Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden dobler: Naturlig melding/Redobling
https://bridge.kromann.info/Convention/1000459


Når fjenden dobler vor åbningsmelding er det sædvanligvis en oplysningsdobling. Svarer har nu to muligheder med 10+ hp:

Mulighed nr 1: Svarer kan melde naturligt, fx efter makkers åbning i major melde omvendt Bergen og Bekkasin 2ut - eller hvad vi nu bruger normalt - som om der ikke var doblet. 2ut eller 3ut er også naturlige meldinger med skyldig hensyntagen til betydningen af fjendens dobling. Således bør sekvensen

V N Ø S
1 Dbl 2ut mindst vise et hold i begge major.

Mulighed nr 2: (Oftest) uden fit, men med styrke (10+) kan Svarer melde Rdbl, som er forslag til dobling af fjendens forventede flugtmelding:

V N Ø S
1 Dbl Rdbl ej sparfit, muligvis hjerter nok til at doble fjendens ventede hjertermelding. Makker passer med en egnet hånd og lidt hjerter med.

Også Åbner kan i næste omgang redoble, det viser lidt ekstra point og ligeledes interesse for at strafdoble modstanderne:

V N Ø S
1 Pas 1 Dbl 15-16+ hp, ej hjerterfit, forslag til strafdobling af fjendens flugtmelding i spar eller klør.

Rdbl 15-16+, ej hjerterfit, forslag til strafdobling af fjendens flugtmelding i spar eller klør.

Når fit er fundet er Rdbl = ekstra styrke i forh. til det allerede meldte:

V N Ø S
1 Pas 2 Dbl
Rdbl Ej minimum (15-16+), forslag om strafdobling af fjendens flugtmelding. Når fj herefter melder ny farve eller sans, og makker dobler, er det altså straf!

V N Ø S
1 Pas 2 Pas
Pas Dbl Rdbl Pas Rdbl: max, altså 8-9 hp
Pas 3 Dbl Doblingen er straf. Fjenden har ramt en god hjerterfarve hos Øst.

Med fit i minor uden en majorfarve at melde bruges sanssvar eller minorstøtte som uden doblingen:
V N Ø S
1 Dbl 2ut

klørfit, 10-12 HP og en jævn hånd, hold i majorfarverne, men:

3 klørfit, 10-12 Hfp, heraf mindst 2 fordelingspoint, ikke sansegnet.


Redobling er oplæg til strafdobling

Lad os se nogle eksempler på Rdbl som typisk vil føre til en dobling af fjendens flugtmelding. Bemærk at når makker har åbnet og næste hånd har doblet og du som Svarer har 10+ hp, så har fjerde hånd næppe mere end 5-6 point, måske meget mindre. 

V N Ø S
1 Dbl Rdbl
4
KBT3
KD75
BT93

Et typeeksempel: Ingen fit til makkers spar, al styrke i de tre andre farver. Øst vil doble i næste omgang, ligegyldigt hvilken farve fjenden finder på at løbe i.

V N Ø S
1 Dbl Rdbl ?
T2
74
EDB872
KD6

Østs hånd ser ikke umiddelbart dobler-egnet ud, men der er jo en chance for at Syd eller Nord vælger at flygte i ruder. Hvis de - mest sandsynligt - vælge klør eller spar og Vest ikke dobler, kan Øst i næste runde melde ruderfarven billigst muligt. Øst har jo allerede vist 10+.

V N Ø S
1 Dbl Rdbl
87
KDT
EB83
KBT3


Ingen tvivl om at ØV har styrke til udgang, men det er meget tænkeligt at det er langt mere profitabelt at doble fjendens flugtmelding. Lad os tænke os idealsituationen: Vi er uz og fjenden er iz. Hvis vi melder 3ut og får fx 10 stik, giver det 430. Hvis vi dobler fjendens 2 og de går 2 ned, giver det 500. Går de 3 ned giver det 800.

Hvad så hvis de vælger at melde pas til 1 redoblet? Vi har 7 spar og langt de fleste af spillets 40 point. Det skulle være meget sært om ikke vi kan vinde 1 XX. Med bare 7 stik giver det udgangsbonus: 560 uz og 760 iz. Hvert overstik giver 200 uz og 400 iz.

Deraf følger en vigtig hovedregel: Når Svarer redobler, skal Åbner melde pas hvis næste hånd ikke melder. Hvis fjerde hånd melder en farve, skal Åbner som hovedregel doble, men kan melde pas og dermed overlade beslutningen til Svarer:

V N Ø S
1 Dbl Rdbl 1
pas pas Dbl
2
KD7
EB865
KT32
KBT3
B652
KT
D98


Vest har ikke umiddelbart til at doble 1 og overlader valget til Øst. Nord har formentlig de allerfleste af spillets udesiddende point, og selvom NS har en 8-korts fit i spar får ØV nok 3 stik i spar, 2-3 stik i hjerter, 2 i ruder og 2 i klør, mindst 9 stik, så der er 3 doblede understik til NS, hvor vi måske  knap nok kan vinde 3ut.


Revideret 23. oktober 2021