Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Udspilsbegrænsning når makker har et strafkort

Skrevet af Jens U Kromann
31 Oct 2017
Udspilsbegrænsning når makker har et strafkort

Reglerne om udspilsstraf er ændret i 2017-lovene. Begrebet straf er stort set afskaffet, i stedet taler lovene om berigtigelse.

Jeg har i overensstemmelse hermed revideret den gamle artikel om Udspilsstraf og erstattet den med Udspilsbegrænsning når en modspiller har et strafkort. Berigtigelsen i sig selv er ikke ændret. Den består i at man giver spilfører en mulighed for at forlange eller forbyde udspil i strafkortets farve, når der for eksempel er spillet ud fra forkert hånd. Artiklen rummer et par eksempler, der gerne skulle vise hvordan spilfører kan få en fordel af uregelmæssigheden, som skal opveje, at modspilleren der spiller ud fra forkert hånd jo har givet sin makker en ubeføjet oplysning.

Det nye er, at vi i andre tilfælde, fx en utilstrækkelig melding under meldeperioden, hvor man tidligere berigtigede på samme måde, nu skal give "synderen" en mulighed for at at slippe uden om udspilsbegrænsning, hvis han kan finde på en melding der viser det samme eller næsten det samme når det bliver hans tur - det vi kaldet "tilsvarende melding". Det har jeg indsat nogle henvisninger til i artiklen.

Kompliceret? Javist. Men henad vejen vænner vi os jo nok til de nye love. Men tro ikke, at I selv kan finde ud af det ved bordet. Tilkald turneringslederen.

 

Tilbagespil

Skrevet af Jens U Kromann
19 Oct 2017
Tilbagespil

Har du og din makker en god aftale om hvordan I spiller tilbage, når makker har spillet ud?

Makker spiller 6 ud til dine E92. Du tager selvfølgelig esset (højt i tredje hånd), men hvad spiller du tilbage? 9? Eller 2? Og betyder det overhovedet noget?

Det er ikke utænkeligt, at du (og da ikke mindst din makker!) kan blive bedre til at spille imod, hvis I lige bruger 2 minutter på denne: Tilbagespil i makkers farve.Melding uden for tur efter de nye love

Skrevet af Jens U Kromann
12 Oct 2017
Melding uden for tur efter de nye love

Som lovet har jeg nu lagt min udlægning af de nye bestemmelser om Melding uden for tur og Pas uden for tur op som artikler under fanen Bridgelovene. Pas er selvfølgelig også en melding, men emnet har alligevel fået sin egen artikel, for det er ikke ganske klart hvad en "tilsvarende melding" (det nye begreb i bridgelovene) er, når den annullerede melding var pas.

Hen ad vejen vil der nok komme en række præciseringer som kan føre til at jeg må revidere artiklerne igen, men indtil videre har jeg i hvert fald i sinde at dømme som anført, når jeg bliver tilkaldt til et bord.

Jeg har lovet mig selv en god pause før jeg igen lægger lovstof op. For jeg må tilstå at jeg af og til føler mig på lidt gyngende grund. Jeg følger debatten om de nye love blandt de kloge hoveder og vil se hvad der kommer af tolkninger hen ad vejen.

Utilstrækkelig melding (efter de nye love)

Skrevet af Jens U Kromann
10 Oct 2017
Utilstrækkelig melding (efter de nye love)

I forlængelse af artiklen om det nye begreb "tilsvarende melding" (se blogposten lige herunder fra 8. oktober) har jeg nu også revideret artiklen om Utilstrækkelig melding. Der er kommet en ekstra mulighed for at redde sig ud af suppedasen, hvis man er kommet til at afgive en utilstrækkelig melding. Hvis man retter sin utilstrækkelige melding til en "tilsvarende melding" kan spillet oftest fortsætte som uden den utilstrækkelige melding. Lad os sige at makker har åbnet 1ut, næste hånd har indmeldt 2 hvilket du overser og melder 2 som overføring til hjerter. Nu kommer turneringslederen til bordet og fortæller, at du kan rette meldingen til 3, for det er den laveste tilstrækkelige melding der viser de hjerter som du ville vise i første omgang, og det er derfor en "tilsvarende melding". Derefter sker der ikke yderligere berigtigelse. Artiklen om Utilstrækkelig melding giver yderligere et par eksempler.

Det andet tilfælde, hvor begrebet "tilsvarende melding" giver nye muligheder er ved meldinger uden for tur. En artikel herom er på bedding.

Et nyt begreb i bridgelovene af 2017: Tilsvarende melding

Skrevet af Jens U Kromann
08 Oct 2017
Et nyt begreb i bridgelovene af 2017: Tilsvarende melding

I nogle tilfælde kan man efter de nye bridgelove, der trådte i kraft 1. september 2017, redde sig ud af situationen når man er kommet til at melde uden for tur eller har afgivet en utilstrækkelig melding, idet man nu kan rette sin melding til en "tilsvarende melding" uden straf. Tidligere var disse situationer ofte forbundet med den sanktion at makker til "synderen" skulle passe enten første gang eller resten af meldeforløbet. I artiklen under fanen Bridgelovene om Tilsvarende Melding har jeg prøvet at udlægge teksten for ikke-lovnørder - hvilket ikke altid er helt let!

Kulørsvigt (rettet efter de nye bridgelove)

Skrevet af Jens U Kromann
06 Oct 2017
Kulørsvigt (rettet efter de nye bridgelove)

Vægtet score indgår med større vægt i de nye (2017) bridgelove. Jeg har tilrettet artiklen om kulørsvigt i overensstemmelse hermed.

Jeg er ikke nogen stor ynder af princippet om vægtet score, som jeg mener kan være lidet håndterbart i klubber med en medspillende turneringsleder. Man vil jo som turneringsleder også gerne nå at spille sine egne spil bedst muligt. Heldigvis vil det nok i praksis forekomme ret sjældent.