Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på sansåbning når fjenden melder ind
Transfer Lebensohl mod fjendens indmelding over vor åbning 1ut
https://bridge.kromann.info/Convention/1007678


Når fjenden melder ind efter makkers åbning 1ut vil Svarer med en rimelig 5- eller 6-farve som oftest ønske at konkurrere. Denne variant af Lebensohl bruger transfer så Svarer kan dirigere sansåbner til den ønskede farve og passe for at konkurrere.

Hvis Svarer vil i udgang melder han videre. Typeeksempel:


V N Ø S
1ut 2 3!

(1ut=12-14). 3 er transfer. Østs hånd kunne være

K65
7
KD7654
9871ut 2 2

Når der er plads kan man afgive en stopmelding på 2-trinnet. Øst viser her en 5-farve i hjerter og 8-11 hp.


(NB: Alle eksempler her er med 12-14 sans! Hvis du spiller 15-17 sans kan du bare tilføje en konge på åbningshænderne og trække en konge fra på svarhænderne)

V N Ø S
1ut 2! 2

Indmeldingen 2 viser begge major. 2 viser 8-11 point og en 5-farve i spar. Østs hånd kunne se således ud:

KT983
3
T975
KD6

Bemærk at Øst kan melde sparfarven, selv om Nord har vist begge major. Dels har Øst-Vest mindst 20 point tilsammen, dels sidder Østs sparfarve bag på indmelder. Endelig spiller det en rolle at vi i dette eksempel kan nøjes med at konkurrere på 2-trinnet. Og at vi forventer at fjenden har en god hjerterfit, som de skal på tretrinnet for at finde.Desværre er det ikke altid at 2-trinnet er en mulighed. Hvis Svarer vil konkurrere i en lavere farve end indmeldingsfarven er det så på 3-trinnet. Her er transfer et velegnet redskab: Hvis Svarer blot vil konkurrere overfører han til sin farve og passer derefter, og hvis han vil i udgang melder han videre:

V N Ø S
1ut 2 3! pas
3! pas pas

Svarers hånd kunne være:

76
62
KDT754
D98


Alle meldinger fra og med 2ut til og med 3 6er overføringsmeldinger til farven over6, som kan bruges i de tilfælde hvor man ønsker at konkurrere på 3-trinnet. Et par eksempler mere:

V N Ø S
1ut 2 3! pas
3! pas pas


K6
BT7543
86
E65
V N Ø S
1ut 2! 2ut! pas 2 (Multiforsvar): Langfarve i major
3! pas pas


K3
5
ET82
DB9862

Indtil man bliver fortrolig med systemet er dette nok den største faldgrube. 2ut som naturlig opfordrende melding er bortfaldet; meldingen viser klør!
Bemærk at systemet er (næsten) uafhængigt af, hvad fjendens indmelding betyder.

I disse tilfælde vil Svarer melde pas næste gang det bliver hans tur. En melding til fra Svarer ville være udgangskrav. Det ser vi eksempler på nedenfor.

Dobling viser 2 farver at konkurrere i

I eksemplerne indtil nu har Svarer haft en 5-farve at konkurrere i. Hvad gør han uden en sådan? Svaret er Dbl! Det viser (mindst) 2 farver at konkurrere i og typisk korthed i indmeldingsfarven. Åbner skal melde sin laveste firfarve. Rammer Åbner forbi kan Svarer flytte til sin højere 4-farve. Dette viser blot en konkurrerende hånd. Dobler er altså ikke straf!

Eksempler på sådanne meldeforløb:

V N Ø S
1ut 2 Dbl pas
3 pas pas

Ruder er Åbners laveste 4-farve. Dobler viser to farver, som kan være +, + eller +. Når han passer viser han her en af de to første kombinationer (eller alle tre farver og korthed i hjerter).

V N Ø S
1ut 2 Dbl pas
3 pas 3

Når Dobler ikke har klør, har han ruder og spar. Hvis Åbner i dette eksempel har 4 spar med kan han flytte til 3. Øst kunne have:

D642
86
KB85
K98

V N Ø S
1ut 2 Dbl pas
2 pas pas


E72
9853
EK7
D43
K843
76
B43
KB97

Når uheldet er ude: Vi lander i en 4-3-fit. Åbner foretrækker 2 som billigste alternativ.V N Ø S
1ut 2 Dbl pas
2 pas 3


E732
9853
EK
D43
K8
764
B432
KB97


Når Svarer ønsker at kræve til udgang

Hvis Svarer har 12-13 hp eller mere skal vi i udgang. Helt overordnet kan Svarer kræve til udgang ved at

- melde den, fx 3ut med hold; uden hold kan han overføre til fjendens farve for at efterspørge hold

- overføre til en 5-farve og melde igen

- doble og  derefter melde 3ut med hold eller fjendens farve uden hold


Med eget hold
i fjendens meldte farve melder Svarer 3ut:

V N Ø S
1ut 2 3ut

med fx:

87
D95
EDT7
KD93

Bemærk at der alene loves hold i fjendens meldte farve. Oftest vil der være udspil i farven, og sansåbner kan forhåbentlig bidrage med K eller B, eller Indmelder skal spille ud fra EKxxx
Med en 5-farve i major og hold i fjendens farve overføres naturligvis til 5-farven før der meldes 3ut:


V N Ø S
1ut 2 3! pas
3! pas 3ut a.p.


D95
KDT73
95
KD9


Uden hold i fjendens farve, og uden en 5-farve at overføre til - men med styrke til udgang - kan Svarer overføre til fjendens farve. Dette spørger om hold; Åbner melder 3ut med hold og ellers må han melde billigst muligt:

V N Ø S
1ut 2 3! pas 3=overf. til fjendens farve, spar.
3ut a.p.

3ut viser hold i spar; Hvis Åbner mangler et hold i spar må vi scramble (melde firfarver nedefra til vi finder en acceptabel fit, evt. udgang i minor):

V N Ø S
1ut 2 3! pas
4 pas pas


D87
B2
KD52
EBT3
K5
753
EBT9
KD75


Åbner mangler hold i hjerter og må melde sin billigste minor. Svarer må opgive ambitionen om udgang; der er for langt til 5.
Uden hold i fjendens farve, men med en 5-farve kan man vise det manglende hold  ved at overføre til sin farve og derefter overmelde i fjendens farve:

V N Ø S
1ut 2 3! pas 3=5-farve i hjerter
3! pas 3

3=har du hold i spar?

87
ED876
EB9
DT5

Med en 5-farve + en sidefarve: Her overfører man til 5-farven og melder derefter den anden naturligt. Som altid er overføring efterfulgt af ny melding udgangskrav. Med en major 5-farve og en sidefarve i minor bør man om muligt melde 3ut i anden omgang:

V N Ø S
1ut 2 3! pas
3! pas 4

Når Øst forbigår 3ut viser han en hånd med styrke til udgang, men uden hold i spar, som nærmest insisterer på at spille på en 5-2 fit i hjerter eller evt. på 5-trinnet i ruder. Svarer havde jo uden eget hold mulighed for i stedet at overmelde i fjendens farve for at efterspørge hold hos Åbner. Østs hånd kunne være:

43
EDT76
KDB65
5

Der er lidt bedre plads hvis 5-farven er i minor og 4-farven er i major:

V N Ø S
1ut 2 3! pas 3=5-farve i ruder
3 pas 3

Krav med 5+ruder og 4 hjerter

Hvis Åbner i dette tilfælde mangler fit til de meldte farver kan han melde 3ut med hold, efterspørge hold ved at overmelde i fjendens farve, eller evt foretrække at spille i en 4-3 fit i hjerter eller spille i ruder.


Et par eksempler mere:

V N Ø S
1ut 2 3! pas
3! pas 3! pas 3= har du hold?
3ut a.p.


EB6
T543
D76
ED4
75
KB4
EKB653
76


V N Ø S
1ut 2 2ut! pas
3! pas 3! pas Har du hold i hjerter?
5 a.p.

Nej, vi må satse på 5

D6
765
EBT64
EK7
E76
T8
KD5
DBT87
Doblingen træder i stedet for Stayman

Hvis Svarer dobler har han som nævnt mindst to farver at konkurrere i. Den ene eller begge kan være de to majorfarver, og melder Åbner en af dem er tilpasningen fundet. Melder Åbner klør eller ruder kan Svarer melde 3ut for at vise hold i fjendens farve, eller melde fjendens farve for at spørge om hold.

Doblingen plus enten holdvisning (3ut) eller holdspørgsmål (fjendens farve) er altså en slags Stayman, der lover mindst den ene af majorfarverne, og hvis indmeldingen er en majorfarve, lover Svarer den anden major:

V N Ø S
1ut 2 Dbl pas
3 pas 3ut med:

K3
ED72
D732
B43

Her har Øst selv hold, men meldingen ville være 3! - overmelding i fjendens farve - med:

T3
ED72
KD73
B43Note: Lebensohl og varianter heraf som Rubensohl og Rumpelsohl lider alle af den svaghed at der er meget huskestof hvis man vil give Svarer mulighed for at vise både konkurrende og opfordrende og udgangskrævende hænder, selv om Svarer i sagens natur altid må starte på mindst to-trinnet, når der indmeldes efter makkers åbning 1ut. Denne skelnen er opgivet i denne version. Og det giver faktisk god mening:

Som Svarer til en 15-17 sansåbning vil du jo konkurrere med fra 5 hp til 8 hp og en 5-farve; og du vil gerne i udgang eller højere med 10 hp og derover. De opfordrende hænder er så de resterende hænder. At belaste systemet med en masse huskestof af hensyn til de gange hvor Svarer sidder med lige 9 point giver ikke megen mening.

Det samme gælder hvis I spiller 12-14-sans; med ca 8-10 vil Dobler gerne konkurrere, og med 12+ vil han kræve til udgang. Opfordrende hænder er faktisk kun hænder med præcis 11 hp. Transfer Lebensohl opfylder fint klubspilleres behov for at kunne forsvare sig mod fjendens indmeldinger samtidig med at den er overkommelig at lære.

Den her beskrevne version af Transfer Lebensohl blev oprindelig lanceret af Morten Andersen, også kendt som Duck, under navnet "Ducksohl", men navnet har ikke rigtig slået an, så i forbindelse med revisionen i 2019 har jeg anvendt navnet Transfer Lebensohl. Ved revisionen har jeg i øvrigt forenklet konventionen noget.

Revideret 20. januar 2021