964
6
EK652
E2
D87
KD7
D8
T653
KB2
T952

Svar: Tak for spørgsmålet. Jeg har lige set på, hvad jeg skriver om Omvendt Toronto på min hjemmeside, og det er lidt magert. Det vil jeg ved lejlighed gøre noget ved. Jeg har ikke selv spillet Omvendt Toronto i årevis, for det var min erfaring at enten min makker eller jeg selv var tilbøjelige til at glemme den.

Men jeg vil mene, at alle normale meldinger er i spil når makker har bekræftet, at der var tale om en fuldgod åbningshånd. Dvs at

- ny farve på 3-trinnet nu er et langfarvetrialbid, hvis man spiller med det

- ny farve på 4-trinnet under åbningsfarven er splint, hvis man spiller med det, eller cuebid, hvis man spiller med det

- 2ut viser 10-12 jævne, men inklusive den 3-kortstøtte der allerede ligger implicit i 2-meldingen, og tilsvarende med 3ut: 13-15 jævne med 3-kortstøtte i spar.

Hvis I spiller uden noget af dette og bruger naturlige svar på 1, må man vel melde 3 i dit eksempel. Din 2 viser jo både 10+ og mindst 3-kortsfit, så 3 må i hvert fald vise 4-kortstøtte. Makker ved jo fra din forhåndspas, at du ikke har over 11 point, så han skal jo ikke gå amok med bare 12-13 hp.