Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Åbners 2. melding
https://bridge.kromann.info/Convention/1008918


Åbner genmelder sin farve - viser det 6-farve?

I begynderundervisningen lærer man at Åbner i en sekvens som

V N Ø S
1 1
2

viser 6-farve i ruder og 12-14/15 hp. Nemt og ligetil. Men holder det?

Det gør det selvfølgelig ikke. Som vi skal se afhænger det blandt andet af om man spiller små eller store sans’er og om man spiller med revers eller ej.:

V N Ø S
1 1
?


D65
KD3
62
ED865Ingen problemer, genmelding 1ut, hvis man spiller 15-17 sans. Hvis man spiller 12-14 sans er der slet ikke noget problem, for så åbner man jo 1ut på den hånd. Hvis hjerterfarven eller sparfarven var en 4-farve, fx:

D6
KD63
62
ED865er der heller ikke noget problem, for nu kan man melde sin anden farve på 1-trinnet, her 1.

Men

V N Ø S
1 1
?


65
D3
KD98
ED976Hvis du spiller med revers kan du ikke nu melde 2, og så må du genmelde 5-farven.

Og den slags situationer kommer igen og igen. De der spiller med revers vil dog kunne bekræfte, at det kun sjældent giver problemer. Man skal bare være enige om at 2 i sidste eksempel er revers og viser 16+, eller hvad man nu bliver enige om at en revers fra åbner viser.

Åbner genmelder sin farve efter svar i farven lige over

Der er nogle der har lært en regel om at Åbners genmelding af åbningsfarven i hvert fald altid viser en 6-farve hvis Svarer har meldt farven lige over åbningsfarven. Tja, hvis man er klar til at genmelde 1ut i dette eksempel:

V N Ø S
1 1
1ut??


32
432
KT9
EKD65Mange ville nok foretrække at genmelde klørfarven.

Note: Der er nok en og anden som netop på grund af genmeldingsproblemet kunne finde på at passe med den hånd. Det mener jeg er helt forkert. Hvis du passer og modstanderen til venstre åbner tyndt med 1♠ og modstanderen til højre støtter til 2♠ får du aldrig vist den gode klørfarve.

Noget er der dog om det: Når svaret er farven lige over, har Åbner med minimum oftest hele fire alternative genmeldinger til rådighed:

1) ny farve på 1-trinnet (12-18) viser to firfarver.

2) ny farve på totrinnet (12-18) viser de to farver, men 5-4

3) billigste støtte til makker

4) 1ut (hvis man spiller 15-17-sans)

Så med det lille forbehold at 1ut kan se lidet spiselig ud, vil genmelding typisk vise 6-farve.


Åbner genmelder sin farve efter højere svar end farven lige over

Men når Svarer melder ny farve 2 eller 3 trin over åbningsfarven, fx:

V N Ø S
1 1 eller

1 1

eller

1 2


kan Åbner jo sagtens have en eller flere mellemliggende 4-farver som man så ikke kan melde med minimum (igen: gælder kun hvis man spiller med revers). Jo større afstand mellem åbningsfarven og svarfarven desto sandsynligere vil det være, at genmeldingen viser 5-farve. Det ekstreme tilfælde er:

V N Ø S
1 1
?


7
KB43
DB62
KD87hvor det nok havde været smart at forudse problemet og åbne 1 og genmelde 2. Det er en klassiker.

Note: Det vil ikke være helt i skoven at åbne 1♣ og genmelde 1ut (eller - hvis man spiller små sans'er – at åbne den hånd 1ut).


Andre tilfælde

En anden klassiker er denne:

V N Ø S
1 1
?


EKB
7
K982
E7643Tidsskriftet Bridge World har spurgt et panel af eksperter, hvad de ville vælge. Ikke så få vil i anden omgang melde 1 på den gode 3-farve frem for at genmelde en ussel 5-farve i klør. I parentes bemærket: De der har valgt revers fra har det noget nemmere her; de har en helt uproblematisk melding i næste runde: 2.

Der er faktisk ikke så få af den slags problemhænder:

V N Ø S
1 2
?


87543
8
E65
EKDTVil du genmelde 2?

Det er måske ikke så tosset at åbne 1 i stedet for 1 her …


Endelig er der den her:

V N Ø S
1 2


ED65
ED64
DT82
2Hvor man nok bedst genmelder sin 4-farve i ruder. Eller man må tage tyren ved hornene og åbne 1ut (12-14) hvis man spiller lille sans, eller - hvis man spiller 15-17 sans - genmelde 2ut. De der ikke spiller 5-farveåbning i hjerter har det måske lidt nemmere, men de kommer alligevel til at lyve om en 5-farve i hjerter hvis de i anden runde melder 2. Det drejer sig her om princippet ”mindste løgn”...


Ikke sjældent giver netop denne sekvens problemer:

V N Ø S
1 2


hvor både Åbner og Svarer har vist en 5-farve. Her er to hænder og et forslag til meldeforløb:

V N Ø S
DB962
5
EBT95
E6
K
KD8763
D8
KDB7
1 2
2 3
3ut


Vest må ikke falde for fristelsen til at melde sin ruderfarve på 3-trinnet efter 2, for det er udgangskrav (ny farve på 3-trinnet), uanset om man spiller revers eller ej, eller med Tredje farve krav eller ej. Øst vil tro at Vest har omkring 16+ og vil gå mod slem i hjerter eller sans.

Genmelding 1ut eller 1/?

Når du har fx:

Kxxx
Dx
Exx
EDxx

og meldingerne går 1  - 1, har du valget mellem at melde 1 og 1ut (i eksemplet spiller man 12-14 ut). Mange husker et mantra fra begynderundervisningen om aldrig at forbigå en majorfarve og melder helt naturligt 1; men det er af flere grunde ikke så smart: Hvis kontrakten ender i 1ut fordi Svarer ikke er særlig stærk, er det at foretrække at den skal spilles fra  den stærke hånd, for hvis der kommer spar ud er sparfarven beskyttet. 

Man kan indvende, at hvis Svarer med en ret svag hånd har en 4-farve i spar ud over 4-farven i hjerter, så bliver sparfitten ikke fundet. Det er ubestrideligt, men en 4-4-fit er også en god ting i sans. Skulle der i øvrigt være 8 stik i en sparkontrakt er der ofte også 8 stik i sans, og så kan det give en top i et felt hvor flertallet spiller 2!

Hvis Svarer er stærk nok til at gå efter udgang finder man nemt sparfitten, fx via x-y-ut.

I parentes tilføjes, at hvis man spiller 15-17 ut, så åbner man jo den hånd 1ut, og hvis makker ikke har en 5-farve i hjerter vil 1ut blive slutkontrakten.Rev. 5. marts 2020