Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Ny søgefunktion

Skrevet af Jens U Kromann
12 Dec 2015
Ny søgefunktion

På konventionssiden er der nu indsat en søgefunktion. Man kan søge på en konventions navn - helt eller delvist - fx Michaels eller mich eller man kan søge på nøgleord som man kender ved en konvention man ikke kan huske navnet på, fx overmelding. Man kan dog kun søge på ét ord ad gangen. Man kan også finde frem til alle stjernemarkerede konventioner ved simpelthen at taste * i søgefeltet.

Stjernemarkering af en række "begynder-konventioner"

Skrevet af Jens U Kromann
12 Dec 2015
Stjernemarkering af en række

Efterhånden er min konventionsside blevet noget uoverskuelig. Der er over 100 opslag, og for begynderen, som ønsker at udvikle systemet må det være vanskeligt at finde ud af hvor han skal begynde. Jeg har derfor stjernemarkeret en række konventioner, som jeg anser for særligt egnede for den mindre rutinerede. Jeg har herved støttet mig til mine egne erfaringer med de konventioner jeg har spillet gennem tiderne, og andre har givetvis en anden opfattelse af hvad der er nyttigt. Eksempelvis kan man sagtens diskutere om Bekkasin 2ut er en konvention man bør kaste sig over hvis man kun har spillet i nogle få år. Jeg mener nu at det er uomgængeligt at kunne skelne mellem 1  -  4  og 1  -  2ut!, og så kan man jo ligeså godt straks vælge den bedste blandt de nogenlunde lettilgængelige. Derfor har Bekkasin fået en stjerne mens Stenberg ikke har, selv om jeg tidligere har spillet Stenberg med udmærkede resultater i mange år. Og i øvrigt også Steens 2ut. Så det er et subjektivt valg jeg har foretaget, og som altid hører jeg gerne kommentarer fra brugerne.


Smolen

Skrevet af Jens U Kromann
23 Nov 2015
Smolen

Jeg har tilføjet Smolen til min konventionsliste, ikke fordi jeg særligt vil anbefale den, men mere fordi den optræder ret hyppigt på udenlandske meldekort, så de der spiller på Swan eller BBO eller lignende sider støder hyppigt på den. Konventionen bruges når sansåbner har svaret negativt på et Stayman-spørgsmål om major firfarver og Svarer har 5-4 i major og styrke til udgang. Svarer melder i så fald sin 4-farve på 3-trinnet og viser dermed 5 i den anden major.

Konventionen skyldes Mike Smolen, Californien.

Herbert-konventionen

Skrevet af Jens U Kromann
07 Oct 2015
Herbert-konventionen

Jeg har tilføjet konventionen Herbert fordi den optræder på mange meldekort. Herbert er et andet navn for Second negative, som jeg har beskrevet under 2-åbningen. Der finder Herbert/Second negative stadig anvendelse, og de der spiller med stærke 2-åbninger bruger også farven over eller meldingen over som afmelding som Bridgevejen beskriver det, mange sikkert lykkeligt uvidende om at det er Herbert de bruger.Små eller store sans'er?

Skrevet af Jens U Kromann
01 Aug 2015
Små eller store sans'er?

Jeg har revideret opslaget Små og store sans'er - fordele og ulemper.

Jeg spiller selv helst 12-14 sans, men jeg har ikke noget særligt imod 15-17 sans. Begge har fordele og ulemper. Men jo længere jeg har spillet med den lille sans desto mere overbevist bliver jeg om dennes fortrin frem for den stærke sans.

Mange konventioner og utallige eksempler rundt omkring i konventionsbeskrivelserne er afhængige af om man spiller små eller store sans'er. Det er lidt forskelligt hvad jeg har lagt til grund for mine beskrivelser, for da jeg påbegyndte denne bridgeside for efterhånden en del år siden, spillede jeg 15-17 sans. Efterhånden som jeg kommer igennem konventionerne påny vil jeg tilrette dem så beskrivelserne stemmer bedre overens med 12-14 sans'er, men selvfølgelig med skyldig hensyntagen til de mange brugere der spiller 15-17 sans.

"Ducksohl" - eller Transfer Lebensohl uden sved på panden

Skrevet af Jens U Kromann
23 Jul 2015

Morten Andersen, kendt fra spalterne i Dansk Bridge som Duck, har begået en lille genistreg: På årets Fairway Bridge-kursus i Karrebæksminde fremlagde han sin egen relativt enkle version af Lebensohl med transfer, som han med sædvanlig beskedenhed kaldte Ducksohl. Den vil jeg gerne være med til at udbrede med min fremstilling af Ducksohl.

Det første man bemærker ved denne Lebensohlvariant er at den har opgivet alle de krumspring der er nødvendige for at kunne vise udgangsopfordrende hænder. Hvilket giver god mening: Din makker åbner 1ut (12-14), næste mand indmelder 2, og du sider med - lad os sige 5 hjerter og 11 hp. Hvad nu? Svaret er at med ca. 6-10 hp vil du gerne konkurrere i hjerter, med 12+ vil du mindst i udgang, så det er kun hænder med præcis 11 hp der kunne finde på at bruge en eller anden måde at opfordre. Skal man belaste sit system med en masse huskestof af hensyn til hænder med præcis 11 hp? Svaret er nej, med mindre man gerne vil gøre sig gældende i divisionen!

Lad mig benytte lejligheden til at reklamere lidt for Fairway Bridge. Kurserne finder sted hver sommer. Her underviser Morten Andersen og Søren Christiansen på to niveauer, så alle kan få noget med hjem; man vælger sig bare ind på det niveau man tror man hører hjemme på, og man kan bare vælge om hvis man tog fejl. Jeg har deltaget mange gange og har hver gang fået en masse ud af det, og ikke sjældent har det nye, jeg har lært, givet aftryk her på min bridgeside.