Konventioner
Bridge Konventioner
Farveåbninger og Svar
* Farveåbninger, Fordeling mv.
https://bridge.kromann.info/Convention/1000360


Nogle principper

1) Åbning 1 og 1 lover femfarve. Man skal aftale, om man med en firfarve i en eller begger majorfarver åbner 1 eller i bedste minor. Hvis man vælger at lade åbningen 1 vise mindst 4-farve, kan åbningen 1 være helt ned til en 2-farve, og den skal i så fald alertes. Hvis man vælger at åbne i bedste minor, vil åbningen altid vise mindst 3 kort i farven, og så skal meldingen ikke alertes.

Det er lidt af en smagssag om man vælger det ene eller det andet. Jeg har valgt bedste minor og i et bilag "Lille klør eller bedste minor" har jeg skrevet lidt mere om emnet.


2) Svaret 2 på 1 lover femfarve. Hvis man kun har fire kort i hjerter, har man enten en lavere firfarve eller 3 kort i spar. I sidstnævnte tilfælde kan man først melde en minorfarve - som kan være en 3-farve - og i næste omgang, hvis åbner ikke melder hjerter, støtte sparene til 3 trinnet. Et eksempel:

1 pas 2 pas
2 pas 3


B65
KD52
K87
BT5

3) Med 5-5 i de sorte farver og en minimumsåbningshånd var det tidligere almindeligt at åbne med 1:


EKT93
54
9
KD875
Hvis du åbner 1 og makker støtter til 2 eller 3, får du aldrig vist sparfarven, og makker kan jo sagtens have tre spar med. Hvis du åbner 1 og får svaret 2 eller 2 kan du ikke vise femfarven i klør (3 ville være udgangskrav). Problemet er uløseligt, med jeg vil anbefale at åbne 1.


6-5 fordelingshænder med 6 kort i laveste farve

Eksempler:

6 EDT97 KBT876 7

EDT97 6 KBT876 7

6 EKDT9 KDBT87 7

I eksempel 1 har vi en hånd med lige under åbningsstyrke. Med de rigtige værdier hos makker kan der imidlertid sagtens være udgang. Men skal vi åbne 1 eller 1 ? Åbner vi 1 får vi jo nok svaret 1, og så vil 2 være revers. Det viser fordelingen fint, men overdriver styrken ret voldsomt. Jeg ville nu nok vove pelsen og melde 2 på grund af den fine fordeling. En anden mulighed er at åbne 1 og genmelde 2 og evt i næste runde 3. Det viser 5-5 i de røde farver; det bliver vanskeligt at vise 6-farven, for makker vil nok præferere til hjerter med to små. Det er ingen "rigtig" løsning.

I eksempel 2 har vi samme styrke med spar i stedet for hjerter. Her er det helt naturligt at åbne 1 og genmelde 1 to gange. Men den går ikke hvis makker melder 2. I så fald er det  samme dilemma som i eksempel 1.

Eksempel 3 ligner lidt de to andre, men her er styrken jo helt klart til revers: åbn 1 og reversér lystigt!Rev. 24. juli 2022