Konventioner
Bridge Konventioner
Slemkonventioner
* Roman Key Card Blackwood - RKC 1430
https://bridge.kromann.info/Convention/1000437


Denne udvidelse af Blackwood-Morrow er stærkt anbefalelsesværdig og faktisk ikke meget vanskeligere end BWM. Man skal i begge tilfælde holde sig for øje, at formålet med spørgemeldingen 4ut ikke er at finde en slem, men at holde sig ude af en dårlig slem. En dårlig slem er fx en 6 med en trumfbeholdning som denne: D7632 over for BT954 eller ED632 over for BT95. I det sidste tilfælde hænger slemmen måske bare på en knibning af K, men en 50% slem er en dårlig slem. Det er også en dårlig slem hvor der mangler to sidekonger. RKC 1430 løser disse problemer elegant.

BWM opererer med fem keycards, nøglekort, nemlig de 4 esser samt trumf Konge. RKC 1430 opererer med seks nøglekort idet den medtager trumf Dame i svarene.

Her er hovedtrækkene i RKC 1430:

Når trumffarven og den nødvendige styrke er fastslået meldes 4ut, som spørger efter esser samt trumf dame. Trumf konge medtælles som 1 es. Svarene er:

5 1 eller 4 esser
5 3 eller 0 esser
5 2 esser uden trumf dame
5 2 esser med trumf dame

Efter svarene 5 og 5 ved spørger straks om trumf Dame er i hus. Efter svarene 5 og 5 spørger farven over (ikke trumffarven) efter trumf dame.
Svar:
5 i trumffarven: ej trumf dame
5ut: trumf dame men ingen sidekonger.
5/6 i ny farve: trumf dame plus kongen i den meldte farve (meldes billigst muligt, så en majorkonge der kan vises på 5-trækket meldes før en minorkonge, der skal vises på 6-trækket).

Når hjerter er trumf og svaret er 5 (0 eller 3 esser) er laveste spørgemelding efter trumf Dame 5. Når ruder er trumf og svaret er 5 er laveste spørgemelding 5. Den der spørger efter trumf Dame lover at parret tilsammen råder over alle 5 esser!

Note: Nedenfor er beskrevet en mere avanceret måde at spørge efter trumf Dame på efter de tvetydige svar 5 og 5.


Her er de mulige svar med hjerter som trumf (for nemheds skyld illustreret ved det ikke særlig hyppige direkte spring til 4ut over 1):


1 4ut
5 5

5= 1 eller 4; 5= Har du trumf dame?


Svar:


5 Nej
5 Ja, plus Konge (benægter ikke andre konger)
5ut Ja, men ingen uviste sidekonger
6 Ja, plus K (benægter K)
6 Ja, plus K (men ikke K og K)

Et par eksempler:

EKB763
E965
ED
76
D85
BT
KB52
ET54
1 2
2 3
4ut 5
5 6 5= har du D? 6= ja, og K
6

En god lilleslem på 18+11 hp, betinget af at nøglekortene plus en konge sidder de rigtige steder.


65
KBT75
ED97
D6
EK97
ED
K865
EK2
1 1
2 4ut 4ut spørger efter esser med ruder som trumf
5 5 5 spørger efter D
6 7 6= ja, D plus K


Øst får netop det ønskede svar med 6, for nu er alle nøglekort samt alle sidekonger i hus. Hvis Vest ikke havde haft K skulle han melde 5ut (ja, jeg har D, men ingen sidekonger) hvorefter Øst kan sætte kontrakten i lilleslem med 6.


Note: Man bør normalt sørge for at det er den stærke hånd, der spørger efter esser; Det kan man bl.a. ved hjælp af cuebids undervejs i meldeforløbet. Hvis man ikke har cuebids på programmet, kan man komme i en situation, hvor det er en hånd uden esser, der må spørge, og hvad så når makker har 5 esser? Det svar er jo ikke med i rækken ovenfor. Problemet kan løses ved at gøre meldingerne 5 og 5 tvetydige, så 5 viser 2 eller 5 esser uden trumf Dame, og 5 viser 2 eller 5 esser med trumf Dame.

Denne del af RKC 1430 kan man klare sig fint med et langt stykke hen ad vejen. Når den sidder fast kan man udvide med


5ut som generel storeslem-opfordring

I stedet for at bruge 5ut som spørgsmål efter konger (hvilket er én mulighed, i så fald bruger man de sædvanlige BWM-svar), kan man bruge 5ut som en generel storeslemopfordring, hvormed Spørger garanterer alle esser samt trumf dame.

Med minimum og uden ekstraværdier går Svarer tilbage til 6 i den fastlagte trumffarve; med tillæg, en stærk langfarve eller mere end én ekstra konge, melder Svarer storeslem direkte. Med hænder i gråzonen kan meldes ny farve under trumffarven, som specifikt angiver kongen i den meldte farve. Følgende eksempel hvor Spørger mangler præcis K for at gå i storeslem, viser hvordan det virker:

EDT964 KB87
6 E754
EDT76 K3
E 765

1 3 Omv. Bergen, 4-kortstøtte i spar, 10-12 point
4ut 5 2 esser, ej trumf dame
5ut 6 6: Måske skal vi i storeslem, jeg har i hvert fald K
7 Det var lige, hvad jeg manglede!

Efter en meldesekvens, hvor spar fastlægges som trumf når vi frem til 4ut og svaret 5, som viser 2 esser uden trumf Dame. Vest mangler nu blot K for at storeslem må være oplagt og melder 5ut som garanterer alle 5 esser samt trumf Dame. Øst kan med 6 vise K og Vest kan så gå i 7. Hvis man giver Øst K i stedet for K vil Øst melde 6, og så må Vest nøjes med 6, for så hænger storeslemmen på en ruderknibning, der jo går galt halvdelen af gangene. Hvis vi i stedet udstyrer Øst med begge de to minorkonger kan Øst gå direkte i 7.

Note: I eksemplet ved Vest at parret råder over mindst ti trumfer tilsammen. Han ville derfor også kunne melde som anført uden trumf Dame, da en udesiddende trumf Dame med overvejende sandsynlighed vil falde under E og K. Dette kaldes "kompenserende trumflængde" og gælder både Spørger og Svarer.

Note: Man kan også vælge en lidt mere snørklet - men også mere præcis - vej, som beskrives nedenfor.De tvetydige svar: Har makker det høje eller det lave antal esser?

Svarene 5 og 5 er jo tvetydige og man kan ikke både undersøge om det er det høje antal esser og derefter spørge om trumf Dame. Derfor kan det aftales at Spørgeren efter de tvetydige svar går i 5 i trumffarven hvis han er i tvivl. Denne melding spørger både om det lave eller det høje antal esser og om trumf Dame. Har Svarer det lave antal esser, melder han nu pas, alle andre meldinger viser det høje antal esser og er svar på det implicitte spørgsmål efter trumf Dame: Uden trumf Dame meldes 6 i trumffarven; med trumf Dame kan svarer med meldingerne under 6 i trumffarven vise denne og eventuelle, ikke viste sidekonger. Her er svarene - illustreret med hjerter som trumf:

1 4ut
5 5 5 = 0 eller 3 esser. 5 = har du 0 eller 3?
Pas 0 esser
5 3 esser, D og K
5ut 3 esser, D men ingen sidekonger at vise
6 3 esser, men ikke trumf D
6/ 3 esser, D og den benævnte konge

Det skal understreges, at denne måde at melde på kræver en særlig aftale. Og i praksis vil det være uhyre sjældent, at det indledende meldeforløb ikke har gjort det klart om Svarer har det høje eller det lave antal esser.


Spørgsmål om en bestemt konge

Efter svaret på 4ut kan det være, at Spørger kan se, at alle nøglekort er tilstede, og at det kun er en specifik konge, der er afgørende for, om man skal i storeslem. 4ut-melder kan da i stedet for at gå via 5ut melde den farve på 6-trinnet, hvori han søger kongen:

EKT97 D643
KD92 E63
K7 EDBT9
65 E

1 2ut 2ut viser fit og udgangskrav (Steens eller Bekkasin eller andet)
4 4ut 4= cuebid
5 6 5= 2 esser uden trumf dame. 6= har du ruder konge? Når Vest i dette tilfælde har ruder konge, skal han gå i 7. Hvis hans cuebid i ruder derimod var baseret på en singleton, skulle han stå af i 6.


Rev. 26. februar 2022