Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Små eller store sans'er?

Skrevet af Jens U Kromann
01 Aug 2015
Små eller store sans'er?

Jeg har revideret opslaget Små og store sans'er - fordele og ulemper.

Jeg spiller selv helst 12-14 sans, men jeg har ikke noget særligt imod 15-17 sans. Begge har fordele og ulemper. Men jo længere jeg har spillet med den lille sans desto mere overbevist bliver jeg om dennes fortrin frem for den stærke sans.

Mange konventioner og utallige eksempler rundt omkring i konventionsbeskrivelserne er afhængige af om man spiller små eller store sans'er. Det er lidt forskelligt hvad jeg har lagt til grund for mine beskrivelser, for da jeg påbegyndte denne bridgeside for efterhånden en del år siden, spillede jeg 15-17 sans. Efterhånden som jeg kommer igennem konventionerne påny vil jeg tilrette dem så beskrivelserne stemmer bedre overens med 12-14 sans'er, men selvfølgelig med skyldig hensyntagen til de mange brugere der spiller 15-17 sans.