Konventioner
Bridge Konventioner
Slemkonventioner
Voidwood
https://bridge.kromann.info/Convention/1002440


Voidwood - eller Exclusion Blackwood - er et slemundersøgelsesværktøj som anvendes når man er renonce i en sidefarve (Void er eng. for renonce). Vi tæller jo normalt 5 point for en renonce når vi har fundet en fit, men det er faktisk en underdrivelse af værdien: Hvis modstanderne har alle honnørkort (10 hp) i vores renoncefarve er de nærmest uden værdi for modspillet og der er så at sige kun 30 hp i spillet i stedet for de normale 40. Det betyder at en storeslem med en renonce og kontrol i de øvrige farver ikke kræver mere end 27-30 hp. Se følgende hænder:

V N Ø SEK765 DT432
BT9 EKD874
K54 -
B2 EK12 hp på den ene og 18 hp på den anden hånd, men de to hænder passer helt fantastisk godt sammen: Østs renonce i ruder dækker mulige taberrudere på Vests hånd og der er næppe tabere i klør eller hjerter. En oplagt storeslem, hvis Vest har E, men hvordan skal Vest få oplysning om ruder-renoncen? Og hvordan skal Øst få den vigtige oplysning, at Vest har netop E og ikke E, så der ikke er spild? Uden Voidwood kunne meldingerne kunne fx gå således:


V N Ø S


1 4ut
5 6

5 viser 2 esser (RKC 1430); uden viden om essernes placering må Øst nøjes med 6.


Med Voidwood går meldingerne i stedet:
1 5!
5ut 7

5ut viser 2 esser uden D uden for ruderfarven. Øst har selv Damen og med alle nøglekort og en hånd uden tabere går han direkte i 7.


Bemærk at de to hænder heller ikke kan meldes via cuebids, for hvis Øst efter åbningen 1 melder 4 som er et cuebid (1. eller 2. omgangskontrol i klør) får han svaret 4 og så ved han stadig ikke efter spørgsmålet om esser om de to esser på Vests hånd er EK eller E og E.

Voidwood og de videre meldinger

Når en trumffarve er etableret er et spring i ny farve til niveauet over udgang Voidwood som er et spørgsmål om esser uden for springfarven.

V N Ø S

1 1
3 5 Bemærk at 5 nu ikke er støtte til makkers klørfarve. Hjerter er etableret som trumffarve.

1 2
3 4 4 er voidwood, - niveauet over udgang. Hjerter er fastlagt som trumffarve.

1 2
5

springet etablerer i sig selv hjerter, den sidstmeldte farve, som trumf.


Svar på Voidwood


Der benyttes de samme trinsvar som i RKC 1430: 1. trin: 1 eller 4 esser 2. trin: 0 eller 3 esser 3. trin: 2 esser uden trumf Dame 4. trin: 2 esser med trumf Dame.


V N Ø S

ED7
EK2
T764
E85
KBT7653
DBT
EBT
-1ut 2
2 5
5ut 6

5 er Voidwood, spar fastlægges som trumf. Svaret 5ut er 4. trin, altså 2 esser + trumf Dame. E skal fraregnes i svaret.

Spørgsmål om trumf Dame

Ganske som i RKC 1430 kan man med meldingen over makkers svar på Voidwood spørge ham om trumf Dame:


V N Ø S

1 2
5 5
5 6

Når hjerter er trumf, er spar spørgefarven over svaret 5, der viser 1 eller 4 esser (1. trin). 6 bekræfter trumf Dame og lover samtidig K. Med trumf Dame men uden en sidekonge er svaret 5ut. Uden trumf Dame ville svaret være 6. Jfr. spørge/svarsekvenser i RKC 1430.


Spørgsmål om en specifik Konge

Ganske som i 1430 kan man efter svaret på Voidwood spørge efter en specifik Konge:


V N Ø S

1 2
2 5
5ut 6
7 ja, jeg har K

EKBT93
D7
BT9
K74
D72
EKB2
-
EDBT84

5ut som generel storeslemopfordring


Tilsvarende kan man efter svaret på Voidwood anvende 5ut som generel storeslemopfordring. Det viser at alle fire esser uden for renoncefarven samt trumf Dame er i hus og garanterer at vi mindst skal i lilleslem. Uden ekstra værdier og uden uviste sidekonger går svar blot i lilleslem. Hvis han er i tvivl om vi skal i storeslem kan han vise en uvist Konge i en farve under trumffarven. Med flere Konger eller ekstra styrke springer han til storeslem.:

V N Ø S

1 1
2 5 5 er Voidwood
5 5ut! 5 = 0 eller 3 esser, 5ut gen. storeslemopfordring
7 Når den ekstra Konge, K, som her er i en farve højere end trumffarven, klør, må svarer vælge mellem 6 og 7.

5
EKBT3
75
EKBT2
EKDB65
D5
-
D8765Hvis der ikke er plads til at vise alle nøglekort med 5ut kan man i nogle tilfælde bruge Voidwoodfarven med samme betydning:

V N Ø S

1 2
2 5
5ut 6!
6 7 6 = måske skal vi i storeslem, jeg har i hvert fald K.

EK7653
KD5
D83
7
DB2
E876
-
EKDB745ut er her 3. trin = 2 esser uden trumf Dame. Nu er Voidwoodmelder jo forhindret i at bruge 5ut som generel storeslemopfordring og 6 kan her anvendes med samme betydning.

Revideret 5. august 2012