Konventioner
Bridge Konventioner
Sansåbninger og svar
* Kvantitative sanssvar
https://bridge.kromann.info/Convention/1000358


NB: Alle eksempler i dette opslag forudsætter at man spiller med 12-14 sans. Hvis man spiller store sans'er (15-17 sans), sænkes svarintervallerne med ca 3 hp.

Når makker åbner 1ut (12-14) og Svarer har en jævn hånd uden en 4-farve (eller længere) i major bruges kvantitative sanssvar. Med under 11 point melder Svarer pas, med 11-12 point 2ut for at opfordre til udgang hvis Åbner har maksimum, og med 13-16/17 hp er svaret 3ut. Disse svar er kvantitative idet de fortæller sansåbner ret præcist hvor mange point Svarer har så Åbner kan sætte slutkontrakten.

Systemet fortsætter opad: Hvis Svarer har 18-20 hp er han for stærk til blot at melde 3ut, for med max hos makker er der tilsammen ca 33, altså nok til lilleslem. Med 21-22 er der med sikkerhed lilleslem, så den melder vi bare. Og med 23-24 er der storeslem hvis makker har max, men kun lilleslem hvis han har minimum.Så kan man opfordre med 5ut.

Man skal heldigvis ikke huske alle disse intervaller. Man lægger blot sine egne point til makkers viste interval; Er der til udgang melder man den, er der kun til udgang hvis makker har maksimum melder man 2ut for at opfordre. Tilsvarende, hvis vi tilsammen har mindst 30 og max 34, opfordrer vi til lilleslem med 4ut.

Oversigt:


1ut 2ut Opfordring til udgang. Med max melder Åbner 3ut, ellers pas.

4ut Opfordring til lilleslem. Med max melder Åbner 6ut, ellers pas. 

5ut

Opfordring til storeslem: Med minimum melder åbner 6 ut, med max melder han 7ut.

Meldingerne 3ut, 6ut og 7ut er slutkontrakter, som Åbner passer til.


Kvantitative sansmeldinger bruges også når der undervejs har været meldt farve men ikke er fundet en trumffarve:

1 2!
3ut 4ut

3ut viser 18-19. 4ut er kvantitativ: ”Har du 18 eller 19?” Hvis Åbner har 18 melder han pas, med 19 går han i 6ut.

Hvornår er 4ut kvantitativ, og hvornår er det en esspørgemelding?

Når en trumffarve er fastslået, enten ved en støttemelding eller via et cuebid, er 4ut et spørgsmål efter esser og ikke en kvantitativ 4ut. Eksempler:

1ut 2!
2! 4ut 4ut er kvantitativ: Der er ikke nødvendigvis fundet fit, fordi svarer har 5-farve i hjerter. Der er ikke fastlagt en trumffarve.

1ut 2!
2! 4! 4 er et cuebid, der fastlægger spar som trumf
4 4nt 4 er et nyt cuebid, og 4ut er nu efter esser.

Note: Den opmærksomme læser vil have bemærket, at jeg slet ikke opererer med Gerberkonventionen. Risikoen for at 4-meldingen i dette eksempel skal blive misforstået er alt for overhængende. Gerber er overflødig hvis man i stedet bruger de øvrige muligheder der er beskrevet her.

Slemundersøgelse når Svarer har en skæv hånd

De kvantitative sanssvar fungerer kun når Svarer har en jævn hånd. Hvis vi skal spille i en farvekontrakt skal der ikke nødvendigvis 33 honnørpoint til. Der kommer jo fordelingspoint til, og så skal man kunne undersøge slempotentialet med cuebids, RKC 1430 og andet. Eksempel:

1 1
3ut ?

Hvordan spørger man nu om esser med ruder som trumf? Fx med denne svarhånd:

B EK73
EDB K74
KDB95 ET8632
ED95 8

Svarer ved, at der er ruderslem i kortene, men vil gerne checke esserne først. Men hvis han nu melder 4ut, er den kvantitativ.

Der er to måder at løse problemet:

1) Hvis man spiller med Minorwood (RKC Minor), er 4 esspørgemelding med ruder som trumf.

2) Uden Minorwood defineres 4 som slemkonventionel, når der allerede er meldt udgang (3ut) og Åbner må nu enten melde et cuebid, eller selv tage initiativet og melde 4ut, som nu er spørgsmål om antallet af esser med ruder som trumf. I eksemplet ovenfor har Åbner et oplagt cuebid i hjerter, altså 4, og så er det med at have aftalerne på plads; ruder er aftalt som trumffarve, så 4 kan ikke være naturligt!

Revideret 8. november 2017