Konventioner
Bridge Konventioner
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
* System når fjenden spærreåbner
https://bridge.kromann.info/Convention/1008939


Når fjenden åbner på 2-trinnet eller 3-trinnet er det for at genere dig og din makker mest muligt. De vil tage meldeplads fra dig med få point og en langfarve. Og indrømmet - disse spærreåbninger er ofte meget generende, det er jo også derfor du selv anvender dem! Men vi skal gerne have lavet nogle brugbare aftaler om et forsvarssystem, så fjenden ikke for ofte får held med sit forehavende.

Der er gennem tiderne konstrueret et større antal forsvarskonventioner, eksempelvis Leaping Michaels og Fishbein og andre, men fælles for dem er at deres anvendelsesområde er for snævert, det er ganske enkelt for sjældent man har hænder der præcis egner sig til disse konventioner. For de fleste klubspillere rækker det med nogle regler om hvad en indmelding viser, hvad en springindmelding viser, og hvad en dobling viser, samt hvordan Fortsætter skal svare på de forskellige indmeldinger.

Almindelige indmeldinger

Lad os starte med at slå fast at man ikke spærrer mod spærreåbninger.

Du sidder - alene uz - med

KDB532
4
B54
654
og glæder dig til at åbne 2, men der bliver åbnet foran dig med 2! Hvad gør du nu?

Meld pas! Den hånd lever slet ikke op til kriteriet for en indmelding: En solid 5-farve eller bedre og omkring åbningsstyrke eller bedre.

Havde Åbner meldt 1 kunne du have springindmeldt - Weak Jump Overcall, WJO -, men det er altså en af de ting der ikke er plads til nu.

Vi fravælger at melde ind på underlødige hænder for at få nogen præcision i meldingerne. Hvis du både melder 2 på hånden ovenfor og på en fuldgod hånd med 5 spar og 16 hp bliver det helt umuligt for din makker at vide hvornår han skal gå videre og hvornår ikke.

Her er et par hænder du godt kan være bekendt at melde ind over en svag 2-åbning:

V N Ø S
2 2


EBT94
87
KT6
KB98

V N Ø S
2 3


76
BT3
EDBT84
E5

3 er ok over enhver 2-åbning i major, men som i det første eksempel: Der er minimum til den melding.Disse indmeldinger går styrkemæssigt fra ca 12 hp til ca 16-17 hp. Med stærkere hænder som ikke har sans-fordeling kan du doble og melde din 5+-farve i næste melderunde.

For Fortsætter (Indmelders makker) betyder dette styrkeinterval, at han bliver nødt til at melde med ca 9-10 hp og derover. Det kan jo sagtens være, at der er udgang på vores led.

Indmeldingen 2ut

2ut viser præcis det samme som indmeldingen 1ut over en åbning på 1-trinnet. Altså 15-17(18) og hold i åbningsfarven

V N Ø S
- 2 2ut

KBT
ED7
KBT9
D54Man skal ikke bekymre sig om det noget tvivlsomme hold i klør. Hvis vi ender i 2ut eller 3ut er det sjældent at Syd ikke spiller ud i åbningsfarven.

Fortsætter kan melde videre med det normale sans-system - Stayman, Jacoby etc.

Indmeldingen 3ut

Havde Nord i eksemplet før åbnet 3 måtte Indmelder vove pelsen i 3ut i stedet. Denne melding viser altså nogenlunde samme styrke på 2- og 3-trinnet.

Men 3ut kan derudover også være baseret på et hold og en lang gående eller halvgående minorfarve. Denne 3ut kan meldes ind både over 2-åbninger og 3-åbninger. Man satser simpelthen på at man kan tage sine 9 stik inden fjenden når ind til langfarven.

V N Ø S
- 2/3 3ut

D94
KB
EKDT654
7
Der er kun 15 hp, men 8 stik på egen hånd. Mon ikke makker kan bidrage med det sidste.Springindmeldinger

Springindmeldinger er stærke. Når fjenden åbner på 1-trinnet er vi vant til at springindmeldinger er svage spærremeldinger (Weak Jump Overcall). Da der ikke er mening i at spærre mod en spærremelding bruger vi disse springmeldinger anderledes efter spærreåbninger: De viser mindst samme styrke som en sansindmelding, men viser farveorienterede hænder. Eksempel:

V N Ø S
2 3

EKB864
Ex
KD6
54
Fortsætter i Vest skal jo ikke have alverden for at gå i udgang.

Dermed er det også klart, at Fortsætter efter en springindmelding må vise lidt liv allerede med 7-8 hp og derover.


Fjendens Farve

Der er et særligt problem når Indmelder har en god, lang minorfarve men ikke hold i åbningsfarven, fx:

V N Ø S
- 2 ?

75
ED5
KDB642
K7
Hvis Fortsætter i Vest har et rimeligt hold i spar og fx et es eller bare D kan vi vinde 3ut, men hvordan finder vi den kontrakt?

Øst er alt for spillestærk til at indmelde 3 (kun 5 tabere), og en springindmelding i 4 ville forbigå 3ut. Løsningen er Fjendens farve, her 3! Den melding skal få Fortsætter til at melde 3ut med hold i spar; uden hold må han melde en egen god langfarve.

Tilsvarende for Fortsætter: Hvis det er klart at vi har styrke til udgang, men uklart hvad kontrakten skal være, kan Fortsætter også bruge Fjendens farve:

V N Ø S
2
3 pas 3!

76
ED
B52
EKT65
Øst vil helst spille 3ut, men kun hvis Indmelder i Vest har et hold i spar. Det kan han efterlyse med overmeldingen i Fjendens farve. Har Vest ikke hold, må han genmelde sin ruderfarve.

Dobling

Dobling er oplysning og viser som altid enten en hånd med 12-16 hp og god fordeling eller 17+ hp. det sidste vises ved at Dobler kan melde igen. Doblers makker skal altså tage doblingen ud (melde sin bedste farve på passende niveau) eller - hvis han undtagelsesvis med gode kort i spærreåbners farve øjner et profitabelt spil - strafpasse.

Men netop doblingen har en indbygget svaghed: Det kan være vanskeligt for makker at vise sin styrke når vi allerede er på 2- eller 3-trinnet. Det illustreres bedst ved et eksempel hvor vi giver svarhånden 2 forskellig hænder:

V N Ø S
2
Dbl pas 3?


KD72
7
E653
KDT2
85
942
KBT42
765

E
765
KDBT52
E43

Det er indlysende at man ikke kan melde 3 på begge hænder, og hvis man med den stærke hånd melder 4 passerer man jo 3ut. Hvis man vi have præcision i meldingerne i sådanne tilfælde er der kun én løsning: At indføre det kunstige relæ 2ut, se Lebensohl.

Når Fjenden åbner på 3-trinnet kan man ikke bruge Lebensohl. Men man skal stadig kunne foretage sig noget aktivt, og her er doblingen nok det bedste våben, selv om der i sagens natur kommer større usikkerhed ind i meldingerne.

Man skal i hvert fald have en aftale om, hvor højt man oplysningsdobler. Hvis man aftaler at doblinger til og med 3 er oplysning, så er alle doblinger fra 3 og opefter strafdoblinger. Jeg vil anbefale at man spiller oplysningsdoblinger til og med 4, men det er lidt et spørgsmål om, hvad man har nerver til.

Balancering når der er spærreåbnet

Hvis du sidder i fjerde hånd med noget der ligner en lille jævn åbningshånd, fx som her:

V N Ø S
- - - 2
pas pas ?

E765
7
KDT96
D62
er der meget der taler for at doble i stedet for at indmelde 3. Svarer har ikke rørt på sig, så der sidder nok ikke de helt store værdier i Nord. Din makker har heller ikke indmeldt eller doblet, så hvor sidder styrken mon? Ikke sjældent har din makker ikke haft en god melding, fordi han har for gode hjerter bag på Åbner, men ikke styrke til 2ut. Giv fx Vest denne hånd:

98
KBT52
A53
KT9
Det din makker har ventet på, er en dobling fra dig, så han kan strafpasse og foranstalte en massakre på nogle modstandere, der åbenbart har en meget afslappet holdning til farvekvaliteten i en 2-åbning!


2. marts 2016