Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Når vi har fit i minor...

Skrevet af Jens U Kromann
17 Dec 2018
Når vi har fit i minor...

Det er lidt sparsomt hvad jeg hidtil har skrevet om det videre meldeforløb når vi har en minorfit. Jeg blev klar over at der mangler noget om det emne, fordi jeg fik et spørgsmål om det fra en af mine flittige brugere. Så nu har jeg skrevet et opslag om nogle særlige forhold ved minoråbninger. 

Det væsentligste træk ved minorfit i modsætning til majorfit er, at vi skal bestræbe os på at spille sans i stedet for minor, hvis der er det fornødne hold i de øvrige farver. Det kræver nogle aftaler om hvordan man undersøger det. Dét handler opslaget om.


Lidt om Langfarvetrialbids

Skrevet af Jens U Kromann
21 Nov 2018
Lidt om Langfarvetrialbids

Hvis I spiller med langfarvetrialbids (LFT) er 3 i denne sekvens:

1   -   2
3

et udgangsopfordrende LFT, som spørger makker om han kan dække nogle tabere i klør.

Og så er 3 her:

1   -   2
3

spærrende, med minimum hos åbner; 3 skal gøre det vanskeligt for modstanderne i at komme ind i meldingerne med 2-3

Men der er et lille problem: Hvad gør man så med en opfordrende hånd uden et godt langfarvetrialbid, fx:

Kx
EDBxxx
Kx
KBx

De der ikke spiller med LFT har det let her, de opfordrer med 3 (De har så andre problemer...). Men når vi har aftalt 3 som spærrende mangler vi umiddelbart en god, opfordrende melding. Løsningen ligger imidlertid lige for og den har jeg netop tilføjet i opslaget om langfarvetrialbids.

Som det hyppigt er tilfældet, er det et spørgsmål fra en af brugerne der har ført til at opslaget er revideret. Så tak for alle spørgsmål, - i hvert fald dem jeg kan svare på :blush:

Er du og din makker enige her?

Skrevet af Jens U Kromann
14 Nov 2018
Er du og din makker enige her?

Jeg fik et godt spørgsmål om denne almindelige sekvens, hvor modstanderne blander sig

1   -   (pas)   -   1   -   (2)
2ut

Hvad viser Åbners 2ut?

Er du og din makker enige her?

Jeg har lagt mit svar op under fanen Spørgsmål og Svar, se 1   (pas)   1   2   - Hvad viser Åbners genmelding 2ut nu?

2-åbningen

Skrevet af Jens U Kromann
19 Oct 2018
2[kl]-åbningen


I mange systemkort står der ud for 2: "22+ eller 8½ stik". Der mangler imidlertid en del af forklaringen, nemlig at de hænder hvor man kan se 8½ stik på egen hånd også rummer en ret stor styrke.

En hånd som

KDBT87532
ED6
6
-

har kun 3 tabere, men egner sig ikke til en 2-åbning. Den bør man åbne 1 og evt genmelde 4.

Foranlediget af et par dårlige resultater har jeg skrevet et nyt opslag om 2-åbningen.

Lige under det opslag findes opslag om to almindelige svarsystemer:

2 med relæsvar

og

2 med kontrolsvar

som jeg har benyttet lejligheden til at revidere.

Der er jo flere andre svarsystemer og jeg har behandlet flere af dem i et bilag, som der henvises til i de nævnte opslag.

Hvordan skriver man kortsymbolerne i Word og Outlook

Skrevet af Jens U Kromann
12 Oct 2018
Hvordan skriver man kortsymbolerne i Word og Outlook

Hvis du skriver til din makker om bridge er det rart at kunne bruge kortsymbolerne. Jeg har lavet et par små vejledninger i hvordan man kan bruge Autokorrektur til at lave fx 'hj om til .

Sådan skriver du kortsymbolerne i Word

Sådan skriver du kortsymbolerne i Outlook

Jeg har lagt dem under fanen Bridgelovene, nederst på siden, under overskriften "Andet", - i mangel af et bedre sted at lægge dem.

Om at læse resultaterne på klubbens hjemmeside

Skrevet af Jens U Kromann
27 Sep 2018
Om at læse resultaterne på klubbens hjemmeside

Efter at den nye BridgeCentral er taget i brug, er resultatformidlingen på klubbernes hjemmeside blevet noget mere omfattende end tidligere. Der er flere der har bedt mig om at forklare indholdet. Og da jeg også selv havde behov for at lære at finde rundt i resultatsiderne har jeg lavet et opslag om at læse resultaterne på klubbens hjemmeside, som ligger under Bridgelovene nederst sammen med et par andre turneringsrelevante opslag