Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden melder ind, og vi har Majorfit
https://bridge.kromann.info/Convention/1009368


Det følgende er et forsøg på at sammenfatte hvordan vi viser en majorfit når fjenden dobler Åbners melding 1/ eller indmelder en farve. Det bemærkes at åbningen 1/ viser 5-farve.

A.   Dobling: I hovedtræk gælder, at vi "overhører" doblingen og melder som vi plejer: Med svaghed støtter vi efter antal trumfer, med lidt styrke bruger vi Bergen raises og med udgangsstyrke Bekkasin 2ut (eller Stenberg eller Steens 2ut).

B.   Indmelding: Her indtræder nogle ændringer: Støtte er svagt efter antal trumfer, styrke vises ved overmelding i fjendens farve (Unassuming cuebid). Man kan aftale at bruge Bergen eller Bekkasin hvis de tilhørende kunstige meldinger kan afgives i spring. Hvis der ikke er plads til et spring er 2ut/3/3 naturlige meldinger (eller overmelding i fjendens minorindmelding, altså unassuming cuebid).

C.   Når fjenden spærreindmelder bliver der sjældent plads til andet end at melde naturligt - og altså gætte på det rigtige støtteniveau (eller pas!).

Men lad os først repetere, hvordan vi viser fit uden fjendens indblanding:

Vi bruger Bekkasin med udgangsstyrke (2ut) og med opfordrende hænder bruger vi Bergen raises med firkortstøtte og 7-9 point (3), hhv 10-12 point ([3). Med svage hænder og fit spærrer vi efter antallet af trumfer. Undtagelsesvis støtter vi til 2-trinnet med trekortsfit og 6-9 point:

V N Ø S

1. 1 pas 2 6-9, typisk 3-kortstøtte

2. 1 pas 3 0-6, 4-kortstøtte

3. 1 pas 4 0-6, 5-kortstøtte

4. 1 pas 3 7-9, 4-kortstøtte eller bedre (Bergen)

5. 1 pas 3 10-12, 4-kortstøtte eller bedre (Bergen)

6. 1 pas 2ut 13+, 4-kortstøtte eller bedre (Bekkasin)

A.   Fjenden dobler

Når fjenden dobler gælder 2.-6- uændret, men der indtræder en lille ændring af pkt 1., idet det altid gælder om at spærre, når vi ikke har særlig styrke at vise:

7. 1 Dbl 2 0-6, 3-kortstøtte

B.   Fjenden indmelder farve på 1-trinnet

Når fjenden indmelder en farve bibeholdes Bergen/Bekkasin kun hvis 3/3/2ut kan meldes i spring. Direkte støtte er svagt, men kan være lidt stærkere end 6 point hvis der ikke er plads til et Bergen-spring til 3 (7-9)

8. 1 1 2 0-6, 3-kortstøtte

9. 1 1 3 0-6, 4-kortstøtte

10. 1 1 4 0-6, 5-kortstøtte

12. 1 1 3 10-12, 4-kortstøtte (Bergen)

11. 1 1 3 7-9, 4-kortstøtte (Bergen)

13. 1 1 2ut 13+, 4-kortstøtte (Bekkasin)

I eksemplerne 11,12 og 13 er der plads til et spring, derfor viser den direkte støtte kun op til 6 point. I de næste eksempler med indmelding på 2-trinnet skal man holde tungen lige i munden:

14. 1 2 3

(9)/10 +, mindst 3-kortstøtte (Unassuming cuebid). Der er ikke noget spring mellem 2 og 3, derfor er 3 ikke Bergen

15. 1 2 3

NB: Her er der et spring mellem 2 og 3, derfor er 3 et Bergen raise: 7-9 og firkortstøtte. 2 ville være simpel ny farve, 10+.

16. 1 2 2/3/4

Støtte er stadig svagt: 2: 0-6 og 3-kortstøtte, 3: 0-6 og 4-kortstøtte og 4: 0-6 og 5-kortstøtte. Styrkegrænsen på 6 point bestemmes af, at der er plads til et spring til 3 som dækker intervallet 7-9.

Parallelt med eksemplerne 13-16:

17. 1 2 2ut Naturligt, 10-12 og ruderhold

18. 1 2 3 Naturligt, 10+ og rundekrav

19. 1 2 2 Naturligt, 10+ og rundekrav

20. 1 2 3 Unassuming cuebid: (9)/10+ og hjerterstøtte

21. 1 2 2/3/4

Støtte er stadig svagt, men da der ikke er plads til et Bergen-spring visende 7-9, dækker støtten også dette interval: 2: 0-8(9) og 3-kortstøtte, 3: 0-8(9) og 4-kortstøtte og 4: 0-8(9) og 5-kortstøtte.

C.   Fjenden springindmelder

I dette tilfælde falder de kunstige meldinger stort set bort (se dog eksempel 26 nedenfor):

22. 1 2 2ut Naturligt 10-12 og sparhold

23. 1 2 3/3 Naturligt 10+, rundekrav

24. 1 2 3 må nu dække et større interval, vel op til ca 11 point

25. 1 2 4 svagt med 5-kortstøtte

26. 1 2 3

Overmelding i fjendens farve: Mindst udgangskrav med mindst 3-kortstøtte i hjerter, ca 12+. Åbner vælger mellem 4 og 3ut. Med 4-kortstøtte kan Svarer evt korrigere 3ut til 4

Hvis fjenden spærrer endnu højere gælder ingen regler, kun sund fornuft, og det er tilladt at tage fejl.


28. april 2016