Konventioner
Bridge Konventioner
Klar til at komme videre?
* 10 rigtig gode konventioner at spille med
Generelt
* Loven om det totale antal stik
* Fast Arrival-princippet
* Ny farve fra Åbner - Krav eller ikke krav?
Overmelding i fjendens farve
Doblinger - straf eller oplysning?
Sansåbninger og svar
* Små og store sans'er - fordele og ulemper
* Stayman
Stayman efter 2ut-åbning
* Jacoby transfers
* Kvantitative sanssvar
* Garbage Stayman
* xy-sans
* X-Y-2ut
* Genmelding 1ut, når makker har passet efter en indmelding
Svarer springer til 3/// efter åbningen 1ut
Splinter efter Stayman og Jacoby
Baron
Jacoby transfers med brudt relæ og minortransfers
Marionet Stayman
Amerikansk Stayman
NMF - New Minor Forcing
Smolen
Two Way Checkback Stayman
Roudi
Wolff's signoff efter Åbners spring til 2ut
- Svar på sansåbning når fjenden melder ind
Lebensohl mod fjendens indmelding over vor åbning 1ut
Transfer Lebensohl mod fjendens indmelding over vor åbning 1ut
Stolen Bid Double – ”Det ville jeg have meldt”-dobling
- Svar på sansåbning når fjenden dobler
* Redningsbæltet - flugtsystem når fjenden dobler vores 1ut
Exodos transfers - flugtsystem når fjenden dobler vor 1ut
- Sans-forsvarskonventioner
* Om at melde ind over fjendens sansåbning
* Brozel mod 1ut
* Multiforsvar mod 1ut
Cappelletti mod 1ut
DONT mod 1ut
Længste minor mod 1ut
Multiforsvar med transfersvar
Pottage mod 1ut
Ripstra mod 1ut
Woolsey mod 1ut
Farveåbninger og Svar
* At åbne eller ikke åbne - 1. og 2. hånd (20-reglen)
* At åbne eller ikke åbne - 4. hånd (15-reglen)
* At åbne eller ikke åbne - 3. hånd (Omvendt Toronto)
* Farveåbninger, Fordeling mv.
* Åbners 2. melding
* Langfarvetrialbids
* Bergen raises - Omvendt Bergen
* Bekkasin 2ut
* Svage springsvar - Weak Jump Shift eller WJS
* Fjerde farve krav
* Tredje Farve krav
* Splinter
* 2-åbning
* 2 med relæsvar
2 med kontrolsvar
Den 9'ende trumf er guld værd - lidt mere om Omvendt Bergen og majorstøtte
Bekkasin med renoncevisning
Herbert eller Second negative
Jacoby 2NT
Minisplinter
Revers
Romex trialbids
Splinter med renoncevisning
Steens 2ut
Stenbergs 2ut
Walsh efter åbning 1
- Minoråbninger
Kan man spærre i minor på samme måde som i major?
Nogle særlige forhold ved minoråbninger
Offensiv Michaels
Omvendt Minor
- Svar på farveåbninger når fjenden melder ind
* Fjenden dobler: Naturlig melding/Redobling
* Fjenden melder ind: Negativ dobling m. betinget kravpas
* Fjenden melder ind, og vi har Majorfit
Fjenden melder ind over vores 2-åbning
Fjenden melder ind på højt niveau: Meldekasseprincippet
Unassuming cuebid
Game Try Double
High-low doblinger (hi-lo)
Fjenden dobler: Truscott
Fjenden dobler: Ostot
Når fjenden indmelder 1ut
Fjenden melder ind: Okuneff søger hold
Fjendens indmelding er tofarvet: Nær-fjern
Fjenden spærreindmelder: Thrump dobling
hi-lo dobling
Slemkonventioner
* Roman Key Card Blackwood - RKC 1430
* Cuebids
5ut generel storeslemopfordring
BLackwood-Morrow
Voidwood
Exclusion Blackwood
Minorwood
Svage Åbninger
* Énfarvede spærreåbninger med Ogust
* Tofarvede spærreåbninger
* 5-6-7-reglen ved tofarvede spærreåbninger
* Ogust
Multi 2 med Plauken-svar
Konstruktive svage 2-åbninger
Bikini
Muiderberg
Ekrens 2
Ekrens 2
3ut - gående minor
Usædvanlig 2ut i offensiven (begge minor)
- Forsvar mod fjendens svage åbninger
* System når fjenden spærreåbner
Lebensohl når makker dobler fjendens svage 2-åbninger
Transfer Lebensohl når makker dobler fjendens svage 2-åbning
Ripstra - Forsvar mod 3ut - gående minor
Voigts forsvar nod multi 2
Mini-Crowhurst, et enkelt forsvar mod Ekren
Revideret Crowhurst mod kunstige 2-åbninger
Egne Indmeldinger
* Almindelige indmeldinger og svar herpå
* Oplysningsdobling
* Tofarvede indmeldinger
* 5-6-7-reglen ved tofarvede indmeldinger
* Balancering / Genåbning
* 1ut balancerende i fjerde hånd
* Michaels Cuebid
* Usædvanlig Sans
* Svage springindmeldinger - Weak Jump Overcall eller WJO
Sansmeldinger i defensiven
Springovermelding i fjendens farve
Mini-Lebensohl
Konkurrencedobling
OBAR BIDS
Unassuming cuebid
Københavner
Sandwich sans
Snapdragon dobling
Spillesignaler
* Udspil 1 - Fjerdehøjeste, 11-reglen, kald og afvisning, Malmö
* Udspil 2 - Det grundlæggende om honnørudspil
Udspil 3 - udspil fra honnørsekvens, A-L-A
Udspil 4 - Trumf ud mod trumfkontrakter?
* Længdemarkering (Malmö-markeringer)
* Tilbagespil i makkers udspilsfarve
* Lavinthal
Lavinthal-afkast
O/E - Odd/even Discards
Roman discards
Treldes farveskiftsignal
Forsinket kald
Honnørkald