Konventioner
Bridge Konventioner
Egne Indmeldinger
* Oplysningsdobling
https://bridge.kromann.info/Convention/1000447


En oplysningsdobling af fjendens åbning på 1-trinnet viser oftest en lille doblerhånd: 12-16 hp og perfekt fordeling i de øvrige farver. Da man med den lille doblerhånd skal melde pas til makkers billigste melding, skal fordelingen være i orden:

- Dobling af en majorfarve viser 4 kort i den anden major og 3-4 kort i de to minorfarver.

- Dobling af en minorfarve viser 4 kort i begge majorfarver og 3-4 kort i den anden minorfarve.

En stor doblerhånd har så 17+hp. Det hænger sammen med at en almindelig indmelding viser 6-16 hp, så en indmeldingshånd der er stærkere end 16hp vises ved at doble først og melde videre i næste runde.

Bem.: Med en jævn hånd med ca 15-17(18) hp og hold i fjendens farve dobler man ikke, men indmelder 1ut. Hvis man dobler først og melder sans billigst muligt i næste melderunde har man derfor 18-19(20) jævne.

Det er ret udbredt at doble på enhver hånd med mere end 12hp - altså at se bort fra fordelingskravet ovenfor. Men det kan let gå galt:

V N Ø S
1
Dbl pas 2 a.p.


74
E8754
KB2
EB6
K865
DB9
765
D54

Øst springer til 2 for at vise at han ikke er helt blank (mere end 7hp). Nu hænger Øst på en elendig 2 med bare seks trumfer, hvor det var klart bedre hvis Vest havde indmeldt 1

Svar på oplysningsdoblingen

Doblers makker - Fortsætter - svarer i overensstemmelse med disse pointintervaller når fjenden ikke melder videre:

0-7 hp: Svar i bedste farve uden spring (med prioritet for en majorfarve)

8-11 hp: Svar med enkeltspring

12+ hp: Overmelding i fjendens farve

V N Ø S
1 dbl pas 1

Syd viser minimum, 0-7 hp og 4-farve i hjerter

Enkeltspring viser en lidt stærkere hånd:

1 dbl pas 2

Syd viser 4 spar og 8-11 hp. Med tillæg kan dobler gå i udgang.

Svar i sans

Med jævn fordeling og hold i åbningsfarven kan Fortsætter melde sans efter tretrinsraketten:

- 6-9 hp: 1ut

- 10-12 hp: 2ut

- 13-15 hp: 3ut

Når fjenden melder videre

Når tredje hånd melder videre sænkes pointintervallerne for Fortsætter en smule:

- 0-4 hp: pas

- 5-10 hp: billigste melding med prioritet for en majorfarve

- 11-12 hp: melding med enkeltspring.

- 12+ hp: overmelding i fjendens farve

V N Ø S
1 dbl 2 2

Syd viser ca 5-10 hp, firfarve i spar.

V N Ø S
1 dbl pas 2! overmelding i fjendens farve viser 12+ og er krav til udgang. Det viser principielt fit til en af eller begge makkers formodede majorfarve(r), eller styrke til udgang i sans eller minor.

Strafpas

Endelig er der meldingen pas! fra Svarer. Det er en strafpas, idet den forvandler makkers oplysningsdobling til straf. På 1-trinnet kræver strafpas en del styrke og længde i åbners farve. Eksempel:

V N Ø S
1 Dbl pas pas!

fx med denne hånd:

E7
K5
ED9432
T98

Hvis kontrakten ender som 1 dbl kan vi vel regne med 4-5 stik i ruder og 3-5 stik i de øvrige farver. Hvis fjenden flygter i en anden farve, er der rimelig sikkerhed for, at makker har denne farve og forhåbentlig strafdobler dem.


Med disse principper for oplysningsdoblinger og svar på dem er man godt rustet, og de fleste kan klare sig med det. Nedenfor er der lidt ekstra muligheder for viderekomne.

Svardobling

Hvis Fortsætter har nogen styrke men ikke har en god melding kan han i stedet anvende en svardobling. Eksempel:

V N Ø S
- 1 Dbl 2


Dbl

Vest kunne have fx denne hånd:


873
KD
E987
B976
En oplagt svardobling: God hånd, omkring 7-10 point, uden en god melding.


Anvendelsen af svardoblinger kan også fange fjendens bluffmelding. Hvis fjenden har åbnet 1, makker har doblet og næste hånd nu melder 1 for at hindre os i at finde en god sparfit ("babybluff"), afsløres bluffen, hvis de løber i ruder eller en anden farve. I så fald skal vi ofte spille i spar, - eller doble dem.

Doblers 2. melding

Som nævnt melder Dobler kun igen, hvis han har mere end en minimumshånd, altså omkring 17+ hp og op til omkring 20 hp. Dette gælder også støtte af Svarers farve, der er udgangsinvit. Med endnu stærkere hænder må Dobler springe i ny farve.


Revideret 26. marts 2019