Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Et spørgsmål til brugerne

Skrevet af Jens U Kromann
11 Jan 2020
Et spørgsmål til brugerne

Jeg får jævnligt spørgsmål om alle aspekter af bridgespillet. Det er en dejlig udfordring for mig og jeg gør mit bedste for at svare ud fra de forudsætninger jeg nu har som entusiastisk amatør. Ofte er spørgsmålene med til at forbedre konventionsbeskrivelserne eller præcisere noget under fanen Bridgelovene, undertiden finder jeg dem interessante også for andre, og så lægger jeg dem op her på siden under fanen Spørgsmål og Svar. Og det er i den forbindelse jeg nu har et spørgsmål til brugerne:

Er der overhovedet nogen der bruger den del af hjemmesiden, der hedder Spørgsmål og Svar?

Det tager jo tid at redigere spørgsmål og svar og at lægge det op på hjemmesiden, så det skulle gerne være til gavn for nogen. Jeg vil fortsat gerne besvare spørgsmål, selv om jeg evt. fjerner fanen Spørgsmål og Svar. Du kan give din mening tilkende ved at bruge fanen Kontakt.

Godt nytår til alle abonnenter og andre brugere!


Indmelding 1ut, 2ut, 3ut

Skrevet af Jens U Kromann
02 Dec 2019
Indmelding 1ut, 2ut, 3ut

Disse indmeldinger bruges ganske forskelligt. I et ny opslag, Sansmeldinger i defensiven, har jeg givet et overblik over hvad der kræves for at bruge dem.

Når dette tema kræver lidt opmærksomhed, er det bl. a. fordi disse indmeldinger kan betyde noget ganske forskelligt i forskellige positioner. Fx bruger de fleste indmeldingen 2ut til at vise de to laveste umeldte farver, og 1ut i fjerde hånd efter to gange pas viser en svagere indmelding end 1ut i anden hånd.

Om at spørge om betydningen af en melding mv.

Skrevet af Jens U Kromann
17 Nov 2019
Om at spørge om betydningen af en melding mv.

Mens du og din makker sidder og spiller imod en 4, hvor din makker undervejs meldte 2 spørger spilfører dig efter stik 3: "Du meldte da 2 ind, ikke?" Hvad svarer du?

Samme situation, men nu spørger han i stedet: "hvad betød din makkers 2?" Må han det?

Samme situation, men nu siger spilfører: "Hvordan var det det gik, 1ut - 2 fra din makker - 2 fra mig, og hvad så videre?" Må han få meldeforløbet oplyst?

Det kan være at du er lidt i tvivl om hvad man må og ikke må spørge om, og hvornår man må spørge. I så fald er der lidt hjælp i en ny lovartikel:

Spørgsmål om meldingers betydning - Hvem må spørge, hvornår og hvad må man spørge om?


Omvendt minor revideret

Skrevet af Jens U Kromann
10 Nov 2019
Omvendt minor revideret

Det er mange år siden jeg har spillet omvendt minor, så jeg blev sendt på overarbejde da jeg fik et spørgsmål om, hvordan man kommer videre når fjenden melder ind. Faktisk er jeg ikke sikker på at min daværende makker og jeg havde en aftale om, hvad vi skulle gøre med støtte til makkers minor, hvis fjenden ødelagde det hele ved at melde ind, hvad de jo har for vane!

Jeg har nu revideret opslaget om Omvendt minor og tilføjet et afsnit om indmeldinger, herunder Michaels cuebid, som jo forekommer igen og igen

Tredje farve krav

Skrevet af Jens U Kromann
30 Sep 2019
Tredje farve krav

Mange spiller med Fjerde farve krav; færre er opmærksomme på at også Tredje farve er krav, enten krav for en runde eller krav til udgang. Når makker har åbnet 1 eller 1 og genmeldt farven og dermed vist en lille åbningshånd med 5-6 kort i farven, kan Svarer have et meldeproblem: Du sidder Øst med

xxx   KDxxx   EDx   Kx, og meldeforløbet har været:


1   -   1

2   -   ?

Ja, hvad skal du melde? Der er point nok til udgang, men skal den hedde 3ut, 4 eller evt 5? En fleksibel melding er her 2, Tredje farve krav, der blot viser 10+ i første omgang, men når du i næste runde - efter sandsynligvis 3, 3 eller 3 - melder 3, fjerde farve krav, får du alle nødvendige oplysninger for at kunne sætte den rigtige kontrakt.

Se flere eksempler i opslaget om Tredje farve krav.

Honnørkald, et lidt specielt kald

Skrevet af Jens U Kromann
21 Sep 2019
Honnørkald, et lidt specielt kald

Normalt spiller vi kald med et lille og afvisning med et stort kort. Men der er en undtagelse, som jeg netop har lagt et opslag på siden om: Honnørkald.

Mod en sparkontrakt spiller du E ud og viser at du også har kongen (udspil af et ugarderet Es frarådes på det stærkeste!); Makker lægger nu D til; hvad kan han mene med det? 

Det er et honnørkald. Damen lover Bonden (og måske også T). Makker viser en mulig indkomst, og hvis man kombinerer dette kald med Lavinthal, kan udspiller dirigere makker til præcis det tilbagespil han ønsker. Der er flere eksempler i opslaget om honnørkald.