Konventioner
Bridge Konventioner
Svage Åbninger
Åbning i 3. og 4. hånd/Omv. Toronto
https://bridge.kromann.info/Convention/1000443


Åbning i tredje hånd

Når man sidder med en hånd under åbningsstyrke i tredje hånd efter to gange forhåndspas er det åbenbart, at fjerde hånd har styrken. Derfor bør man åbne på 1-trinnet med en god farve og lidt færre HP end sædvanligt i tredje hånd. Meget svage hænder bør spærreåbne i 3. hånd, navnlig hvis zonestillingen er gunstig.

pas pas ?
75
74
EDB93
T987

Åbn 3. Det er klart, at fjenden har en majorfit. Meldingen skal dels gøre det vanskeligere at finde majorfitten, dels anvise makker et godt udspil, hvis vi som forventeligt kommer i modspil.


Åbning i fjerde hånd

I fjerde hånd bør der derimod være en solid majorfarve at melde og en fuldgod åbningshånd, da der ellers blot åbnes for fjendens meldinger i major på hænder, der var for svage til at åbne selv.


Omvendt Toronto

Når tredjehåndsåbningen både kan være anstændig hånd og en svag tredjehåndsåbning, kan man som makker til tredjehåndsåbner nok komme i tvivl om det er det ene eller det andet. Man kan aftale at spille med Omvendt Toronto for at afklare denne tvivl.

Omvendt Toronto virker således: Når makker åbner 1 major i 3. hånd er 2 fra svarer omvendt Toronto, som viser ca 10+ med fordeling og mindst 3-kortsstøtte til Åbners majorfarve. Svaret på 2 er 2 med en normal 12+ åbning. Med en svag tredjehåndsåbning genmeldes åbningsfarven eller en sekundær farve.

Hvis man spiller små sans'er og derfor har åbnet 1 major for at vise en 15-17 sanshånd, må man genmelde 2ut, som naturligvis er udgangskrav, da svarer har vist (sekundær) støtte og 10+.

De videre meldinger

Her kan man blot følge hvad man i øvrigt spiller. Fx

- ny farve på 3-trinnet nu er et langfarvetrialbid, hvis man spiller med det, og ellers holdvisende

- ny farve på 4-trinnet under åbningsfarven er splint, hvis man spiller med det, eller cuebid, hvis man spiller med det

- 2ut viser 10-12 jævne, men inklusive den 3-kortstøtte der allerede ligger implicit i 2♣-meldingen,

- 3ut: 13-15 jævne med 3-kortstøtte i spar.

- støtte uden spring viser ca. 10 hp med 3-farvestøtte

- støtte til udgang viser ca 10 p og 4-kortstøtte (der er jo allerede vist 10-11 p med svaret 2.

Omvendt Toronto bortfalder efter fjendens Indmelding eller dobling. I dette tilfælde viser fjenden jo en vis styrke, og makker får chancen for at melde igen. Hvis fjenden dobler og Åbner redobler, er det SOS-Rdbl.


Rev. 4. september 2017