Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
* Stayman
https://bridge.kromann.info/Convention/1009363
NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på, at man spiller 12-14 sans. For at få eksemplerne til at passe med en 15-17 sans kan man fjerne hvad der svarer til en konge fra svarhænderne.

Stayman 2 kender alle der har været på begynderkursus i bridge. Alligevel kan der være grund til at opsummere de generelle principper, for der er ikke så få der roder lidt rundt i konventionen.

Stayman bruges af Svarer efter åbning 1ut, 2ut, sekvensen 2 - 2, 2ut (22-24 hp) samt efter indmeldingen 1ut som jo viser 15-17 (18).

Note 1: Det forudsættes her at man ikke bruger indmeldingen 2ut til at vise 20-21; Med så stærk en hånd bør man i stedet doble først.

Stayman viser to ting: Svarer har mindst opfordrende styrke og en firfarve i den ene eller begge major.

Sansåbner kan nu afvise at have en firfarve i major ved at melde 2, hvorefter Svarer viser sin styrke med 2ut (opfordrende styrke) eller 3ut (udgangsstyrke).

Hvis Åbner har en firfarve i hjerter og altså melder 2 og Svarer kun har firfarve i spar melder Svarer ligeledes 2ut eller 3ut og har dermed vist både styrke og (indirekte) firfarve i spar.

Denne svarhånd kvalificerer til 2:

V N Ø S

1ut 2!

KDB6
52
KDT86
32
Hvis sansåbner melder 2! (ingen firfarve i major) eller 2 melder Svarer i begge tilfælde 2ut; det viser så også to ting: minimum til meldingen 2 og firfarve i spar. Det er her det kikser for nogle begyndere: De melder nu 2 for at understrege at det ikke var hjerter de mente. Men det ligger allerede i meldingen 2 at der er en firfarve i en af majorfarverne; og når 2ut nu viser at det ikke er hjerter ...

Hvis sansåbner i eksemplet melder 2 har vi jo fundet fit, og i dette tilfælde er der nok til 4. Med en klør mere og en ruder mindre må Svarer nøjes med 3. Åbner kan så hæve til 4 med maximum til sansåbningen for allerede med brugen af Stayman har Svarer jo lovet en inviterende hånd.

Hvis svarhånden er stærk nok til at der under alle omstændigheder er udgang, kan Svarer stadig begynde med Stayman 2. Mulighederne illustreres bedst gennem en række eksempler:

Note 2: Det forudsættes, at der spilles med overføring, så Svarer ikke skal bruge Stayman med en 5-farve i major.

Vi ser først på denne svarhånd som er stærk nok til at gå i udgang uanset Åbners svar på 2:

KD76
52
KD87
E32
V N Ø S
1ut 2
2 3ut______________________________

1ut 2!
2 3ut


______________________________

1ut 2!
2 4

______________________________

Vi ændrer fordelingen en smule:

KD76
52
KDT87
E2
V N Ø S

1ut 2
2/2 3

Med 3 er tanken at gøre Åbner opmærksom på en god femfarve i  ruder og dermed også korthed i hjerter og/eller klør. Når Svarer har vist 9 kort er der kun plads til to doubleton'er eller en singleton i de to resterende farver. Ny farve på 3-trinnet er som altid udgangskrav.

Note 3: Der er nogle tilfælde hvor man kan bruge Stayman med en svag hånd uden ambitioner om udgang. Se Garbage StaymanRev. 15. januar 2017