Konventioner
Bridge Konventioner
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden melder ind: Negativ dobling m. betinget kravpas
https://bridge.kromann.info/Convention/1000454


Negativ dobling bruges, når makker har åbnet og fjenden har indmeldt en farve. Hvis enten makker eller indmelder har meldt en major, viser Dbl den anden major (og intet om den umeldte minor). Hvis begge minor er meldt viser Dbl begge major. Hvis begge major er meldt viser Dbl begge minor. Styrkekravet er 6+ og helst lidt mere, hvis Åbner tvinges på to-trinnet.

Note: I begynderbøgerne defineres lidt mere specifikke krav til styrken: 6+ hp hvis doblingen svarer til en melding på 1-trinnet, 8+ hvis den svarer til en melding på 2-trinnet, 10+ på 3-trinnet og 12+ på 4-trinnet. I dette opslag holder jeg mig til "6+ og helst lidt mere, når vi kommer på 2-trinnet og yderligere lidt mere, når vi kommer højere op".

En række eksempler kan belyse brugen af negative doblinger:

V N Ø S

1 1 dbl

Når begge minor er meldt viser doblingen begge major (4-4)

1 1 dbl

Dbl viser her præcis 4 spar og 6+. Med femfarve i spar havde Øst meldt spar.

1 1 dbl

Dbl viser 4 hjerter og 6+. Der kan være flere hjerter hvis hånden har under 9 hp. 2 ville vise 10+

1 2 dbl

Dbl viser her 4 spar og 6+. Hvis der er flere spar end 4 har hånden under 9 hp. 2 ville vise 10+

1 2 Dbl

Dbl viser 4-4 eller bedre i major og 6+, helst lidt mere, da makker nu tvinges på totrinnet.

1 1 1

Her viser 1 kun 4-farve. Der kan være en sparfarve også, i så fald viser 1 5-farve og styrke når Svarer melder spar i næste omgang. Med 4-4 i major og blot 6+ hp ville Svarer doble.

1 1 1

Her viser 1 5-farve, for Dbl ville vise 4-farve

1 2 2

2 viser kun en 4-farve, for Dbl ville vise begge major; men pointkravet er som altid med en melding på 2-trinnet 10+ hp

1 2 2

2 viser 5-farve og 10+ hp. Dobler ville vise 4-farve og 6+ ("helst lidt mere")

Farvemelding eller dobling?

Med en svag hånd har svarer undertiden et valg mellem 2 muligheder:

V N Ø S
1 1 ?

T9854
DB87
74
K5
Svarer må vælge mellem 1 og Dbl. Den mest beskrivende melding er Dbl.
Ikke sjældent har Svarer en langfarve, men ikke point til at vise den: Det kan man nu ved at doble først og om muligt melde farven i næste runde:

V N Ø S
1 2 Dbl pas
2 pas 2 Med fx:

D7
KBT643
652
76
Bemærk at Øst ikke har styken til at melde 2 direkte; det ville kræve 10+ hp. Når man dobler først og derefter melder en farve må det logisk vise en langfarve, som man ikke havde styrke til at melde direkte. Dette er en af fordelene ved den negative dobling.

Åbners 2. melding som svar på den negative dobling

Med støtte til Svarers farve melder Åbner videre som normalt  efter 1-o-1:

V N Ø S
1 1 Dbl pas
2 viser en minimumsåbning med 4-kortstøtte i hjerter

3 16-18 p med hjerterstøtte

4

19-21 p med hjerterstøtte

V N Ø S
EB65 K943
4 ET82
E72 T5
KD853 B92

1 1 Dbl pas
3 pas 4 pas
pas pas

Undertiden får Åbner nogle vanskelige genmeldinger uden fit:

V N Ø S
1 2 Dbl pas
?

B6
KT965
D94
ED6
Meld 2 - en nødmelding. Svarer har kun lovet 6+ og en sparfarve. En genmelding 2ut ville love 18-19 hp. Men doblingen er krav.

Når Fortsætter støtter Indmelder

Når Fortsætter støtter indmeldingsfarven er Dbl ikke længere krav; Svarer får jo chancen en gang til:

V N Ø S
1 1 Dbl 2
?

65
K5
ED765
K865
Meld Pas. Hånden har hverken styrke eller fordeling til at melde 3.En frivillig genmelding af egen farve er dog ikke styrkevisende, men konkurrerende med en langfarve:

V N Ø S
1 1 Dbl 2
?

8
K87
EKB953
D76Meld 3. Lover ikke tillæg.

Støtte til Doblers lovede farve er nu heller ikke styrkevisende, men konkurrerende:

V N Ø S
1 1 Dbl 2
3

3 lover ikke tillæg (ganske som 2 jo ikke viser styrke). Med stor styrke (her ca 19-20HP) melder åbner 3 (fjendens farve) som udgangskrav overfor 6HP hos makker.

Kravpas og betinget kravpas

Når Svarer med så lidt som 6 hp kan doble negativt eller melde farve får pas fra Svarer en dobbelt betydning: Enten en flad hånd med under 6 hp eller stærk nok til en strafdobling. I det sidste tilfælde er det en kravpas, der beder Åbner om at genåbningsdoble. Dog betinget af at Åbner selv er kort i klør. Derfor betinget kravpas. Et eksempel kan belyse hvordan det virker:

V N Ø S
1 2 pas pas
Dbl

E876
KD73
EK52
8
D92
E86
87
KBT74
Set fra Åbners side er det ret oplagt at Øst kan have passet med klør bagpå. Når Åbner har få eller ingen klør er der god mulighed for at Øst har mange. Det "betingede" i betinget kravpas er altså at kravpassen kun kræver en genåbningsdobling fra Åbner, hvis Åbner selv er kort i klør.

I nogle tilfælde rammer doblingen selvfølgelig Svarer uden værdier (Fortsætter lurepasser), og så må Svarer løbe i åbningsfarven eller melde sin bedste farve. Begge muligheder viser svaghed!


Når Svarer har styrke

Den negative dobling er ubegrænset i styrke opadtil, men når Svarer har styrke til udgang eller mere må han ikke doble med en uvist 5-farve:


V N Ø S
1 1 ?

EK65
EK876
6
T73
Meld 1; det lover kun en 4-farve, men når Svarer i næste omgang melder spar billigst muligt vises 5-4 i hjerter og spar og stor styrke.V N Ø S
1 2 ?

EK62
76
EDBT2
E7
Meld 2 og dernæst spar billigst muligt. Der er næppe tvivl om at vi skal i slem, men vi kan ikke vide om det skal være i spar, hjerter eller ruder. Ny farve fra Svarer er som altid rundekrav.Note: Morten Andersen skrev i 2000 i Dansk Bridge et par  fremragende artikler om negative doblinger. De kan hentes her: Duck om negative doblinger
Revideret 15. november 2016