Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
Springovermelding i fjendens farve
https://bridge.kromann.info/Convention/1009432

Overmelding i fjendens farve er ikke en egentlig konvention, men bruges i mange tilfælde til at skabe krav eller vise specielle fordelinger. Her skal omtales en særlig brug af en direkte springovermelding i fjendens åbningsfarve:

V N Ø S

1 3!

Den direkte overmelding: 1 - (2) bruges jo som Michaels cuebid og viser hjerter og en længere minor og ca 11-16, så hvad kan springovermeldingen 1 - (3) vise?

Meldingen er jo i sagens natur i krav til udgang eller tæt på. Så den må vise en stærk hånd. Og det er lige hvad den gør: En stærk hånd med en gående eller næsten gående minorfarve, der er for stærk til blot at melde minorfarven ind - det ville jo vise ca 8-16 hp og er ikke krav. Men hånden mangler hold i fjendens åbningsfarve, her spar. Eksempel:

V N Ø S

1 3!

KB5
8
EKDT753
ED
Der mangler ikke meget i at 3ut er en sikker vinder, men Øst kan jo ikke melde den selv uden hold i åbningsfarven. Fortsætters melding giver derfor næsten sig selv: 3ut med selv et meget beskedent hold i åbningsfarven, det kan fx være så lidt som DT65, og uden hold må man så melde 4 for at spille i Indmelders minorfarve.


13. februar 2017