Konventioner
Bridge Konventioner
Generelt
Doblinger - straf eller oplysning?
https://bridge.kromann.info/Convention/1009387


Hvornår er en dobling straf?

Desværre findes der ikke en definition som dækker alle forhold. Jeg kender en som lyder: Alle doblinger er oplysning, med mindre man har vedtaget i sit system, at det er straf. Men det er nu nok at stramme buen for vidt. De der spiller oplysnings- og negative doblinger til og med 2 bliver i så fald ret handlingslammede, når fjenden spærremelder. Jeg spiller selv oplysnings- og negative doblinger til og med 4, men selv det kan sagtens give problemer, se eks. 1 og 2.

I alle eksemplerne nedenfor sidder vi Øst-Vest.

Eksempel 1 - Fjenden spærreindmelder

V N Ø S

1 4 Dbl pas
?

E7
KDB6
E97653
B
K6
ET953
K82
872
4 er spær, men 5 tager oftest 11 stik. Det bliver for let for fjenden at genere os hvis vi ikke kan konkurrere med en oplysningsdobling. De 4 viser trods alt kun 6-10 hp. For Vest ser det ikke rigtigt ud at lade kontrakten stå i 4X.


Eksempel 2: - Fjenden spærreåbner og støtter

I eksempel 1 var vi i offensiven. Nu er vi i defensiven:

V N Ø S

pas 3 Dbl 4
?

K65
D876
DB73
BT9
Mon ikke det oftest er rigtigt for Vest at tage doblingen ud og melde 5. Her får Øst ganske vist chancen igen, men han kan sikkert godt bruge oplysningen om Vests 4-farve i hjerter.


Eksempel 3 - Du har spærreåbnet og makker dobler fjendens indmelding

Hvis fjenden melder ind hvor vi har spærreåbnet i offensiven og Svarer dobler indmeldingen, er sagen en anden. Du har som Vest alene uden for zonen åbnet 3 på denne fine hånd:

KDT8764
9
-
T9876
Og meldingerne går:

V N Ø S

3 Dbl pas 4
pas pas Dbl pas
?

Du har afgivet en ret præcis melding, og makker kan ikke forvente modspilsværdier hos dig. Ergo: Pas doblingen ud; det er en strafdobling.

Eksempel 4 - Du har limiteret din hånd og makker dobler

Princippet i eksempel 3 kan bruges i mange tilfælde, hvor du har limiteret din hånd og hvor fjenden melder ind og makker dobler.

V N Ø S

1 pas 1 pas
2 Dbl pas 2
pas pas Dbl

Du har vist 12-14 og 6-farve i ruder; makker i Øst har ikke ruderfit. Nords dobling beder blot Syd om at vælge mellem de umeldte farver. 2 tyder ikke på at Syd er synderlig optimistisk. Du bør i Vest tage doblingen som en strafdobling. Makker vil ikke takke dig for at melde 3 når han sidder med


KB98
ED762
-
DB52Eksempel 5 - Du har åbnet 1ut

Ikke så få af de her beskrevne situationer kræver at man har styr på sine aftaler. Ikke mindst denne:

V N Ø S

1ut 2 Dbl

Uden særlige aftaler er doblingen straf(forslag). Men ikke hvis man spiller Lebensohl eller Transfer Lebensohl. Så er doblingen oplysning: "jeg har mindst 2 farver at konkurrere i".


Eksempel 6 - Fjenden indmelder 1ut

Når fjenden indmelder 1ut er sagen klar: Hvis makker dobler er det straf. Makker har så mange point at I tilsammen har mindst halvdelen af spillets point. Doblingen meddeler blot, at makker mener vi kommer bedst fra spillet i modspil. Et eksempel på to hænder i et sådant meldeforløb (her illustreret med en 12-14 sansåbning):

V N Ø S

1 1ut Dbl

ED763
K964
K6
D5
B2
E876
DB3
BT93
Eksempel 7 - Fjenden åbner 1ut og makker dobler

Det normale er at doblingen viser samme styrke eller lidt bedre end sanshånden; Men flere forsvarskonventioner mod 1ut har tildelt Dbl en særlig betydning, så også her skal man have styr på aftalerne.Hvis man fx spiller Brozel viser doblingen at man har en langfarve og den er en ordre til makker om at melde 2, så man kan vise den:

V N Ø S

- 1ut Dbl pas
2! pas 2 pas
pas

K65
6542
9
K9843
E74
D9
DBT762
E2
Eksempel 8 - Negativ dobling

Endnu et tilfælde hvor man skal have aftalerne på plads:

V N Ø S

1 2 pas pas
Dbl pas pas!

Øst passer i første omgang og da Vest er kort i klør dobler han for at høre, om Østs pas skyldes at han ikke har salt til et æg, eller om det er fordi han sidder med hånden fuld af klør og derfor ikke kan negativdoble. Dette gælder hvis Øst-Vest spiller negative doblinger med betinget kravpas. De to hænder kunne se sådan ud:

EBT62
KD65
K63
2
K8
BT9
DB2
ED932
Mon ikke Nord står til en lille lektion i hvad der kan ske når man indmelder på en halvsløj farve?

Eksempel 9 - Begge sider har fit

I konkurrerende meldeforløb som dette hvor begge sider har fit:

V N Ø S

1 1 2 2
4 4 ?

spiller mange med at hvis Øst nu passer så er det krav til at Vest enten melder 5 eller dobler de 4. Hvis Øst derimod selv dobler er det en advarsel mod at melde 5. Her har Øst en god Dbl-hånd:

6
KDBT6
KBT4
KD2
EBT
942
E762
B74
Øst har tre defensive stik og 5 ville være selvmord.

ooo000ooo


Det er ganske indviklet med de mange forskellige typer af doblinger. Og så har jeg endda holdt mig fra udspilsdirigerende doblinger, lightnerdoblinger og støttedoblinger og flere andre i dette opslag.

Eksempel 10 - En lille hjælp

Hvis man stadig er i tvivl om makkers dobling er oplysning eller straf er der en god generel regel man kan holde sig for øje: En dobling bagpå Indmelder er straf, mens en dobling foran Indmelder er oplysning:

V N Ø S

1 pas 1ut 2
Dbl

Vest sidder bagpå Syds indmelding, doblingen er straf.


1 pas 1ut 2
pas pas Dbl

Øst sidder foran Syds indmelding, doblingen er oplysning (balancering).


30. august 2016